DYREKTOR HANDLOWY DS. PROJEKTÓW ELEKTRYCZNO-AUTOMATYCZNYCH

Zakres obowiązków:

 • niezależne zarządzanie obszarem handlowym oraz produkcyjnym o profilu elektryczno – automatycznym
 • zarządzanie komórką sprzedaży oraz produkcji w obszarze projektów z branży elektryczno – automatycznej
 • prowadzenie badań rynku i definiowanie jego segmentów w odniesieniu do możliwości produkcyjnych firmy
 • aktywne współtworzenie strategii i realizacja planów sprzedaży
 • opracowywanie harmonogramu działań i nadzór nad jego realizacją
 • tworzenie i realizacja planów promocji marki, produktów i usług
 • zarządzanie operacyjne sprzedażą oraz produkcją w celu doskonalenia jej procesów
 • pozyskiwanie zamówień handlowych od klientów z sektora elektryczno – automatycznego
 • obsługa istniejących klientów/firmy oraz pozyskiwanie nowych
 • prowadzenie negocjacji handlowych
 • obsługa zapytań ofertowych i przygotowywanie ofert dla klientów
 • organizacja i koordynowanie pracy zespołu
 • monitorowanie prac, wsparcie merytoryczne i rozliczanie podległych pracowników

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne ( preferowane: automatyka, elektryka, elektronika)
 • minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmach o profilu elektryczno – automatycznym
 • doświadczenie w formułowaniu i wdrażaniu strategii sprzedażowych, zarządzaniu i wprowadzaniu działań wspierających sprzedaż
 • umiejętność zarządzania zespołem i podejmowania strategicznych decyzji
 • skuteczność w finalizowaniu kontraktów
 • umiejętność delegowania zadań oraz motywowania zespołu
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • mobilność oraz gotowość do wyjazdów służbowych

 

Oferujemy:

 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • samodzielne stanowisko z wysokim poziomem decyzyjności oraz możliwością realizacji własnych pomysłów i rozwiązań
 • wsparcie merytoryczne na każdym etapie wdrożenia i pracy
 • umowa o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne warunki pracy
 • adekwatne do stanowiska narzędzia pracy  narzędzia pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres: hr@engineering-bp.com

Administratorem danych jest Spółka B&P Engineering Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

1. do dokumentów aplikacyjnych dołączyć uzupełnioną i podpisaną „Klauzule informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych” dostępną do pobrania tutaj

 

2. dopisać do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

Spółkę B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat Przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299823, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)  - 7941681757, która jest reprezentowana przez Spółkę Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, wpisaną pod numerem KRS 0000294817 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7941757319, REGON 180294996, w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)."

 

Udział w przyszłych rekrutacjach:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie Engineering Sp. z o.o. oraz B&P Engineering sp. z o.o. Spółka komandytowa prosimy o podpisanie klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych w Grupie B&P Engineering oraz dopisanie do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez B&P Engineering sp. z o.o. spółka komandytowa dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email
Wiadomość
Załącz plik CV (max: 64Mb)
Załącz plik List motywacyjny (max: 64Mb)