Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych


Projekt pt.  „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych
stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego”
realizowany w ramach
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Głównym celem niniejszego projektu jest  wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności B&P Engineering, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac B+R, a następnie wdrożenie nowego , innowacyjnego produktu do oferty spółki. W ramach projektu zamierza się przeprowadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe niezbędne do wprowadzenia do seryjnej produkcji nowego, innowacyjnego produktu, jakim będzie pozioma prasa hydrauliczna PPH PRO w trzech zakresach wydajnościach: mała, średnia ,duża.

Planowany do opracowania prototyp poziomej prasy hydraulicznej PPH PRO stanowić będzie znaczące ulepszenie w stosunku do obecnie oferowanych rozwiązań, zarówno w skali rynku polskiego, jak i międzynarodowego. Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie układu hydraulicznego, napędu pras, cylindra prasy, systemu odprowadzania soków i odpadów oraz układu sterowania które zostaną wypracowane w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu.

Wartość projektu:  9 467 431,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich:   5 017 584,00 zł

Strona www: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju