Sterylizator zbiorników

Sterylizator zbiorników

Jednostka nadmuchu sterylnego powietrza jest jednostką filtracyjną do sterylizacji zbiorników aseptycznych.


Urządzenia te są stosowane w przemyśle soków owocowych, mleczarskim oraz farmaceutycznym.

  • Wysoka wydajność
  • Każde urządzenie można transportować jako mobilny blok
  • Łatwe w obsłudze
  • Zajmuje mało miejsca

Zbiorniki aseptyczne w celu utrzymania sterylności są wypełniane parą. Jeśli po tym procesie napływ pary zostanie zatrzymany, para musi zostać wyparta za pomocą zimnego sterylnego powietrza ze zbiornika, by zapobiec implozji zbiornika i ewentualnym uszkodzeniom pod wpływem działania podciśnienia. Bez nadmuchu zimnego powietrza para znajdująca się w zbiorniku skropliłaby się w krótkim czasie na jego zimnych ścianach i zbiornik jak papierowa torebka “skurczyłby się w sobie”.

Działo by się tak dlatego, że para posiada objętość ok. 1700 -  krotnie większą od powstałej po jej skropleniu wody. Nasza jednostka nadmuchu wypiera w krótkim czasie przy pomocy sterylnego powietrza parę wodną ze zbiornika. Drugą funkcją tego urządzenia jest filtracja pary i sterylnego powietrza: razem z parą do zbiornika nie mogą się bowiem dostać cząstki wywołujące rdzę, zaś wdmuchiwane powietrze nie może zawierać pleśni, drożdży, bakterii i innych drobnoustrojów. Para filtrowana jest filtrem o parametrach 10-100μm, powietrze ok. 0,2μm. Stosując nasze urządzenie mogą Państwo obsługiwać jednocześnie dwa zbiorniki. Jeden zbiornik jest przy tym sterylizowany parą, drugi zaś może być w tym samym czasie nadmuchiwany zimnym powietrzem.

Kompletne linie do produkcji soków i koncentratów
Kompletne linie do produkcji soków i koncentratów
Sterylizator zbiorników - jednostka nadmuchu sterylnego powietrza
Sterylizator zbiorników - jednostka nadmuchu sterylnego powietrza
Skontaktuj się ze specjalistą

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko
Adres email
Preferowany sposób kontaktu
    

Telefon kontaktowy
Wiadomość
Załącz plik (max: 64Mb)