<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Zinformatyzowany proces wytwarzania jakościowych wielkogabarytowych i specjalizowanych urządzeń do produkcji soków i koncentratów

Zinformatyzowany proces wytwarzania jakościowych wielkogabarytowych i specjalizowanych urządzeń do produkcji soków i koncentratów

B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa ma przyjemność poinformować, że Bank Gospodarstwa Krajowego jako instytucja wdrażająca dla PO IG dz. 4.3 na podstawie wyników weryfikacji merytorycznej naszego wniosku o dofinansowanie przyznał promesę premii technologicznej dla projektu:
„Zinformatyzowany proces wytwarzania jakościowych, wielkogabarytowych i specjalizowanych urządzeń do produkcji soków i koncentratów”.