<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

KONTROLER FINANSOWY

Zakres zadań:

 • Opracowywanie miesięcznych i rocznych raportów i analiz ekonomiczno-finansowych dla kierownictwa firmy oraz Zarządu
 • Weryfikacja oraz interpretacja danych wraz z przejrzystą prezentacją wyników
 • Tworzenie i wdrażanie narzędzi analitycznych
 • Sporządzanie i wprowadzanie procedur kontrolingowych
 • Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za obszar: finansów, rachunkowości, produkcji, nadzoru właścicielskiego, zarządzania ryzykiem

 

Wymagania:

 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z kontrolingiem, analizą finansową lub planowaniem
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, matematyczne lub pokrewne
 • Znajomość standardów rachunkowości
 • Praktyczna znajomość MS Excel (tabele przestawne)
 • Doświadczenie w pracy z systemem klasy ERP
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętności komunikacyjne, szczególnie prezentacji informacji finansowych w sposób jasny i czytelny
 • Mile widziana dobra znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • Szerokie możliwości  rozwoju zawodowego (szkolenia, seminaria).
 • Adekwatne do stanowiska narzędzia pracy.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Pakiet socjalny (w tym pakiet prywatnej opieki medycznej oraz partycypację pracodawcy w ubezpieczeniu grupowym).

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres: hr@engineering-bp.com lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 513 080 584.

 

Administratorem danych jest Spółka B&P Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

1. do dokumentów aplikacyjnych dołączyć uzupełnioną i podpisaną „Klauzule informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych” dostępną do pobrania tutaj

 

2. dopisać do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

Spółkę B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat Przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000932361, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)  - 7941681757, która jest reprezentowana przez Spółkę Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, wpisaną pod numerem KRS 0000932361 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7941757319, REGON 180294996, w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)."

 

Udział w przyszłych rekrutacjach:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie Engineering Sp. z o.o. oraz B&P Engineering sp. z o.o. prosimy o podpisanie klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych w Grupie B&P Engineering oraz dopisanie do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez B&P Engineering sp. z o.o. dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email
Wiadomość
Załącz plik CV (max: 64Mb)
Załącz plik List motywacyjny (max: 64Mb)