INSTRUKTOR/SZKOLENIOWIEC SPAWANIA

Zakres zadań:

 • Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych ze spawania metodą TIG – spawanie stali nierdzewnej,
 • Prowadzenie zajęć z nauki czytania i właściwej interpretacji rysunku technicznego,
 • Zapoznawanie pracowników ze specyfiką zawodu spawacza,
 • Ocena złączy spawanych szkolonego personelu,
 • Przeprowadzanie i nadzór nad okresowymi testami i egzaminami wewnętrznymi szkolonego personelu,
 • Nadzór nad wprowadzeniem nowych spawaczy w procesy produkcyjne obowiązujące w Spółce,
 • Bieżące monitorowanie postępów umiejętności szkolonego personelu w roli spawaczy na docelowych obszarach produkcyjnych,

 

 Wymagania:

 • Ukończony kurs spawania metodą TIG – spawanie stali nierdzewnej,
 • Wykształcenie średnie techniczne,
 • Wymagane min. 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku spawacza w zakresie spawania stali nierdzewnych,
 • Mile widziane wykształcenie lub doświadczenie pedagogiczne,
 • Znajomość materiałów używanych w produkcji,
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi i sprzętu spawalniczego,
 • Komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy,
 • Obsługa komputera,

 

Oferujemy:

 • Umowę na pełny etat,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie,
 • Adekwatne do stanowiska narzędzia pracy,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Dogodny dojazd autostradą.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres: hr@engineering-bp.com

Administratorem danych jest Spółka B&P Engineering Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

1. do dokumentów aplikacyjnych dołączyć uzupełnioną i podpisaną „Klauzule informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych” dostępną do pobrania tutaj

 

2. dopisać do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

Spółkę B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat Przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299823, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)  - 7941681757, która jest reprezentowana przez Spółkę Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, wpisaną pod numerem KRS 0000294817 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7941757319, REGON 180294996, w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)."

 

Udział w przyszłych rekrutacjach:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie Engineering Sp. z o.o. oraz B&P Engineering sp. z o.o. Spółka komandytowa prosimy o podpisanie klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych w Grupie B&P Engineering oraz dopisanie do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez B&P Engineering sp. z o.o. spółka komandytowa dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email
Wiadomość
Załącz plik CV (max: 64Mb)
Załącz plik List motywacyjny (max: 64Mb)