Linia technologiczna BIOCORN

Linia Biocorn wykorzystywana jest do przetwarzania zielonych łodyg i liści kukurydzy o zróźnicowanej wilgotności na biopaliwo ciekłe (sok) oraz stałe (pelet).