<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Wdrożenie znacząco ulepszonych produktów poprzez automatyzację procesu spawania generatorów ozonu i reaktorów UV

Wdrożenie znacząco ulepszonych produktów poprzez automatyzację procesu spawania generatorów ozonu i reaktorów UV

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco udoskonalonych produktów poprzez automatyzację procesu spawania generatorów ozonu i reaktorów UV”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa

Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Wdrożenie znacząco udoskonalonych produktów poprzez automatyzację procesu spawania generatorów ozonu i reaktorów UV”.

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja działalności firmy B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa i podniesienie poziomu jej innowacyjności w oparciu o wdrożenie znacząco ulepszonych produktów, będących rezultatem zautomatyzowania procesu produkcji.

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego