Klient oczekiwał wdrożenia technologii produkcji koncentratu klarownego oraz umożliwienia sterowania wydajnością zakładu.

Zakres dostawy:

  • 6-cio stopniowa stacja wyparna 40.000 6A
  • system ultrafiltracji UF XL 490
  • urządzenia peryferyjne

 

Wydajność linii: 800 t/doba

Kraj: Ukraina

 

Informacje dodatkowe:

Na podstawie informacji uzyskanych od klienta inżynierowie B&P Engineering zaproponowali optymalne rozwiązanie. 

Najwydajniejszy typ stacji wyparnej oraz systemu ultrafiltracji pozwoliły potroić przerób surowca do wartości 800 ton na dobę. 

Dostarczona nowoczesna stacja wyparna charakteryzuje się funkcją redukcji wydajności, umożliwiając pracę w trzech trybach napływu 12.000, 20.000 oraz 40.000 L/h. Operator decyduje o wybranym trybie z poziomu systemu sterowania.

Realizacja umożliwiła klientowi produkcję koncentratu klarownego oraz sterowanie wydajnością linii zakładu.