B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

INŻYNIER PROCESU

Zakres zadań:

 • Projektowanie instalacji procesowych dla przemysłu spożywczego
 • Opracowywanie projektów i zarządzanie nimi
 • Prowadzenie rozmów technicznych z klientami i dostawcami
 • Projektowanie detali, przeprowadzanie odbiorów i tworzenie dokumentacji
 • Nadzorowanie etapu konstruowania i montażu w miejscu budowy oraz uruchomień

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn, technologie wytwarzania lub pokrewne)
 • Min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu instalacji procesowych dla przemysłu spożywczego
 • Doświadczenie w posługiwaniu się i tworzeniu schematów procesowych oraz schematów instalacyjno-rurowych (P&ID) za pomocą systemów CAD (AutoCAD)
 • Znajomość programów do projektowania instalacji spożywczych
 • Bardzo dobra umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Wiedza z zakresu projektowania komponentów procesowych dla branży spożywczej
 • Praktyczna znajomość MS Office
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
 • Prawo jazdy kat.B
 • Duża elastyczność, pełne zaangażowanie oraz gotowość do odbywania podróży służbowych.

Oferujemy:

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń
 • Pracę przy interesujących projektach w międzynarodowym zespole
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Adekwatne do stanowiska narzędzia pracy
 • Dogodny dojazd autostradą A4
 • Pakiet socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres: hr@engineering-bp.com

Administratorem danych jest Spółka B&P Engineering Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

1. do dokumentów aplikacyjnych dołączyć uzupełnioną i podpisaną „Klauzule informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych” dostępną do pobrania tutaj

 

2. dopisać do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

Spółkę B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat Przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299823, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)  - 7941681757, która jest reprezentowana przez Spółkę Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, wpisaną pod numerem KRS 0000294817 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7941757319, REGON 180294996, w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)."

 

Udział w przyszłych rekrutacjach:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie Engineering Sp. z o.o. oraz B&P Engineering sp. z o.o. Spółka komandytowa prosimy o podpisanie klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych w Grupie B&P Engineering oraz dopisanie do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez B&P Engineering sp. z o.o. spółka komandytowa dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email
Wiadomość
Załącz plik CV (max: 64Mb)
Załącz plik List motywacyjny (max: 64Mb)