<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego technologii przetwórstwa owocowo-warzywnego


Projekt pt.  „Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego technologii przetwórstwa owocowo-warzywnego”

realizowany w ramach

Działania 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00.0081/20-00

Celem Projektu jest rozwój przedsiębiorstwa B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka Komandytowa poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), które zostanie włączone do struktury Wnioskodawcy i umożliwi ciągłe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. W ramach realizacji Projektu Wnioskodawca zrealizuje program badawczy przedstawiony w Agendzie Badawczej, a badania ukierunkowane zostaną na rozwój techniki i aparatury technologicznej dla branży przetwórstwa owocowo-warzywnego. Celem budowanego CBR, nie tylko w zakresie określonym w Agendzie, będzie prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie technologii umożliwiających pełne wykorzystanie surowca z osiągnięciem stanu przetwórstwa bezodpadowego, redukcję zużycia wody połączoną z redukcją ścieków produkcyjnych, w tym zwiększenie klarowności ścieków oraz automatyzację produkcji zaawansowanych technologicznie linii produkcyjnych w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 

Wartość projektu:  28 844 175,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   11 725 274,40 PLN

 

Strona www: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej