<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Grupa B&P specjalizuje się w produkcji następujących urządzeń:

Grupa B&P zajmuje się kompleksową realizacją projektów. W ramach prowadzonego projektu Grupa B&P produkuje urządzenie, dostarcza je na miejsce budowy oraz wykonuje towarzyszące instalacje technologiczne, elektryczne i pneumatyczne.

Misja Grupy B&P:

Misją Grupy B&P jest pełne wsparcie klienta w realizacji projektu. Nasz Klient nie musi angażować swoich pracowników ani wielu ekip produkcyjno-montażowych z różnych firm do nadzoru i koordynacji prac. Grupa B&P zajmie się realizacją poszczególnych etapów projektu. Do nadzoru nad pracami i kontaktu z klientem oddelegowany jest doświadczony project manager, który zgodnie z ustalonym harmonogramem koordynuje realizację i raportuje postępy.

Firmy Grupy B&P mają zawsze jeden wspólny cel którym jest realizacja projektu na czas z optymalnym wykorzystaniem posiadanych środków. 

Zalety współpracy z Grupą B&P:  

1. Proste zarządzanie projektem. Projekt poprowadzi od początku do końca jeden doświadczony project manager.

2. Szybkość reakcji i elastyczność. Realizacja prac w ramach jednej struktury własnościowej gwarantuje szybką reakcję specjalistów w sytuacjach tego wymagających oraz pozwala na dużą elastyczność działań w trakcie współpracy. 

3. Konkurencyjne ceny. Z efektu synergii uzupełniającej się oferty firm w Grupie B&P korzysta nasz Klient otrzymując atrakcyjną cenowo ofertę oraz kompleksową i profesjonalną obsługę. 

Wyspecjalizowane mobilne ekipy, zgodnie z opracowaną dokumentacją:

 • spawają rurociągi przemysłowe,
 • montują izolacje termiczne i akustyczne, 
 • układają instalacje elektryczne, 
 • budują i montują szafy sterownicze, 
 • konfigurują i uruchamiają systemy sterowania.


Kompleksowa obsługa projektów przez Grupę B&P obejmuje: 

1. PROJEKTOWANIE i PRODUKCJĘ

 • zbiorników różnych typów ze stali nierdzewnej, 
 • maszyn na podstawie otrzymanej dokumentacji,
 • maszyn i urządzeń służących do wytwarzania soków i koncentratów owocowych,
 • kompletnych linii technologicznych do wytwarzania soków i koncentratów owocowych, 
 • zautomatyzowanych linii i stanowisk technologicznych z wykorzystaniem manipulatorów oraz robotów przemysłowych,
 • projektowanie i izometryczne modelowanie rurociągów w AutoCad,
 • projektowanie instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej,
 • projektowanie i budowę szaf sterowniczych. 

2. KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ LOGISTYCZNĄ 

 • transport wyprodukowanych urządzeń i zbiorników. 

3. BUDOWA i MONTAŻ 

 • nadzór inżynierski nad pracami monterskimi,
 • montaż na miejscu budowy w tym:
  • budowa rurociągów przemysłowych, 
  • budowa kotłowni i kompresorowni,
  • montaż izolacji termicznych i akustycznych, 
  • montaż koryt kablowych i instalacji elektrycznych,
  • automatyka przemysłowa,
  • montaż szaf sterowniczych. 

4. ODDANIE WYKONANYCH PRAC

 • odbiór dostarczonej maszyny, 
 • uruchomienie instalacji technologicznych i systemów sterowania.

 

Decydując się na podjęcie współpracy z firmą należącą do Grupy B&P wybierasz kompleksowe rozwiązanie. Otrzymujesz możliwość pełnego wsparcia w realizacji swojego projektu. 

Grupa B&P powstała w 2017 roku w wyniku sfinalizowania przez B&P Engineering transakcji przejęcia własności spółki Termoinstal z Łańcuta. Synergia oferty spółek Grupy B&P umożliwia kompleksową obsługę projektów i inwestycji greenfield

 

Firma Termoinstal od 30 lat zapewnia profesjonalne i kompleksowe usługi projektowania oraz wykonawstwa instalacji procesowych w tym wodnych, parowych, chłodzących, sanitarnych, sprężonego powietrza oraz izolacji rurociągów technologicznych. Specjalizuje się w budowie kotłowni i kompresorowni oraz świadczy usługi Utrzymania Ruchu zakładów produkcyjnych.