Rozbudowa zakładu, a tym samym zwiększenie powierzchni produkcyjnej to jeden z etapów długofalowego rozwoju grupy B&P Engineering.

W kwietniu br. oddano do użytku nowoczesną, wyposażoną w zaawansowany technologicznie  sprzęt halę produkcyjną o imponującej powierzchni blisko 2 tysięcy metrów kwadratowych. Innowacyjny, dostosowany do potrzeb firmy obiekt znacząco zwiększył jej moce produkcyjne.

Obecnie realizowana jest kolejna inwestycja, a mianowicie budowa super nowoczesnego obiektu logistyczno – produkcyjnego, który będzie się wyróżniał prawie 40-metrową wysokością oraz powierzchnią ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych.

Prace na budowie postępują zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Projekt realizowany jest dwuetapowo. Pierwszy etap prac obejmuje budowę części niskiej hali, drugi zaś części wysokiej. Prace budowlane w ramach obu etapów prowadzone są równolegle.

W ramach pierwszego etapu prac przeprowadzono montaż obudowy ścian z płyt warstwowych, jak też wykonano fundamenty pod magazyn lasera, ślepą wylewkę, ogrzewanie podłogowe, oświetlenie hali, bramy wjazdowe oraz posadzkę przemysłową. Rozpoczęto proces umaszynowienia niskiej części hali.

Z kolei w ramach drugiego etapu obejmującego budowę wysokiej części hali przygotowano oraz wykonano otwory fundamentowe pod maszyny, a ponadto zakończono montaż konstrukcji stalowych oraz dźwigarów dachowych.

Termin zakończenia budowy przewidziany jest na kwiecień 2019 roku.

Zapraszamy do współpracy.