<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Wdrożenie innowacji procesowych w produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego

Wdrożenie innowacji procesowych w produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji procesowych w produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa

Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowych w produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego”.
Celem głównym projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy, wzmocnienie jej pozycji na rynku krajowym, jak również zagranicznym poprzez wdrożenie zautomatyzowanej technologii mycia wielkogabarytowych elementów linii przeznaczonych do produkcji żywności.

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego