<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de
Systemy sterowania dla procesów zależnych od receptur

Systemy sterowania dla procesów zależnych od receptur

Systemy te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki na przykład w przemyśle spożywczym w produkcji soków owocowo - warzywnych, w produkcji napojów alkoholowych lub w przemyśle chemicznym w procesie mieszania farb i barwników itp.


Systemy recepturujące powstały, aby umożliwić realizację procesów odmierzania wielu składników pogrupowanych wg ustalonego przepisu ilościowego i masowego czyli tzw. receptury. System budowany jest w oparciu o wagi, wyposażone w wagowe oprogramowanie recepturujące oraz nadrzędny system komputerowy pozwalający na zarządzanie i raportowanie realizowanych receptur i zleceń.

  • Możliwość wprowadzenia szerokiej bazy receptur
  • Uniknięcie kontaminacji produktu z roztworem myjącym
  • Gwarancja powtarzalności jakości gotowego produktu
  • Duża oszczędność czasu wynikająca z optymalizacji procesów produkcyjnych
  • Oszczędności finansowe związane z większą dokładnością dozowania
  • Kontrola procesów poprzez archiwizację danych

Systemy te, podobnie jak systemy dozujące, związane są z zewnętrznymi systemami automatyki, zawierającymi urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenia te umożliwiają automatyczne, półautomatyczne lub ręczne recepturowanie materiałów sypkich lub cieczy. Systemy recepturujące, dzięki różnorodnym metodom recepturowania produktów, pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie w procesach produkcyjnych.
Cena systemu recepturującego jest uzależniona od konfiguracji systemu (ilość wag, stopień rozproszenia systemu, liczba modułów wykorzystywanych w systemie).

Automatyzacja procesów produkcyjnych_B&P Engineering
Automatyzacja procesów produkcyjnych_B&P Engineering
Automatyka i wizualizacja procesów produkcyjnych B&P Engineering
Automatyka i wizualizacja procesów produkcyjnych B&P Engineering
Skontaktuj się ze specjalistą

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko
Adres email
Preferowany sposób kontaktu
    

Telefon kontaktowy
Wiadomość
Załącz plik (max: 64Mb)