B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

TECHNOLOG W WYDZIALE PRODUKCJI

Zakres zadań:

 • Przygotowywanie dokumentacji technologicznej produkowanych maszyn i urządzeń,
 • Nadzór nad przestrzeganiem procesu technologicznego na wydziale produkcyjnym,
 • Wdrażanie nowych technologii,
 • Opracowywanie procedur i instrukcji oraz wprowadzanie ich na produkcję,
 • Nadzór nad dokumentacją zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz normą PN-EN ISO 3834-2,
 • Uczestnictwo w projektach rozwojowych Spółki.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn, technologia wytwarzania, pokrewne),
 • doświadczenie na stanowisku technolog/inżynier procesu w branży metalowej z wykorzystaniem procesów spawalniczych,
 • bardzo dobra umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • wiedza z zakresu spawalnictwa,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, oprogramowania Autodesk
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • odpowiedzialność w realizacji obowiązków,
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziana znajomość branż: zbiorniki, rurociągi przemysłowe, instalacje chłodnicze, wentylacyjno-klimatyzacyjne, cieplne.

 

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Szkolenia oraz kursy zawodowe,
 • Umowa o pracę na pełny etat,
 • Atrakcyjne warunki pracy,
 • Pakiet socjalny.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres: hr@engineering-bp.com

Administratorem danych jest Spółka B&P Engineering Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

1. do dokumentów aplikacyjnych dołączyć uzupełnioną i podpisaną „Klauzule informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych” dostępną do pobrania tutaj

 

2. dopisać do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

Spółkę B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat Przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299823, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)  - 7941681757, która jest reprezentowana przez Spółkę Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, wpisaną pod numerem KRS 0000294817 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7941757319, REGON 180294996, w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28)."

 

Udział w przyszłych rekrutacjach:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie Engineering Sp. z o.o. oraz B&P Engineering sp. z o.o. Spółka komandytowa prosimy o podpisanie klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych w Grupie B&P Engineering oraz dopisanie do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez B&P Engineering sp. z o.o. spółka komandytowa dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email
Wiadomość
Załącz plik CV (max: 64Mb)
Załącz plik List motywacyjny (max: 64Mb)