Sekcja filtracji

Sok mętny zostaje przepompowany ze zbiorników depektynizacyjnych na system ultrafiltracji.

Zdepektynizowany sok mętny trafia do zbiornika batch skąd wysoko wydajna pompa odśrodkowa pompuje go z dużą prędkością przez moduły membran. Na powierzchni membran tworzy się cienka warstwa wierzchnia i część cieczy przenika przez kanaliki membrany jako gotowy produkt do zbiornika permeatu.