<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

ELEKTRYK

Zakres zadań:

 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych
 • Współudział w przygotowywaniu dokumentacji powykonawczej
 • Współudział przy wykonywaniu szaf zasilająco-sterowniczych ze sterownikami PLC
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, pneumatycznych, teleinformatycznych
 • Uczestnictwo w uruchamianiu instalacji na terenie Spółki oraz u klientów  
 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji
 • Aktywny udział w tworzeniu nowych rozwiązań

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie związane z branżą elektryczną i automatyczną (elektryk, mechatronik, automatyk, bądź pokrewne kierunki)
 • Minimum roczne doświadczenie na stanowisku elektryka
 • Komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • Uprawnienia zawodowe – elektryczne Gr. I E do 1 kV, ew. powyżej
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz rysunku technicznego
 • Znajomość podstawowych materiałów elektrycznych do prefabrykacji szaf zasilająco sterowniczych oraz automatyki maszyn przemysłu spożywczego i komponentów AKPiA
 • Dyspozycyjność – praca również w delegacjach krajowych i zagranicznych
 • Prawo jady min. kat. B
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokościach
 • Umiejętność pracy zespołowej

 

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie w zakładzie w Przeworsku
 • Umowa o pracę na pełny etat
 • Szerokie możliwości  rozwoju zawodowego (szkolenia, seminaria)
 • Adekwatne do stanowiska narzędzia pracy
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjne warunki pracy
 • Pakiet socjalny (w tym prywatna opieka medyczna i partycypacja pracodawcy w ubezpieczeniu grupowym)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres: hr@engineering-bp.com lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 513 080 584.

 

Administratorem danych jest Spółka B&P Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

1. do dokumentów aplikacyjnych dołączyć uzupełnioną i podpisaną „Klauzule informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych” dostępną do pobrania tutaj

 

2. dopisać do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

Spółkę B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat Przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000932361, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)  - 7941681757, która jest reprezentowana przez Spółkę Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, wpisaną pod numerem KRS 0000932361 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7941757319, REGON 180294996, w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)."

 

Udział w przyszłych rekrutacjach:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie Engineering Sp. z o.o. oraz B&P Engineering sp. z o.o. prosimy o podpisanie klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych w Grupie B&P Engineering oraz dopisanie do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez B&P Engineering sp. z o.o. dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email
Wiadomość
Załącz plik CV (max: 64Mb)
Załącz plik List motywacyjny (max: 64Mb)