_
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

W dniu 30.09.2018 r. Spółka B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, zakończyła realizację projektu  pn. „Wdrożenie wysokowydajnych i energooszczędnych reaktorów UV o zwiększonej żywotności przeznaczonych dla przemysłu spożywczego” w ramach III osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu realizacji projektu wdrożona została technologia, będąca wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, na podstawie której uruchomiona została produkcja nowatorskiego produktu, jakim jest typoszereg reaktorów UV do soków i koncentratów owocowych oraz wody o różnych zakresach wydajności.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

 

W związku z realizacją projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytania ofertowe.


„Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów”

III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-18-0022/15

Strona www: Opis i cele projektu


Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 36/POIR3.2.1/PARP/2019

Mieszalnia gazów technicznych – 1 szt.

W poddziałaniu 3.2.1

W wyniku dokonania w dniu 07-10-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 36/POIR3.2.1/PARP/2019 dot.: Mieszalnia gazów technicznych  - 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Rywal RHC O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 01.10.2019

Wartość oferty netto: 62 200,00 PLN

Wartość oferty brutto: 76 506,00 PLN

36_POIR321_PARP_2019.zip
36_POIR321_PARP_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 35/POIR3.2.1/PARP/2019

Mieszalnia gazów technicznych – 1 szt.

Zamawiający z dniem 18.09.2019 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe  nr 35/POIR3.2.1/PARP/2019 - Mieszalnia gazów technicznych – 1 szt.

35POIR3.2.1PARP2019.zip
35POIR3.2.1PARP2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 34/POIR3.2.1/PARP/2019

System centralnych odciągów - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 05-08-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 34/POIR3.2.1/PARP/2019 dot.: System centralnych odciągów - 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Rywal RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M.Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 05.07.2019

Wartość oferty netto: 105 890,00 PLN

Wartość oferty brutto:130 244,70 PLN

Pytania i odpowiedzi 12.06.2019.pdf
Pytania i odpowiedzi 12.06.2019.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 12-06-2019 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (08.07.2019 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 08.07.2019 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

34_POIR321_PARP_2019.zip
34_POIR321_PARP_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 33/POIR3.2.1/PARP/2019

Stół obrotowy do wykonywania izolacji zbiorników i stacji wyparnych – 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 26-04-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego
nr 33/POIR3.2.1/PARP/2019 Stół obrotowy do wykonywania izolacji zbiorników i stacji wyparnych – 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Bibus Menos Sp. z o.o.

Adres: ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk

Data wpływu oferty: 24.04.2019

Wartość oferty netto: 429 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 527 670,00 PLN

33_POIR3.2.1_PARP_2019.zip
33_POIR3.2.1_PARP_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 32/POIR3.2.1/PARP/2019

Podpory rolkowe obrotowe – 2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 10-05-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego
nr 32/POIR3.2.1/PARP/2019 Podpory rolkowe obrotowe – 2 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Rywal RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M.Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 24.04.2019

Wartość oferty netto: 138 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 169 740,00 PLN

32_POIR3.2.1_PARP_2019.zip
32_POIR3.2.1_PARP_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 31/POIR3.2.1/PARP/2018

Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1 szt)

W wyniku dokonania w dniu 28-01-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 31/POIR3.2.1/PARP/2018 Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt)., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o.

 Adres: ul. ul. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn

 Data wpływu oferty: 25.01.2019  

 Wartość oferty netto: 1 370 000,00 EUR

 Wartość oferty brutto: 1 685 100,00 EUR

Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt).zip
Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt).zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 30/POIR3.2.1/PARP/2018

Fazowarka do blach i dennic – 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 26-11-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 30/POIR3.2.1/PARP/2018 Fazowarka do blach i dennic – 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: Rywal RHC O/Rzeszów,

Adres: ul. M. Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 05.11.2018 godz.11.00 

Wartość oferty netto: 36 200,00 PLN

Wartość oferty brutto: 44 526,00 PLN

30_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
30_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 29/POIR3.2.1/PARP/2018

Laser do cięcia rur i profili - 1szt.

W wyniku dokonania w dniu 25-09-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 29/POIR3.2.1/PARP/2018 dot.: Laser do cięcia rur i profili - 1szt.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

 

Nazwa oferenta: ADIGE S.P.A.

Adres: Via per Barco 11 I 38056 Levico Terme

Data wpływu oferty: 24.09.2018 godz.13.23 

Wartość oferty netto: 918 000,00 EUR

Wartość oferty brutto: 918 000,00 EUR

29_POIR321_PARP_2018.zip
29_POIR321_PARP_2018.zip
29_POIR321_PARP_2018 ANG.zip
29_POIR321_PARP_2018 ANG.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 28/POIR3.2.1/PARP/2018

Giętarka do rur i profili - 1szt.

W wyniku dokonania w dniu 25-09-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 28/POIR3.2.1/PARP/2018 dot.: Giętarka do rur i profili - 1szt.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

   Nazwa oferenta: BLM S.P.A

     Adres: ul. Salvaregina 30, 22063 Cantu

     Data wpływu oferty: 24.09.2018 

     Wartość oferty netto: 321 000,00 EUR

     Wartość oferty brutto: 321 000,00 EUR

28_POIR321_PARP_2018.zip
28_POIR321_PARP_2018.zip
28_POIR321_PARP_2018 ANG.zip
28_POIR321_PARP_2018 ANG.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 27/POIR3.2.1/PARP/2018

Fazowarka do blach i dennic – 1 szt.

W związku ze stanowiskiem firmy POLWELT w sprawie odmowy zawarcia umowy sprzedaży ze względu na niespełnienie wymagań zawartych w specyfikacji. W toku postępowania nr 27/POIR3.2.1/PARP/2018 do upływu terminu składania ofert (14-06-2018 godz. 12.00) wpłynęła jedna oferta. Pomimo wezwania do zawarcia i wykonania umowy Spółka POLWELT odmówiła zawarcia umowy z powodów dotyczących wyłącznie firmy POLWELT.

W związku z powyższym z dniem 14-09-2018 postępowanie zostaje unieważnione.

 

W wyniku dokonania w dniu 06-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 27/POIR3.2.1/PARP/2018 Fazowarka do blach i dennic

– 1 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: POL WELT Maszyny-Narzędzia-Zaopatrzenie Przemysłu

Adres: ul. Rolna 60, 40-555 Katowice

Data wpływu oferty: 13.06.2018 godz.14.30 

Wartość oferty netto: 14 200,00 EUR

Wartość oferty brutto:17 466,00 EUR

27POIR3.2.1PARP2018.zip
27POIR3.2.1PARP2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 26/POIR3.2.1/PARP/2018

Suwnica 5 T wraz z oprzyrządowaniem dźwignicowym – 2 szt.
W wyniku dokonania w dniu 11-06-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 26/POIR3.2.1/PARP/2018 Suwnica 5 T wraz z oprzyrządowaniem dźwignicowym – 2 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta: Nazwa oferenta: ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o. Adres: ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Data wpływu oferty: 25.05.2018 godz.13.41 Wartość oferty netto: 171 900,00 PLN Wartość oferty brutto: 211 437,00 PLN
26POIR3.2.1PARP2018.zip
26POIR3.2.1PARP2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 25/POIR3.2.1/PARP/2018

Walcarka pozioma do małych rur i króćców stosowanych przy produkcji stacji wyparnych i zbiorników - 1szt.

W wyniku dokonania w dniu 11-05-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 25/POIR3.2.1/PARP/2017 Walcarka pozioma do małych rur i króćców stosowanych przy produkcji stacji wyparnych i zbiorników - 1szt.  pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: POL WELT Maszyny-Narzędzia-Zaopatrzenie Przemysłu

Adres: ul. Rolna 60, 40-555 Katowice

Data wpływu oferty: 27.04.2018 godz.13.08 

Wartość oferty netto: 34 900,00 EUR

Wartość oferty brutto: 42 927,00 EUR

25POIR3.2.1PARP2018.zip
25POIR3.2.1PARP2018.zip
Request for tender no. 25POIR3.2.1PARP2018.zip
Request for tender no. 25POIR3.2.1PARP2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 24/POIR3.2.1/PARP/2018

Walcarka pozioma - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 22-05-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 24/POIR3.2.1/PARP/2018 Walcarka pozioma - 1szt.  pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

      Nazwa oferenta: POL WELT Maszyny-Narzędzia-Zaopatrzenie Przemysłu

      Adres: ul. Rolna 60, 40-555 Katowice

      Data wpływu oferty: 27.04.2018 godz.13.08 

      Wartość oferty netto: 86 500,00 EUR

      Wartość oferty brutto:106 395,00 EUR

24POIR3.2.1PARP2018.zip
24POIR3.2.1PARP2018.zip
Request for tender no. 24POIR3.2.1PARP2018.zip
Request for tender no. 24POIR3.2.1PARP2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 23/POIR3.2.1/PARP/2018

Zautomatyzowane stanowisko szlifierskie - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 23-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 23/POIR3.2.1/PARP/2018 Zautomatyzowane stanowisko szlifierskie – 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: UNIWELD

Adres: Werksstrasse 20, 57299 Burbach

Data wpływu oferty: 4.07.2018  

Wartość oferty netto: 700 000,00 EUR

Wartość oferty brutto: 700 000,00 EUR

Odpowiedzi 10.05.2018.pdf
Odpowiedzi 10.05.2018.pdf

Zamawiający z dniem 10.05.2018 r. dopuszcza składanie ofert w języku polskim lub języku angielskim.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.05.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question 10.05.2018.pdf
Question 10.05.2018.pdf
Odpowiedzi_04.05.20158.pdf
Odpowiedzi_04.05.20158.pdf

Zamawiający z dniem 04.05.2018 r. zamieszcza poprawiony załącznik nr 9 dotyczący Gwarancji.

W opisie załącznika nr 9 Gwarancja zarówno  w wersji angielskiej jak i polskiej  w  ppkt. 1 nastąpiła pomyłka pisarska "Co najmniej 18 miesięcy gwarancji bez limitu roboczo-godzin". Zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz pozostałą dokumentacją  zamieszczoną w ogłoszonym przetargu zapis w załączniku nr 9 winien mieć brzmienie "Co najmniej 12 miesięcy gwarancji bez limitu roboczo-godzin"

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.05.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_04.05.2018.pdf
Question_04.05.2018.pdf
23POIR3.2.1PARP2018 PL.zip
23POIR3.2.1PARP2018 PL.zip
23POIR3.2.1PARP2018 ang.zip
23POIR3.2.1PARP2018 ang.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 22/POIR3.2.1/PARP/2018

Zautomatyzowane gniazdo szczepiania oraz spawania zbiorników i stacji wyparnych - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 23-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 22/POIR3.2.1/PARP/2018 Zautomatyzowane gniazdo szczepiania oraz spawania zbiorników i stacji wyparnych - 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: UNIWELD

Adres: Werksstrasse 20, 57299 Burbach

Data wpływu oferty: 04.07.2018  

Wartość oferty netto: 1 950 000,00 EUR

Wartość oferty brutto: 1 950 000,00 EUR

Odpowiedzi 10.05.2018.pdf
Odpowiedzi 10.05.2018.pdf

Zamawiający z dniem 10.05.2018 r. dopuszcza składanie ofert w języku polskim lub języku angielskim.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.05.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question 10.05.2018.pdf
Question 10.05.2018.pdf
Odpowiedzi_04.05.2018.pdf
Odpowiedzi_04.05.2018.pdf

Zamawiający z dniem 04.05.2018 r. zamieszcza poprawiony załącznik nr 9 dotyczący Gwarancji.

W opisie załącznika nr 9 Gwarancja zarówno  w wersji angielskiej jak i polskiej  w  ppkt. 1 nastąpiła pomyłka pisarska "Co najmniej 18 miesięcy gwarancji bez limitu roboczo-godzin". Zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz pozostałą dokumentacją  zamieszczoną w ogłoszonym przetargu zapis w załączniku nr 9 winien mieć brzmienie "Co najmniej 12 miesięcy gwarancji bez limitu roboczo-godzin"

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.05.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_04_05_2018.pdf
Question_04_05_2018.pdf
22POIR3.2.1PARP2018 pl.zip
22POIR3.2.1PARP2018 pl.zip
22POIR3.2.1PARP2018 ang.zip
22POIR3.2.1PARP2018 ang.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018

Żuraw 5,0 T – 2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 10-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018 Żuraw 5,0 T– 2 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta: AJER TECH Sp. z o.o.

Adres: ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

Data wpływu oferty: 27.03.2018 godz.11.39 

Wartość oferty netto: 147 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 180 810,00 PLN

 

W związku ze stanowiskiem Spółki AJER TECH w sprawie odmowy zawarcia umowy sprzedaży, działając na podstawie p. VIII ppkt.3 Zapytania ofertowego nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018; Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, bezpodstawnie uchyla się od obowiązku zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Spółka B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa dokonuje wyboru oferty złożonej przez

ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o.

Adres: ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Data wpływu oferty: 29.03.2018 godz.13.00 

Wartość oferty netto: 138 500,00 PLN

Wartość oferty brutto: 170 355,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 20/POIR3.2.1/PARP/2018

Żuraw 1,6 T – 2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 09-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 20/POIR3.2.1/PARP/2018 Żuraw 1,6 T– 2 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: AJER TECH Sp. z o.o.

Adres: ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

Data wpływu oferty: 27.03.2018 godz.11.39 

Wartość oferty netto: 77 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 94 710,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 20/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 20/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 19/POIR3.2.1/PARP/2018

Haki samoodpinalne 10T – 8 szt.

W wyniku dokonania w dniu 06-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 19/POIR3.2.1/PARP/2018 Haki samoodpinalne 10 T– 8 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD Sp. z o.o.

Adres: ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Data wpływu oferty: 29.03.2018

Wartość oferty netto: 199 000,00 PLN

Wartość oferty brutto:244 770,00 PLN

19_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
19_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 18/POIR3.2.1/PARP/2018

Stanowisko monterskie z kompleksowym wyposażeniem – 5 szt.

W wyniku dokonania w dniu 05-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 18/POIR3.2.1/PARP/2017 Stanowisko monterskie z kompleksowym wyposażeniem – 5 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 28.03.2018 godz.10.00 

Wartość oferty netto: 202 800,00 PLN

Wartość oferty brutto:249 444,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 18/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 18/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 17/POIR3.2.1/PARP/2018

Linia do produkcji płaszczy zbiorników i stacji wyparnych w pozycji pionowej - 1szt.

W wyniku dokonania w dniu 25-05-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 17/POIR3.2.1/PARP/2018 Linia do produkcji płaszczy zbiorników i stacji wyparnych w pozycji pionowej - 1szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: IMCAR S.P.A.

Adres: Via Salvo D'Acquisto 49, 20863 Concorezzo ITALY
Data wpływu oferty: 23.05.2018
Wartość oferty netto: 350 000,00 EUR
Wartość oferty brutto: 350 000,00 EUR

Pytania i odpowiedzi 21.03.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 21.03.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 21-03-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.03.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.03.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty

Question_21_03_2018.pdf
Question_21_03_2018.pdf
17_POIR3.2.1_PARP_2018 ang.zip
17_POIR3.2.1_PARP_2018 ang.zip
17_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
17_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.1/PARP/2018

Innowacyjna linia produkcyjna zbiorników i stacji wyparnych z zautomatyzowanym systemem transportu międzystanowiskowego – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 29-05-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr16/POIR3.2.1/PARP/2018 Innowacyjna linia produkcyjna zbiorników i stacji wyparnych z zautomatyzowanym systemem transportu międzystanowiskowego – 1 kpl.pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD Sp. z o.o.

Adres: ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Data wpływu oferty: 29.03.2018 
Wartość oferty netto: 7 780 000,00 PLN
Wartość oferty brutto: 9 569 400,00 PLN

Pytania i odpowiedzi 14.03.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 14.03.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 14-03-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.03.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.03.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 15/POIR3.2.1/PARP/2018

Laser do cięcia rur i profili - 1szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/POIR3.2.1/PARP/2018

Zamawiający z dniem 17.04.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 15/POIR3.2.1/PARP/2018 - Laser do cięcia rur i profili - 1szt.

W toku postępowania nr 15/POIR3.2.1/PARP/2018 do upływu terminu składania ofert (15-03-2018 godz. 12.00) wpłynęła jedna oferta firmy ADIGE S.P.A. Negocjacje zostały zakończone nie wyłonieniem Wykonawcy ze względu na brak akceptacji zapisów umowy prze Wykonawcę.

W związku z powyższym z dniem 17-04-2018 postępowanie zostaje unieważnione.

15_POIR321_PARP_2018.zip
15_POIR321_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 14/POIR3.2.1/PARP/2018

Giętarka do rur i profili - 1szt.
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 14/POIR3.2.1/PARP/2018 Zamawiający z dniem 26.04.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 14/POIR3.2.1/PARP/2018 - Giętarka do rur i profili - 1szt. W toku postępowania nr 14/POIR3.2.1/PARP/2018 do upływu terminu składania ofert (15-03-2018 godz. 12.00) wpłynęły trzy oferty. Jedna oferta została odrzucona z powodów niespełnienia warunków technicznych. Pozostałe dwie oferty zostały w trakcie negocjacji zakończone nie wyłonieniem Wykonawcy ze względu na brak akceptacji zapisów umowy oraz wysokiej ceny w drugim przypadku. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.
14_POIR321_PARP_2018.zip
14_POIR321_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018

Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt).

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018

Zamawiający z dniem 16.04.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018 - Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - 1szt.

W toku postępowania nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018 do upływu terminu składania ofert (15-02-2018 godz. 12.00) wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy BLM POLAND MLM została odrzucona ze względu na braki formalne natomiast oferta firmy BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. w trakcie negocjacji, po szczegółowej analizie przedstawiciele firmy wnieśli o dokonanie zmian we wzorze Umowy warunkując ostateczne wykonanie przedmiotu umowy. Spółka B&P nie wyraziła zgody na dokonanie zmian w Umowie, tym samym negocjacje zostały zakończone nie wyłonieniem Wykonawcy. W związku z powyższym z dniem 16-04-2018 postępowanie zostaje unieważnione.

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 12/POIR3.2.1/PARP/2017

Zautomatyzowane stanowisko szlifierskie - 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 12/POIR3.2.1/PARP/2017

Zamawiający z dniem 06.02.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 12/POIR3.2.1/PARP/2017 - Zautomatyzowane stanowisko szlifierskie – 1 kpl.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których wartość  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Pytania i odpowiedzi_22_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_22_01_2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 22-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_22.01.2018.pdf
Question_22.01.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_11_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_11_01_2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 11-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_11_01_2018.pdf
Question_11_01_2018.pdf
12_POIR3.2.1_PARP_2017 PL.zip
12_POIR3.2.1_PARP_2017 PL.zip
12_POIR3.2.1_PARP_2017 ANG.zip
12_POIR3.2.1_PARP_2017 ANG.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 11/POIR3.2.1/PARP/2017

Zautomatyzowane gniazdo szczepiania oraz spawania zbiorników i stacji wyparnych - 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 11/POIR3.2.1/PARP/2017

Zamawiający z dniem 06.02.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 11/POIR3.2.1/PARP/2017 - Zautomatyzowane gniazdo szczepiania oraz spawania zbiorników i stacji wyparnych - 1 kpl.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Pytania i odpowiedzi 25.01.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 25.01.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 25-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.01.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_25_01_2018.pdf
Question_25_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_18_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_18_01_2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 18-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_18_01_2018.pdf
Question_18_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_11_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_11_01_2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 11-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_11.01.2018.pdf
Question_11.01.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_8.01.2018
Pytania i odpowiedzi_8.01.2018

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 08-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_8.01.2018
Question_8.01.2018
11_POIR3.2.1_PARP_2017 PL.zip
11_POIR3.2.1_PARP_2017 PL.zip
11_POIR3.2.1_PARP_2017 ANG.zip
11_POIR3.2.1_PARP_2017 ANG.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR3.2.1/PARP/2017

Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.
W wyniku dokonania w dniu 24-11-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 10/POIR3.2.1/PARP/2017 Czujnik pomiaru gazów - 4 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta: Nazwa oferenta: BOLTE Sp. z o.o. Sp.K. Adres: ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin Data wpływu oferty: 20.11.2017 Wartość oferty netto: 11 028,00 PLN Wartość oferty brutto: 13 564,44 PLN
10_POIR3.2.1_PARP_2017.zip
10_POIR3.2.1_PARP_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.1/PARP/2017

Spawarka z chłodzeniem MAG – 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 08-09-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 09/POIR3.2.1/PARP/2017 Spawarka z chłodzeniem MAG - 1 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 9.08.2017 

Wartość oferty netto: 33 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 40 590,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.1/PARP/2017
Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.1/PARP/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR3.2.1/PARP/2017

Spawarka z chłodzeniem TIG - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 23-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 08/POIR3.2.1/PARP/2017 Spawarka z chłodzeniem TIG - 1 szt. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 12.07.2017 

Wartość oferty netto: 20 800,00 PLN

Wartość oferty brutto: 25 584,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Pytania i załącznik nr 2
Pytania i załącznik nr 2

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 04-07-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (14.07.2017 godz. 12.00).

 

Termin otwarcia ofert: 14.07.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

08POIR3.2.1PARP2017.zip
08POIR3.2.1PARP2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.1/PARP/2017

Spawarka TIG - 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 23-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 07/POIR3.2.1/PARP/2017 Spawarka TIG - 3 szt. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 12.07.2017 

Wartość oferty netto: 7 800,00 PLN

Wartość oferty brutto: 9 594,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Odpowiedzi + zał.2.pdf
Odpowiedzi + zał.2.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 07-07-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (14.07.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 14.07.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.1/PARP/2017
Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.1/PARP/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.1/PARP/2017

Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.

Zamawiający z dniem 02.08.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.1/PARP/2017 - Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.1/PARP/2017
Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.1/PARP/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 05/POIR3.2.1/PARP/2017

Miernik tlenu szczątkowego – 4 szt.

W wyniku dokonania w dniu 01-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 05/POIR3.2.1/PARP/2017 Miernik tlenu szczątkowego- 4 szt.

pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: ORBITEC POLSKA - Rafał Tomczak

Adres: ul. Woźna 10/22, 61-777 Poznań

Data wpływu oferty: 07.07.2017

Wartość oferty netto: 25 400,00 PLN

Wartość oferty brutto: 31 242,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 21 dni

Okres gwarancji: 24 m-ce

Zapytanie ofertowe numer 05 POIR3.2.1 PARP 2017.zip
Zapytanie ofertowe numer 05 POIR3.2.1 PARP 2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 04/POIR3.2.1/PARP/2017

Wideoendoskop - 1 szt

 

W wyniku dokonania w dniu 04-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 04/POIR3.2.1/PARP2017  Wideoendoskop - 1 szt.

pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Data wpływu oferty: 02.06.2017 godz. 8.10

Wartość oferty netto: 57 082,18 PLN

Wartość oferty brutto: 70 211,08 PLN

Termin wykonania zamówienia: 35 dni

Okres gwarancji: 24 m-ce

aktualizacja z dnia 15.05.2017.zip
aktualizacja z dnia 15.05.2017.zip

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 15-05-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert ulega zmianie (02.06.2017 godz.12.00) Termin otwarcia ofert: 02.06.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zaktualizowano:

- zapytanie ofertowe odnośnie terminu nadsyłania ofert oraz terminu otwarcia ofert

- załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia w zakresie p. 5, 22, 23

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 04POIR3.2.1PARP2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 04POIR3.2.1PARP2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 03/POIR3.2.1/PARP/2017

Miernik tlenu szczątkowego - 4 szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 03/POIR3.2.1/PARP/2017

Zamawiający z dniem 30.05.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 03/POIR3.2.1/PARP/2017 - Miernik tlenu szczątkowego - 4 szt.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Pytania i odpowiedzi 19.05.2017.pdf
Pytania i odpowiedzi 19.05.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 19-05-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (26.05.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 26.05.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 03POIR3.2.1PARP2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 03POIR3.2.1PARP2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 02/POIR3.2.1/PARP/2017

Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 02/POIR3.2.1/PARP/2017

Zamawiający z dniem 30.05.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 02/POIR3.2.1/PARP/2017 - Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 02POIR3.2.1PARP2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 02POIR3.2.1PARP2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 01/POIR3.2.1/PARP/2017

Budowa hali produkcyjnej (wraz z infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi na nieruchomościach Spółki w Przeworsku, przy ul. Lubomirskich 1E zgodnie z decyzją Starosty Przeworskiego nr AB.6740.387.2015 z dnia 02.11.2015r.)

Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 29.05.2017 r.

W postępowaniu prowadzonym na podstawie Zapytania Ofertowego nr 01/POIR3.2.1/PARP/2017 dotBudowy hali produkcyjnej  (wraz z infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi na nieruchomościach Spółki w Przeworsku, przy ul. Lubomirskich 1E zgodnie z decyzją Starosty Przeworskiego nr AB.6740.387.2015 z dnia 02.11.2015r.) oferty złożyli:

PPUH Stalbud Mariusz Całka

Mostostal Kraków S.A.

W wyniku dokonania w dniu 29.05.2017 r. przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, pragniemy poinformować, iż  jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa: PPUH Stalbud Mariusz Całka

Adres: Brzóza Stadnicka 79, 37-110 Żołynia

Data wpływu oferty: 28.04.2017 godz. 14:38

Wartość oferty netto: 13 328 356,22 PLN

Wartość oferty brutto: 16 393 878,15 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30.04.2018

Okres rękojmi i gwarancji: 10 lat

Serdecznie gratulujemy.

Zapytanie ofertowe 01_POIR3.2.1_PARP_2017.zip
Zapytanie ofertowe 01_POIR3.2.1_PARP_2017.zip