<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Miejsce pracy: Przeworsk

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Zakres zadań:

 • Samodzielne prowadzenie księgowości Spółki w powierzonym zakresie
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych
 • Prowadzenie rejestrów księgowych ( głównie Kasy i rejestrów VAT)
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS)
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie kierunkowe
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Mile widziana doświadczenie w dziale księgowym
 • Sumienność i dokładność
 • Odpowiedzialność za terminowość w obowiązkach sprawozdawczych.
 • Dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Pakiet szkoleń
 • Adekwatne do stanowiska narzędzia pracy.
 • Pakiet socjalny (w tym prywatną opiekę medyczną i partycypację pracodawcy w ubezpieczeniu grupowym)

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: hr@engineering-bp.com

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Administratorem danych jest B&P Engineering sp. z o. o., ul. Lubomirskich 1 e, 37- 200 Przeworsk.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z „Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych” dostępną na stronie na naszej stronie w zakładce kariera.

 

Jeśli chce Pani/Pan wziąć udział w procesie rekrutacji prosimy o dopisanie do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, wpisana pod numerem KRS 0000294817 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7941757319, REGON 180294996, oraz Spółkę B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, kod pocztowy 37-200, poczta Przeworsk, gmina Przeworsk, powiat Przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299823, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)  - 7941681757

W zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).

 

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie Engineering Sp. z o.o. prosimy o podpisanie klauzuli informacyjnej ochrony danych osobowych w Grupie B&P Engineering oraz dopisanie do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez B&P Engineering sp. z o.o. spółka komandytowa dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email
Wiadomość
Załącz plik CV (max: 64Mb)
Załącz plik List motywacyjny (max: 64Mb)