B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

W dniu 30.09.2018 r. Spółka B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, zakończyła realizację projektu  pn. „Wdrożenie wysokowydajnych i energooszczędnych reaktorów UV o zwiększonej żywotności przeznaczonych dla przemysłu spożywczego” w ramach III osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu realizacji projektu wdrożona została technologia, będąca wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, na podstawie której uruchomiona została produkcja nowatorskiego produktu, jakim jest typoszereg reaktorów UV do soków i koncentratów owocowych oraz wody o różnych zakresach wydajności.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

 

W związku z realizacją projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytania ofertowe.


„Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego”

I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0029/15

Strona www: Opis i cele projektu

W dniu 29.03.2019 r. Spółka B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, zakończyła realizację projektu  pn. „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

W ramach projektu realizacji projektu wdrożony został nowy, innowacyjny produkt będący wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, jakim jest prasa  PPH PRO w trzech zakresach wydajności – mała (5.0-8.0 t/h), średnia (8.0-13.0 t/h), duża (12.0-19.0 t/h).

Zdjęcia innowacyjnego produktu: PPH PRO mała, PPH PRO śdernia, PPH PRO duża. 

„Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów”

III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-18-0022/15

Strona www: Opis i cele projektu

„Wdrożenie wysokowydajnych i energooszczędnych reaktorów UV o zwiększonej żywotności przeznaczonych dla przemysłu spożywczego”

III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0152/16

Strona www: Opis i cele projektu

 

W dniu 30.09.2018 r. Spółka B&P Engineering Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, zakończyła realizację projektu  pn. „Wdrożenie wysokowydajnych i energooszczędnych reaktorów UV o zwiększonej żywotności przeznaczonych dla przemysłu spożywczego” w ramach III osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu realizacji projektu wdrożona została technologia, będąca wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, na podstawie której uruchomiona została produkcja nowatorskiego produktu, jakim jest typoszereg reaktorów UV do soków i koncentratów owocowych oraz wody o różnych zakresach wydajności.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.


Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 36/POIR3.2.1/PARP/2019

Mieszalnia gazów technicznych – 1 szt.

W poddziałaniu 3.2.1

W wyniku dokonania w dniu 07-10-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 36/POIR3.2.1/PARP/2019 dot.: Mieszalnia gazów technicznych  - 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Rywal RHC O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 01.10.2019

Wartość oferty netto: 62 200,00 PLN

Wartość oferty brutto: 76 506,00 PLN

36_POIR321_PARP_2019.zip
36_POIR321_PARP_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 35/POIR3.2.1/PARP/2019

Mieszalnia gazów technicznych – 1 szt.

Zamawiający z dniem 18.09.2019 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe  nr 35/POIR3.2.1/PARP/2019 - Mieszalnia gazów technicznych – 1 szt.

35POIR3.2.1PARP2019.zip
35POIR3.2.1PARP2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 34/POIR3.2.1/PARP/2019

System centralnych odciągów - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 05-08-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 34/POIR3.2.1/PARP/2019 dot.: System centralnych odciągów - 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Rywal RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M.Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 05.07.2019

Wartość oferty netto: 105 890,00 PLN

Wartość oferty brutto:130 244,70 PLN

Pytania i odpowiedzi 12.06.2019.pdf
Pytania i odpowiedzi 12.06.2019.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 12-06-2019 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (08.07.2019 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 08.07.2019 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

34_POIR321_PARP_2019.zip
34_POIR321_PARP_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 33/POIR3.2.1/PARP/2019

Stół obrotowy do wykonywania izolacji zbiorników i stacji wyparnych – 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 26-04-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego
nr 33/POIR3.2.1/PARP/2019 Stół obrotowy do wykonywania izolacji zbiorników i stacji wyparnych – 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Bibus Menos Sp. z o.o.

Adres: ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk

Data wpływu oferty: 24.04.2019

Wartość oferty netto: 429 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 527 670,00 PLN

33_POIR3.2.1_PARP_2019.zip
33_POIR3.2.1_PARP_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 32/POIR3.2.1/PARP/2019

Podpory rolkowe obrotowe – 2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 10-05-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego
nr 32/POIR3.2.1/PARP/2019 Podpory rolkowe obrotowe – 2 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Rywal RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M.Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 24.04.2019

Wartość oferty netto: 138 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 169 740,00 PLN

32_POIR3.2.1_PARP_2019.zip
32_POIR3.2.1_PARP_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 109/POIR/NCBIR/2019

Olej do układów hydraulicznych – 1 kpl.

Zmianie ulega  załącznik nr 2 Specyfikacja szczegółowa i parametry techniczne poszczególnych komponentów, (zmiana dotyczy wymagań dodatkowych pkt. 4 ulega zmianie, prawidłowy zapis brzmi: "Nie dopuszcza się zakupu oleju w trybie zawieszonego poboru akcyzy"
Zmianie ulega Zapytanie ofertowe dotyczące terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert wydłuża się do 5 marca 2019 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi 5 marca 2019 r. o godz. 13.00

Aktualizacja 08.03.2019:

W wyniku dokonania w dniu 08-03-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 109/POIR/NCBIR/2019 dot.: Olej do układów hydraulicznych – 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: SIS Industry Solutions Sp. z o.o.

Adres: Ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

Data wpływu oferty: 01-03-2019

Wartość oferty netto: 13 470,00 PLN

Wartość oferty brutto: 16 568,10 PLN

Aktualizacja Zał2.pdf
Aktualizacja Zał2.pdf
Aktualizacja zapytania ofertowego.pdf
Aktualizacja zapytania ofertowego.pdf
109_POIR_NCBIR_2019.zip
109_POIR_NCBIR_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 108/POIR/NCBIR/2019

Części zamienne do przeprowadzenia przeglądu porozruchowego pras PPH PRO - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 04-03-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 108/POIR/NCBIR/2019 dot.: Części  zamienne do przeprowadzenia przeglądu porozruchowego pras PPH PRO – 1kpl.

Pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: InSol Anna Raczyńska

Adres: Ul. Okrężna 6, Krzaki Czaplinkowskie, 05-530 Góra Kalwaria

Data wpływu oferty: 25-02-2019

Wartość oferty netto: 10 341,70 PLN

Wartość oferty brutto: 12 720,29 PLN

108_POIR_NCBIR_2019.zip
108_POIR_NCBIR_2019.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 31/POIR3.2.1/PARP/2018

Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1 szt)

W wyniku dokonania w dniu 28-01-2019 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 31/POIR3.2.1/PARP/2018 Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt)., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o.

 Adres: ul. ul. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn

 Data wpływu oferty: 25.01.2019  

 Wartość oferty netto: 1 370 000,00 EUR

 Wartość oferty brutto: 1 685 100,00 EUR

Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt).zip
Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt).zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 30/POIR3.2.1/PARP/2018

Fazowarka do blach i dennic – 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 26-11-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 30/POIR3.2.1/PARP/2018 Fazowarka do blach i dennic – 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: Rywal RHC O/Rzeszów,

Adres: ul. M. Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 05.11.2018 godz.11.00 

Wartość oferty netto: 36 200,00 PLN

Wartość oferty brutto: 44 526,00 PLN

30_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
30_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 107/POIR/NCBIR/2018

Zakup i dostawa surowca - JABŁEK do przeprowadzenia prób w warunkach przemysłowych - 1 200 ton

W wyniku dokonania w dniu 01-10-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 107/POIR/NCBIR/2018 dot.: Zakup i dostawa surowca - JABŁEK do przeprowadzenia prób w warunkach przemysłowych pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

     Grupa Producentów Owoców i Warzyw AG FOOD Sp. z o.o.

Adres: Jasienica 89, 27-670 Łoniów

Data wpływu oferty: 29-08-2018

Wartość oferty netto: 450,00 PLN/tona

Wartość oferty brutto: 472,50 PLN/tona

107_POIR_NCBIR_2018.zip
107_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 106/POIR/NCBIR/2018

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 14-09-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 106/POIR/NCBIR/2018 dot.: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego - 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: AS Audyt Szkolenia Jacek Sudomirski

Adres: Ul. Podhalańska 10/11, 85-132 Bydgoszcz

Data wpływu oferty: 14-08-2018

Wartość oferty netto: 3 440,00 PLN

Wartość oferty brutto: 4 231,20 PLN

Odp. na pytania nr 106.POIR.NCBIR.2018.pdf
Odp. na pytania nr 106.POIR.NCBIR.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 02-08-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (16.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 16.08.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

106_POIR_NCBIR_2018.zip
106_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 29/POIR3.2.1/PARP/2018

Laser do cięcia rur i profili - 1szt.

W wyniku dokonania w dniu 25-09-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 29/POIR3.2.1/PARP/2018 dot.: Laser do cięcia rur i profili - 1szt.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

 

Nazwa oferenta: ADIGE S.P.A.

Adres: Via per Barco 11 I 38056 Levico Terme

Data wpływu oferty: 24.09.2018 godz.13.23 

Wartość oferty netto: 918 000,00 EUR

Wartość oferty brutto: 918 000,00 EUR

29_POIR321_PARP_2018.zip
29_POIR321_PARP_2018.zip
29_POIR321_PARP_2018 ANG.zip
29_POIR321_PARP_2018 ANG.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 28/POIR3.2.1/PARP/2018

Giętarka do rur i profili - 1szt.

W wyniku dokonania w dniu 25-09-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 28/POIR3.2.1/PARP/2018 dot.: Giętarka do rur i profili - 1szt.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

   Nazwa oferenta: BLM S.P.A

     Adres: ul. Salvaregina 30, 22063 Cantu

     Data wpływu oferty: 24.09.2018 

     Wartość oferty netto: 321 000,00 EUR

     Wartość oferty brutto: 321 000,00 EUR

28_POIR321_PARP_2018.zip
28_POIR321_PARP_2018.zip
28_POIR321_PARP_2018 ANG.zip
28_POIR321_PARP_2018 ANG.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 105/POIR/NCBIR/2018

Refraktometr - 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 12-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 105/POIR/NCBIR/2018 dot.: Refraktometr – 3 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: INSOL Anna Raczyńska

Adres: Ul. Okrężna 6, Krzaki Czaplinkowskie, 05-530 Góra Kalwaria

Data wpływu oferty: 05-07-2018

Wartość oferty netto: 29 706,00 PLN

Wartość oferty brutto: 36 538,38 PLN

105_POIR_NCBIR_2018.zip
105_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 104/POIR/NCBIR/2018

Konduktometr - 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 16-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 104/POIR/NCBIR/2018 dot.: Konduktometr - 3 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: ENDRESS HAUSER Polska  Sp. z o.o.

 • Ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław

Data wpływu oferty: 05-07-2018

Wartość oferty netto: 12 075,66 PLN

Wartość oferty brutto: 14 853,06 PLN

104_POIR_NCBIR_2018.zip
104_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 103/POIR/NCBIR/2018

Brix - Refraktometr - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 12-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 103/POIR/NCBIR/2018 dot.: Brix - Refraktometr – 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: INSOL Anna Raczyńska

Adres: Ul. Okrężna 6, Krzaki Czaplinkowskie, 05-530 Góra Kalwaria

Data wpływu oferty: 05-07-2018

Wartość oferty netto: 1 298,00 PLN

Wartość oferty brutto: 1 596,54 PLN

103_POIR_NCBIR_2018.zip
103_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 102/POIR/NCBIR/2018

Konstrukcja oraz podest dla trzech prototypów pras - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 26-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 102/POIR/NCBIR/2018 dot.: Konstrukcja oraz podestu dla trzech prototypów pras - 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

       Nazwa oferenta: RS Technology Sp. z o.o.

Adres: Gniewczyna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyna łańcucka

Data wpływu oferty: 09.07.2018 r. godz. 11.10

Wartość oferty netto: 79 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 97 170,00 PLN

102_POIR_NCBIR_2018.zip
102_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 101/POIR/NCBIR/2018

Elementy do budowy szafy elektrycznej peryferii pras - 1 kpl.
W wyniku dokonania w dniu 12-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 101/POIR/NCBIR/2018 dot.: Elementy do budowy szafy elektrycznej peryferii pras - 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta: Nazwa oferenta: SKAMER - ACM Sp. z o.o. Adres: Ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów Data wpływu oferty: 05-07-2018 godz. 10.55 Wartość oferty netto: 307 418,49 PLN Wartość oferty brutto: 378 124,74 PLN Termin wykonania zamówienia: 28 dni Okres gwarancji: 36 m-cy
Pytania i odpowiedzi 14.06.pdf
Pytania i odpowiedzi 14.06.pdf
W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 14-06-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (05.07.2018 godz. 12.00). Termin otwarcia ofert: 05.07.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego. Zapraszamy do złożenia oferty.
101_POIR_NCBIR_2018.zip
101_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 100/POIR/NCBIR/2018

przenośnik ślimakowy do usuwania wytłoków spod trzech pras (1 szt.) przenośnik ślimakowy skośny do transportu wytłoków na zewnątrz hali (1 szt.)

W wyniku dokonania w dniu 26-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 100/POIR/NCBIR/2018 dot.: przenośnik ślimakowy do usuwania wytłoków spod trzech pras (1 szt.), przenośnik ślimakowy skośny do transportu wytłoków na zewnątrz hali (1 szt.).

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RS Technology Sp. z o.o.

Adres: Gniewczyna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyna łańcucka

Data wpływu oferty: 02.07.2018 r. godz. 11.10

Wartość oferty netto: 245 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 301 350,00 PLN

100_POIR_NCBIR_2018.zip
100_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 99/POIR/NCBIR/2018

Wynajem powierzchni do testów pras - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 27-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 99/POIR/NCBIR/2018 dot.: Wynajem powierzchni do testów pras - 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „POLKON” Sp. z o.o.

Adres: Jasienica 91, 27-670 Łoniów

Data wpływu oferty: 02-07-2018 godz.9.45

Wartość oferty netto: 131 500,00 PLN

Wartość oferty brutto: 161 745,00 PLN

99_POIR_NCBIR_2018.zip
99_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 98/POIR/NCBIR/2018

Konduktometr - 3 szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 98/POIR/NCBIR/2018

Zamawiający z dniem 28.06.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 98/POIR/NCBIR/2018 - Konduktometr - 3 szt.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

98_POIR_NCBIR_2018.zip
98_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 97/POIR/NCBIR/2018

Brix - Refraktometr - 1 szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 97/POIR/NCBIR/2018

Zamawiający z dniem 28.06.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 97/POIR/NCBIR/2018 - Brix - Refraktometr - 1 szt.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

97_POIR_NCBIR_2018.zip
97_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 96/POIR/NCBIR/2018

Refraktometr - 3 szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 96/POIR/NCBIR/2018

Zamawiający z dniem 28.06.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 96/POIR/NCBIR/2018 - Refraktometr - 3 szt.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

96_POIR_NCBIR_2018.zip
96_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 95/POIR/NCBIR/2018

Wagosuszarka - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 02-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 95/POIR/NCBIR/2018 dot.: Wagosuszarka – 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: DAN LAB

Adres: Ul. Handlowa 6 A, 15-399 Białystok

Data wpływu oferty: 13.06.2018 godz. 11.16

Wartość oferty netto: 6 860,00 PLN

Wartość oferty brutto: 8 437,80PLN

Pytania i odpowiedzi 04.06.pdf
Pytania i odpowiedzi 04.06.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 04-06-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (14.06.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 14.06.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

95_POIR_NCBIR_2018.zip
95_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 94/POIR/NCBIR/2018

Zbiornik buforowy soku z pompą - 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 26-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 94/POIR/NCBIR/2018 dot.: Zbiornik buforowy soku z pompą - 3 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RS Technology Sp. z o.o.

Adres: Gniewczyna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyna łańcucka

Data wpływu oferty: 18.06.2018 r. godz. 11.30

Wartość oferty netto: 94 700,00 PLN

Wartość oferty brutto: 116 481,00 PLN

94_POIR_NCBIR_2018.zip
94_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 93/POIR/NCBIR/2018

Zbiornik miazgi z pompą - 3 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 26-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 93/POIR/NCBIR/2018 dot.: Zbiornik miazgi z pompą - 3 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: RS Technology Sp. z o.o.

Adres: Gniewczyna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyna łańcucka

Data wpływu oferty: 18.06.2018 r. godz. 11.30

Wartość oferty netto: 365 600,00 PLN

Wartość oferty brutto: 449 688,00 PLN

93_POIR_NCBIR_2018.zip
93_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 92/POIR/NCBIR/2018

Elementy hutnicze ze stali konstrukcyjnej - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 07-06-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 92/POIR/NCBIR/2018 dot.: Elementy hutnicze ze stali konstrukcyjnej - 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: LOGIS Sp. z o.o.

Adres: Ul. Sieje 121 A, 25-561 Kielce

Data wpływu oferty: 29-05-2018 godz.10.50

Wartość oferty netto: 11 932,00 PLN

Wartość oferty brutto: 13 003,80PLN

92_POIR_NCBIR_2018.zip
92_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 27POIR3.2.1/PARP/2018

Fazowarka do blach i dennic – 1 szt.

W związku ze stanowiskiem firmy POLWELT w sprawie odmowy zawarcia umowy sprzedaży ze względu na niespełnienie wymagań zawartych w specyfikacji. W toku postępowania nr 27/POIR3.2.1/PARP/2018 do upływu terminu składania ofert (14-06-2018 godz. 12.00) wpłynęła jedna oferta. Pomimo wezwania do zawarcia i wykonania umowy Spółka POLWELT odmówiła zawarcia umowy z powodów dotyczących wyłącznie firmy POLWELT.

W związku z powyższym z dniem 14-09-2018 postępowanie zostaje unieważnione.

 

W wyniku dokonania w dniu 06-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 27/POIR3.2.1/PARP/2018 Fazowarka do blach i dennic

– 1 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: POL WELT Maszyny-Narzędzia-Zaopatrzenie Przemysłu

Adres: ul. Rolna 60, 40-555 Katowice

Data wpływu oferty: 13.06.2018 godz.14.30 

Wartość oferty netto: 14 200,00 EUR

Wartość oferty brutto:17 466,00 EUR

27POIR3.2.1PARP2018.zip
27POIR3.2.1PARP2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 26/POIR3.2.1/PARP/2018

Suwnica 5 T wraz z oprzyrządowaniem dźwignicowym – 2 szt.
W wyniku dokonania w dniu 11-06-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 26/POIR3.2.1/PARP/2018 Suwnica 5 T wraz z oprzyrządowaniem dźwignicowym – 2 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta: Nazwa oferenta: ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o. Adres: ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Data wpływu oferty: 25.05.2018 godz.13.41 Wartość oferty netto: 171 900,00 PLN Wartość oferty brutto: 211 437,00 PLN
26POIR3.2.1PARP2018.zip
26POIR3.2.1PARP2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 25/POIR3.2.1/PARP/2018

Walcarka pozioma do małych rur i króćców stosowanych przy produkcji stacji wyparnych i zbiorników - 1szt.

W wyniku dokonania w dniu 11-05-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 25/POIR3.2.1/PARP/2017 Walcarka pozioma do małych rur i króćców stosowanych przy produkcji stacji wyparnych i zbiorników - 1szt.  pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: POL WELT Maszyny-Narzędzia-Zaopatrzenie Przemysłu

Adres: ul. Rolna 60, 40-555 Katowice

Data wpływu oferty: 27.04.2018 godz.13.08 

Wartość oferty netto: 34 900,00 EUR

Wartość oferty brutto: 42 927,00 EUR

25POIR3.2.1PARP2018.zip
25POIR3.2.1PARP2018.zip
Request for tender no. 25POIR3.2.1PARP2018.zip
Request for tender no. 25POIR3.2.1PARP2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 24/POIR3.2.1/PARP/2018

Walcarka pozioma - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 22-05-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 24/POIR3.2.1/PARP/2018 Walcarka pozioma - 1szt.  pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

      Nazwa oferenta: POL WELT Maszyny-Narzędzia-Zaopatrzenie Przemysłu

      Adres: ul. Rolna 60, 40-555 Katowice

      Data wpływu oferty: 27.04.2018 godz.13.08 

      Wartość oferty netto: 86 500,00 EUR

      Wartość oferty brutto:106 395,00 EUR

24POIR3.2.1PARP2018.zip
24POIR3.2.1PARP2018.zip
Request for tender no. 24POIR3.2.1PARP2018.zip
Request for tender no. 24POIR3.2.1PARP2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 23/POIR3.2.1/PARP/2018

Zautomatyzowane stanowisko szlifierskie - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 23-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 23/POIR3.2.1/PARP/2018 Zautomatyzowane stanowisko szlifierskie – 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: UNIWELD

Adres: Werksstrasse 20, 57299 Burbach

Data wpływu oferty: 4.07.2018  

Wartość oferty netto: 700 000,00 EUR

Wartość oferty brutto: 700 000,00 EUR

Odpowiedzi 10.05.2018.pdf
Odpowiedzi 10.05.2018.pdf

Zamawiający z dniem 10.05.2018 r. dopuszcza składanie ofert w języku polskim lub języku angielskim.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.05.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question 10.05.2018.pdf
Question 10.05.2018.pdf
Odpowiedzi_04.05.20158.pdf
Odpowiedzi_04.05.20158.pdf

Zamawiający z dniem 04.05.2018 r. zamieszcza poprawiony załącznik nr 9 dotyczący Gwarancji.

W opisie załącznika nr 9 Gwarancja zarówno  w wersji angielskiej jak i polskiej  w  ppkt. 1 nastąpiła pomyłka pisarska "Co najmniej 18 miesięcy gwarancji bez limitu roboczo-godzin". Zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz pozostałą dokumentacją  zamieszczoną w ogłoszonym przetargu zapis w załączniku nr 9 winien mieć brzmienie "Co najmniej 12 miesięcy gwarancji bez limitu roboczo-godzin"

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.05.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_04.05.2018.pdf
Question_04.05.2018.pdf
23POIR3.2.1PARP2018 PL.zip
23POIR3.2.1PARP2018 PL.zip
23POIR3.2.1PARP2018 ang.zip
23POIR3.2.1PARP2018 ang.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 22/POIR3.2.1/PARP/2018

Zautomatyzowane gniazdo szczepiania oraz spawania zbiorników i stacji wyparnych - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 23-07-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 22/POIR3.2.1/PARP/2018 Zautomatyzowane gniazdo szczepiania oraz spawania zbiorników i stacji wyparnych - 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: UNIWELD

Adres: Werksstrasse 20, 57299 Burbach

Data wpływu oferty: 04.07.2018  

Wartość oferty netto: 1 950 000,00 EUR

Wartość oferty brutto: 1 950 000,00 EUR

Odpowiedzi 10.05.2018.pdf
Odpowiedzi 10.05.2018.pdf

Zamawiający z dniem 10.05.2018 r. dopuszcza składanie ofert w języku polskim lub języku angielskim.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.05.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question 10.05.2018.pdf
Question 10.05.2018.pdf
Odpowiedzi_04.05.2018.pdf
Odpowiedzi_04.05.2018.pdf

Zamawiający z dniem 04.05.2018 r. zamieszcza poprawiony załącznik nr 9 dotyczący Gwarancji.

W opisie załącznika nr 9 Gwarancja zarówno  w wersji angielskiej jak i polskiej  w  ppkt. 1 nastąpiła pomyłka pisarska "Co najmniej 18 miesięcy gwarancji bez limitu roboczo-godzin". Zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz pozostałą dokumentacją  zamieszczoną w ogłoszonym przetargu zapis w załączniku nr 9 winien mieć brzmienie "Co najmniej 12 miesięcy gwarancji bez limitu roboczo-godzin"

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.05.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_04_05_2018.pdf
Question_04_05_2018.pdf
22POIR3.2.1PARP2018 pl.zip
22POIR3.2.1PARP2018 pl.zip
22POIR3.2.1PARP2018 ang.zip
22POIR3.2.1PARP2018 ang.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 91/POIR/NCBIR/2018

Standardowe elementy maszyn – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 26-03-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 91/POIR/NCBIR/2018 dot.: Standardowe elementy maszyn  – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: INSOL Anna Raczyńska

Adres: Ul. Okrężna 6, Krzaki Czaplinkowskie, 05-530 Góra Kalwaria

Data wpływu oferty: 12-03-16 godz.9.50

Wartość oferty netto: 9 037,00 PLN

Wartość oferty brutto: 11 115,51,00PLN

Zapytanie ofertowe nr 91/POIR/NCBIR/2018
Zapytanie ofertowe nr 91/POIR/NCBIR/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018

Żuraw 5,0 T – 2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 10-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018 Żuraw 5,0 T– 2 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta: AJER TECH Sp. z o.o.

Adres: ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

Data wpływu oferty: 27.03.2018 godz.11.39 

Wartość oferty netto: 147 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 180 810,00 PLN

 

W związku ze stanowiskiem Spółki AJER TECH w sprawie odmowy zawarcia umowy sprzedaży, działając na podstawie p. VIII ppkt.3 Zapytania ofertowego nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018; Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, bezpodstawnie uchyla się od obowiązku zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Spółka B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa dokonuje wyboru oferty złożonej przez

ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o.

Adres: ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Data wpływu oferty: 29.03.2018 godz.13.00 

Wartość oferty netto: 138 500,00 PLN

Wartość oferty brutto: 170 355,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 21/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 20/POIR3.2.1/PARP/2018

Żuraw 1,6 T – 2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 09-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 20/POIR3.2.1/PARP/2018 Żuraw 1,6 T– 2 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: AJER TECH Sp. z o.o.

Adres: ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

Data wpływu oferty: 27.03.2018 godz.11.39 

Wartość oferty netto: 77 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 94 710,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 20/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 20/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 19/POIR3.2.1/PARP/2018

Haki samoodpinalne 10T – 8 szt.

W wyniku dokonania w dniu 06-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 19/POIR3.2.1/PARP/2018 Haki samoodpinalne 10 T– 8 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD Sp. z o.o.

Adres: ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Data wpływu oferty: 29.03.2018

Wartość oferty netto: 199 000,00 PLN

Wartość oferty brutto:244 770,00 PLN

19_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
19_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 18/POIR3.2.1/PARP/2018

Stanowisko monterskie z kompleksowym wyposażeniem – 5 szt.

W wyniku dokonania w dniu 05-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 18/POIR3.2.1/PARP/2017 Stanowisko monterskie z kompleksowym wyposażeniem – 5 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 28.03.2018 godz.10.00 

Wartość oferty netto: 202 800,00 PLN

Wartość oferty brutto:249 444,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 18/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 18/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 17/POIR3.2.1/PARP/2018

Linia do produkcji płaszczy zbiorników i stacji wyparnych w pozycji pionowej - 1szt.

W wyniku dokonania w dniu 25-05-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 17/POIR3.2.1/PARP/2018 Linia do produkcji płaszczy zbiorników i stacji wyparnych w pozycji pionowej - 1szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: IMCAR S.P.A.

Adres: Via Salvo D'Acquisto 49, 20863 Concorezzo ITALY
Data wpływu oferty: 23.05.2018
Wartość oferty netto: 350 000,00 EUR
Wartość oferty brutto: 350 000,00 EUR

Pytania i odpowiedzi 21.03.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 21.03.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 21-03-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.03.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.03.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty

Question_21_03_2018.pdf
Question_21_03_2018.pdf
17_POIR3.2.1_PARP_2018 ang.zip
17_POIR3.2.1_PARP_2018 ang.zip
17_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
17_POIR3.2.1_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.1/PARP/2018

Innowacyjna linia produkcyjna zbiorników i stacji wyparnych z zautomatyzowanym systemem transportu międzystanowiskowego – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 29-05-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr16/POIR3.2.1/PARP/2018 Innowacyjna linia produkcyjna zbiorników i stacji wyparnych z zautomatyzowanym systemem transportu międzystanowiskowego – 1 kpl.pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD Sp. z o.o.

Adres: ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Data wpływu oferty: 29.03.2018 
Wartość oferty netto: 7 780 000,00 PLN
Wartość oferty brutto: 9 569 400,00 PLN

Pytania i odpowiedzi 14.03.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 14.03.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 14-03-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (30.03.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 30.03.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 90/POIR/NCBIR/2018

Pierścienie z blachy konstrukcyjnej – 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 20-03-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 90/POIR/NCBIR/2018 dot.: Pierścienie z blachy konstrukcyjnej  – 3 szt.  pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: HUT - TRANS KATOWICE Sp. z o.o.

Adres: Ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice

Data wpływu oferty: 12-03-2018

Wartość oferty netto: 4 505,00 PLN

Wartość oferty brutto: 4 505,00PLN

90_POIR_NCBIR_2018.zip
90_POIR_NCBIR_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 17/POIR3.2.2/BGK/2018

Szlifierka do armatury - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 05-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr  17/POIR3.2.2/BGK/2018 dot.:  Szlifierka do armatury  - 1 szt.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta: Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.

Adres: ul. Mazańcowicka 89, 43-502 Czechowice Dziedzice

Data wpływu oferty: 21.03.2018 godz. 10.52

Wartość oferty netto: 54 100,00 PLN

Wartość oferty brutto: 66 543,00 PLN

17_POIR3.2.2_BGK_2018.zip
17_POIR3.2.2_BGK_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 89/POIR/NCBIR/2018

Pompy zasilające prasę – 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 25-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 89/POIR/NCBIR/2018 dot.: Pompy zasilające prasę - 3 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: NETZSCH PUMPEN&SYSTEME GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce

Adres: Ul. Pileckiego 104/34, 02-781 Warszawa

Data wpływu oferty: 13-03-2018 godz. 10.03

Wartość oferty netto: 104 047,22 PLN

Wartość oferty brutto: 104 047,22 PLN

Pytania i odpowiedzi 12.03.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 12.03.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 12-03-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (28.03.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 28.03.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 89/POIR/NCBIR/2018
Zapytanie ofertowe nr 89/POIR/NCBIR/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 88/POIR/NCBIR/2018

Przepływomierze – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 25-04-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 88/POIR/NCBIR/2018 dot.: Przepływomierze - 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

       Nazwa oferenta: ENDRESS HAUSER Polska  Sp. z o.o.

Adres: Ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław

Data wpływu oferty: 26-03-2018 godz. 11.21

Wartość oferty netto: 59 826,00 PLN

Wartość oferty brutto: 73 585,98 PLN

Zapytanie ofertowe nr 88/POIR/NCBIR/2018
Zapytanie ofertowe nr 88/POIR/NCBIR/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.2/BGK/2018

Zestaw narzędzi pomocniczych - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 22-03-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 16/POIR3.2.2/BGK/2018 dot.:  Zestaw narzędzi pomocniczych  - 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta: Centrala Techniczna Eltech

Adres: ul. Przemysłowa 12/46, 35-105 Rzeszów

Data wpływu oferty: 09.03.2018 godz. 15.15

Wartość oferty netto: 14 995,84 PLN

Wartość oferty brutto: 18 444,88 PLN

Pytania i odpowiedzi 02.03.2018 r.pdf
Pytania i odpowiedzi 02.03.2018 r.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 02-03-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (12.03.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 12.03.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.2/BGK/2018
Zapytanie ofertowe nr 16/POIR3.2.2/BGK/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 15/POIR3.2.2/BGK/2018

Zestaw narzędzi pomiarowych- 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 28-03-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr  15/POIR3.2.2/BGK/2018 dot.:  Zestaw narzędzi pomiarowych  - 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta: Faktor Piotr Pachczyński

Adres: ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież

Data wpływu oferty: 12.03.2018 godz. 10.46

Wartość oferty netto: 11 923,76 PLN

Wartość oferty brutto: 14 666,22 PLN

Zapytanie ofertowe nr 15/POIR3.2.2/BGK/2018
Zapytanie ofertowe nr 15/POIR3.2.2/BGK/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 15/POIR3.2.1/PARP/2018

Laser do cięcia rur i profili - 1szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/POIR3.2.1/PARP/2018

Zamawiający z dniem 17.04.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 15/POIR3.2.1/PARP/2018 - Laser do cięcia rur i profili - 1szt.

W toku postępowania nr 15/POIR3.2.1/PARP/2018 do upływu terminu składania ofert (15-03-2018 godz. 12.00) wpłynęła jedna oferta firmy ADIGE S.P.A. Negocjacje zostały zakończone nie wyłonieniem Wykonawcy ze względu na brak akceptacji zapisów umowy prze Wykonawcę.

W związku z powyższym z dniem 17-04-2018 postępowanie zostaje unieważnione.

15_POIR321_PARP_2018.zip
15_POIR321_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 14/POIR3.2.1/PARP/2018

Giętarka do rur i profili - 1szt.
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 14/POIR3.2.1/PARP/2018 Zamawiający z dniem 26.04.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 14/POIR3.2.1/PARP/2018 - Giętarka do rur i profili - 1szt. W toku postępowania nr 14/POIR3.2.1/PARP/2018 do upływu terminu składania ofert (15-03-2018 godz. 12.00) wpłynęły trzy oferty. Jedna oferta została odrzucona z powodów niespełnienia warunków technicznych. Pozostałe dwie oferty zostały w trakcie negocjacji zakończone nie wyłonieniem Wykonawcy ze względu na brak akceptacji zapisów umowy oraz wysokiej ceny w drugim przypadku. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.
14_POIR321_PARP_2018.zip
14_POIR321_PARP_2018.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 87/POIR/NCBIR/2018

Standardowe elementy maszyn – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 87/POIR/NCBIR/2018

Zamawiający z dniem 08.03.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 87/POIR/NCBIR/2018 - Standardowe elementy maszyn - 1 kpl.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 87/POIR/NCBIR/2018
Zapytanie ofertowe nr 87/POIR/NCBIR/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 86/POIR/NCBIR/2018

Elementy złączne ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 16-02-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 86/POIR/NCBIR/2018 dot.: Elementy złączne ze stali nierdzewnej  – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Inoxtrading Grzegorz Litwiński

Adres: Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Data wpływu oferty: 15.02.2018 r. godz. 11.00

Wartość oferty netto: 2 514,20 PLN

Wartość oferty brutto: 3 092,47 PLN

Zapytanie ofertowe nr 86/POIR/NCBIR/2018
Zapytanie ofertowe nr 86/POIR/NCBIR/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 14/POIR3.2.2/BGK/2018

Wyciąg mgły olejowej - 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 19-03-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 14/POIR3.2.2/BGK/2018 dot.:  Wyciąg mgły olejowej  - 3 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: ITT Technika Krzysztof Niedopad

Adres: ul. Nowowiejska 29, 63-233 Góra

Data wpływu oferty: 16.02.2018 godz. 9.30

Wartość oferty netto: 41 900,00 PLN

Wartość oferty brutto: 51 537,00 PLN

 

Pytania i dopowiedzi 13.02.2018.pdf
Pytania i dopowiedzi 13.02.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 13-02-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (22.02.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 22.02.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Pytania i odpowiedzi 30.01.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 30.01.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 30-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (22.02.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 22.02.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Pytania i odpowiedzi 25.01.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 25.01.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 22-02-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (22.02.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 22.02.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 14/POIR3.2.2/BGK/2018
Zapytanie ofertowe nr 14/POIR3.2.2/BGK/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.2/BGK/2017

System centralnych odciągów - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 16-03-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr  13/POIR3.2.2/BGK/2018 dot.:  System centralnych  odciągów - 1  kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Klimatech Rzeszów Sp. z o.o. Sp. K.

Adres: Rudna Mała 167 A, 36-054 Mrowla
Data wpływu oferty: 21.02.2018 godz. 8.15
Wartość oferty netto: 89 540,00 PLN
Wartość oferty brutto: 110 134,20 PLN

Pytania i odpowiedzi 13.02.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 13.02.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 13-02-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

 Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (22.02.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 22.02.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 13-02-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (22.02.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 22.02.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.2/BGK/2017
Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.2/BGK/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018

Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt).

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018

Zamawiający z dniem 16.04.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018 - Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - 1szt.

W toku postępowania nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018 do upływu terminu składania ofert (15-02-2018 godz. 12.00) wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy BLM POLAND MLM została odrzucona ze względu na braki formalne natomiast oferta firmy BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. w trakcie negocjacji, po szczegółowej analizie przedstawiciele firmy wnieśli o dokonanie zmian we wzorze Umowy warunkując ostateczne wykonanie przedmiotu umowy. Spółka B&P nie wyraziła zgody na dokonanie zmian w Umowie, tym samym negocjacje zostały zakończone nie wyłonieniem Wykonawcy. W związku z powyższym z dniem 16-04-2018 postępowanie zostaje unieważnione.

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018
Zapytanie ofertowe nr 13/POIR3.2.1/PARP/2018
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 12/POIR3.2.1/PARP/2017

Zautomatyzowane stanowisko szlifierskie - 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 12/POIR3.2.1/PARP/2017

Zamawiający z dniem 06.02.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 12/POIR3.2.1/PARP/2017 - Zautomatyzowane stanowisko szlifierskie – 1 kpl.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których wartość  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Pytania i odpowiedzi_22_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_22_01_2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 22-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_22.01.2018.pdf
Question_22.01.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_11_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_11_01_2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 11-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_11_01_2018.pdf
Question_11_01_2018.pdf
12_POIR3.2.1_PARP_2017 PL.zip
12_POIR3.2.1_PARP_2017 PL.zip
12_POIR3.2.1_PARP_2017 ANG.zip
12_POIR3.2.1_PARP_2017 ANG.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 11/POIR3.2.1/PARP/2017

Zautomatyzowane gniazdo szczepiania oraz spawania zbiorników i stacji wyparnych - 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 11/POIR3.2.1/PARP/2017

Zamawiający z dniem 06.02.2018 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 11/POIR3.2.1/PARP/2017 - Zautomatyzowane gniazdo szczepiania oraz spawania zbiorników i stacji wyparnych - 1 kpl.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Pytania i odpowiedzi 25.01.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi 25.01.2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 25-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.01.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_25_01_2018.pdf
Question_25_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_18_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_18_01_2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 18-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_18_01_2018.pdf
Question_18_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_11_01_2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_11_01_2018.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 11-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_11.01.2018.pdf
Question_11.01.2018.pdf
Pytania i odpowiedzi_8.01.2018
Pytania i odpowiedzi_8.01.2018

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 08-01-2018 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (31.08.2018 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Question_8.01.2018
Question_8.01.2018
11_POIR3.2.1_PARP_2017 PL.zip
11_POIR3.2.1_PARP_2017 PL.zip
11_POIR3.2.1_PARP_2017 ANG.zip
11_POIR3.2.1_PARP_2017 ANG.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 12/POIR3.2.2/BGK/2017

Stoły monterskie z systemem szybkiego montażu - 2 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 02-02-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr  12/POIR3.2.2/BGK/2017 dot.:  Stoły monterskie z systemem szybkiego montażu - 2  kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Rywal RHC O/Rzeszów, ul. M.Reja 10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 17.01.2018 godz. 11.44

Wartość oferty netto: 50 600,00 PLN

Wartość oferty brutto: 62 238,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Zapytanie ofertowe nr 12/POIR3.2.2/BGK/2017
Zapytanie ofertowe nr 12/POIR3.2.2/BGK/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 85/POIR/NCBIR/2017

Siłowniki hydrauliczne – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 28-12-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 85/POIR/NCBIR/2017 dot.: Siłowniki hydrauliczne  – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: HMT Engineering Sp. z o.o.

Adres: Ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz

Data wpływu oferty: 21-12-2017

Wartość oferty netto: 390 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 479 700,00 PLN

Pytania i odpowiedzi 5.12.2017
Pytania i odpowiedzi 5.12.2017

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego” realizowanego w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zamawiający tj. B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa poniżej przedstawia odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące Zapytania ofertowego nr 85/POIR/NCBIR/2017: Siłowniki hydrauliczne – 1 kpl.

 

Przedmiotowe pismo znajduje się w załączniku.

Powyższe informacje Zamawiający opublikowała również na stronach internetowych: http://www.engineering-bp.com/firma/przetargi i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (27.12.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 27.12.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 85/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 85/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 84/POIR/NCBIR/2017

Blacha nierdzewna szlifowana - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 28-12-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 84/POIR/NCBIR/2017 dot.: Blacha nierdzewna szlifowana – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: LOGIS Sp. z o.o.

Adres: ul. Sieje 121 A, 25-561 Kielce

Data wpływu oferty: 19.12.2017 r.

Wartość oferty netto: 38 637,08 PLN

Wartość oferty brutto: 47 523,60 PLN

Zapytanie ofertowe nr 84/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 84/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 11/POIR3.2.2/BGK/2017

Żuraw o udźwigu 1.6 T - 2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 08-01-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr  11/POIR3.2.2/BGK/2017 dot.:  Żuraw o udźwigu 1.6 T - 2 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Ajer Tech Sp. z o.o.

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

Data wpływu oferty: 16.11.2017

Wartość oferty netto: 72 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 88 560,00 PLN

Pytania i odpowiedzi 31.10.2017.pdf
Pytania i odpowiedzi 31.10.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 31-10-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (27.11.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 27.11.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

11_POIR3.2.2_BGK_2017.zip
11_POIR3.2.2_BGK_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 83/POIR/NCBIR/2017

Elementy spawane z blachy oraz pierścienie zwijane z płaskowników – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 04-12-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 83/POIR/NCBIR/2017 dot.: Elementy spawane z blachy oraz pierścienie zwijane z płaskowników – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RS Technology Sp. z o.o.

Adres: Gniewczyna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyna łańcucka

Data wpływu oferty: 24.11.2017 r. godz. 11.10

Wartość oferty netto: 158 952,21 PLN

Wartość oferty brutto: 195 511,22 PLN

Zapytanie ofertowe nr 83/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 83/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 82/POIR/NCBIR/2017

Głowica sokowa wg dokumentacji – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 06-12-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 82/POIR/NCBIR/2017 dot.: Głowica sokowa wg dokumentacji – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

      Nazwa oferenta: HMT Engineering Sp. z o.o.

      Adres: Ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz

      Data wpływu oferty: 24-11-2017 godz. 11.50

      Wartość oferty netto: 105 000,00 PLN

      Wartość oferty brutto: 129 150,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 82/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 82/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 81/POIR/NCBIR/2017

Profile hutnicze ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 01-12-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 81/POIR/NCBIR/2017 dot.: Profile hutnicze ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: LOGIS Sp. z o.o.

Adres: Ul. Sieje 121 A, 25561 Kielce

Data wpływu oferty: 23-11-2017 godz. 11.40

Wartość oferty netto: 15 678,31 PLN

Wartość oferty brutto: 19 059,24 PLN

Zapytanie ofertowe nr 81/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 81/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 80/POIR/NCBIR/2017

Blacha ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 05-12-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 80/POIR/NCBIR/2017 dot.: Blacha ze stali nierdzewnej – 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta:  DAR-POL-STAL

      Adres: Ul. Zagórska 83 A, 42-680 Tarnowskie Góry

      Data wpływu oferty: 23-11-2017 godz.8.30

      Wartość oferty netto: 81 833,73 PLN

      Wartość oferty brutto: 100 655,49 PLN

Zapytanie ofertowe nr 80/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 80/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR3.2.1/PARP/2017

Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.
W wyniku dokonania w dniu 24-11-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 10/POIR3.2.1/PARP/2017 Czujnik pomiaru gazów - 4 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta: Nazwa oferenta: BOLTE Sp. z o.o. Sp.K. Adres: ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin Data wpływu oferty: 20.11.2017 Wartość oferty netto: 11 028,00 PLN Wartość oferty brutto: 13 564,44 PLN
10_POIR3.2.1_PARP_2017.zip
10_POIR3.2.1_PARP_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 79/POIR/NCBIR/2017

Blacha nierdzewna szlifowana – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 79/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 14.11.2017 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 79/POIR/NCBIR/2017 - Blacha nierdzewna szlifowana - 1 kpl.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

79_POIR_NCBIR_2017.zip
79_POIR_NCBIR_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 78/POIR/NCBIR/2017

Blacha i profile hutnicze ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 15-11-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 78/POIR/NCBIR/2017 dot.: Blacha i profile hutnicze ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

            Nazwa oferenta: LOGIS Sp. z o.o.

      Adres: Ul. Sieje 121 A, 25561 Kielce

      Data wpływu oferty: 08-11-2017

      Wartość oferty netto: 89 232,90 PLN

      Wartość oferty brutto: 109 756,47 PLN

78_POIR_NCBIR_2017.zip
78_POIR_NCBIR_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 77/POIR/NCBIR/2017

Pręty ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

W poddziałaniu 1.1.1W wyniku dokonania w dniu 15-11-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 77/POIR/NCBIR/2017 Pręty ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

      Nazwa oferenta: PROFI M TEC PSG SILESIA

      Adres: Ul. Borowikowa 11, 43-215 Jankowice

      Data wpływu oferty: 30-10-2017

      Wartość oferty netto: 13 079,19 PLN

      Wartość oferty brutto: 16 087,40 PLN

77_POIR_NCBIR_2017.zip
77_POIR_NCBIR_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 76/POIR/NCBIR/2017

Siłowniki hydrauliczne – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 76/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 09.11.2017 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 76/POIR/NCBIR/2017 - Siłowniki hydrauliczne - 1 kpl.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

76_POIR_NCBIR_2017.pdf
76_POIR_NCBIR_2017.pdf
Załącznik 1_Wzór umowy o zachowaniu poufności.pdf
Załącznik 1_Wzór umowy o zachowaniu poufności.pdf
Załącznik 3_Formularz Oferty.pdf
Załącznik 3_Formularz Oferty.pdf
Załącznik 4_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych.pdf
Załącznik 4_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych.pdf
Załącznik 5_Wykaz maszyn i urządzeń.pdf
Załącznik 5_Wykaz maszyn i urządzeń.pdf
Załącznik 6_Wykaz personelu.pdf
Załącznik 6_Wykaz personelu.pdf
Załącznik 7_wzór umowy.pdf
Załącznik 7_wzór umowy.pdf
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 75/POIR/NCBIR/2017

Rury b/s ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

W związku ze stanowiskiem Spółki SKAAP w sprawie odmowy zawarcia umowy sprzedaży, działając na podstawie p. VIII ppkt.3 Zapytania ofertowego nr 75/POIR/NCBIR/2017; Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, bezpodstawnie uchyla się od obowiązku zawarcia umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Spółka B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa dokonuje wyboru oferty złożonej przez Logis Sp. z o.o., ul. Sieje 121A, 25-561 Kielce.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem Spółka SkAAP złożyła najkorzystniejszą ofertę, która została przyjęta przez Spółkę B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Pomimo wezwania do zawarcia i wykonania umowy Spółka SKAAP odmówiła zawarcia umowy z powodów dotyczących wyłącznie SKAAP.

W związku z powyższym Spółka B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa na podstawie wskazanej powyżej dokonała wyboru oferty:

Logis Sp. z o.o., ul. Sieje 121A, 25-561 Kielcedata wpływu oferty: 08.11.2017, wartość oferty netto: 54 475,74 PLN, brutto: 67 005,16 PLN.

 

W wyniku dokonania w dniu 15-11-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 75/POIR/NCBIR/2017 Rury b/s ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

      Nazwa oferenta: SKAAP Sp. z o.o.

      Adres: Ul. Towarowa 22, 41-103 Siemianowice Śląskie

      Data wpływu oferty: 08-11-2017

      Wartość oferty netto: 43 749,57 PLN

      Wartość oferty brutto: 53 811,97 PLN

75_POIR_NCBIR_2017.zip
75_POIR_NCBIR_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 74/POIR/NCBIR/2017

Elementy układów elektrycznych - 3 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 25-10-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 74/POIR/NCBIR/2017 Elementy układów elektrycznych – 3 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

      Nazwa oferenta: SKAMER - ACM Sp. z o.o.

      Adres: Ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów

      Data wpływu oferty: 20-10-2017 godz. 11.20

      Wartość oferty netto: 239 190,00 PLN

      Wartość oferty brutto: 294 203,70 PLN

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.10.2017.pdf
Pytania i odpowiedzi z dnia 02.10.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 02-10-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (20.10.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 20.10.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 74/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 74/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR3.2.2/BGK/2017

Detektor helowy - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 02-10-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 10/POIR3.2.2/BGK/2017 Detektor helowy  - 1 szt. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: APVACUUM Sp. z o.o.

Adres: ul. Klonowa 24, 62-002 Suchy Las

Data wpływu oferty: 14.09.2017

Wartość oferty netto: 88 400,00 PLN

Wartość oferty brutto: 108 732,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 14 dni

Okres gwarancji: 24 m-ce

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR3.2.2/BGK/2017
Zapytanie ofertowe nr 10/POIR3.2.2/BGK/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.2/BGK/2017

Tokarka numeryczna CNC - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 03-10-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 09/POIR3.2.2/BGK/2017 Tokarka numeryczna CNC  - 1 szt.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: Dematec Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Rudolfa Diesla 15, 32-005 Niepołomice

Data wpływu oferty: 08.09.2017

Wartość oferty netto: 626 220,00 PLN

Wartość oferty brutto: 770 250,60 PLN

Termin wykonania zamówienia: 120 dni

Okres gwarancji: 24 m-ce

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.2/BGK/2017
Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.2/BGK/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR3.2.2/BGK/2017

Półautomat do spawania MIG – 2 szt.

W związku ze stanowiskiem Spółki Air Liquide Welding Central w sprawie odmowy zawarcia umowy sprzedaży, działając na podstawie p. VIII ppkt.3 Zapytania ofertowego Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Spółka B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa dokonuje wyboru oferty złożonej przez RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem Spółka Air Liquide Welding Central złożyła najkorzystniejszą ofertę, która została przyjęta przez Spółkę B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Pomimo wezwania do zawarcia i wykonania umowy Spółka Air Liquide Welding Central odmówiła zawarcia umowy z powodów dotyczących wyłącznie Air Liquide Welding Central.
W związku z powyższym Spółka B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa na podstawie wskazanej powyżej dokonała wyboru oferty:
Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów
Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów
Data wpływu oferty: 09.08.2017
Wartość oferty netto: 66 000,00 PLN
Wartość oferty brutto: 81 180,00 PLN
Termin wykonania zamówienia: 30 dni
Okres gwarancji: 36 m-cy

 

W wyniku dokonania w dniu 18-09-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 08/POIR3.2.2/BGK/2017 Półautomat do spawania MIG - 2 szt.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 Nazwa oferenta: Air Liquide Welding Central

Adres: ul. Hlohovecka 6, 95141 Luzianky Slowakia

Data wpływu oferty: 07.08.2017 

Wartość oferty netto: 61 069,20 PLN

Wartość oferty brutto: 75 115,12 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

      Okres gwarancji: 36 m-cy

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR3.2.2/BGK/2017
Zapytanie ofertowe nr 08/POIR3.2.2/BGK/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.1/PARP/2017

Spawarka z chłodzeniem MAG – 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 08-09-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 09/POIR3.2.1/PARP/2017 Spawarka z chłodzeniem MAG - 1 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 9.08.2017 

Wartość oferty netto: 33 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 40 590,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.1/PARP/2017
Zapytanie ofertowe nr 09/POIR3.2.1/PARP/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 73/POIR/NCBIR/2017

Prowadnice wg dokumentacji – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 25-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 73/POIR/NCBIR/2017 Prowadnice wg dokumentacji – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: REM WAR Sp. z o.o.

 • Ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola

Data wpływu oferty: 07-07-2017

Wartość oferty netto: 184 665,00 PLN

Wartość oferty brutto: 227 137,95 PLN

Termin wykonania zamówienia100 dni

Zapytanie ofertowe nr 73/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 73/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 72/POIR/NCBIR/2017

Głowica sokowa wg dokumentacji – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 72/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 07.08.2017 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 72/POIR/NCBIR/2017 - Głowica sokowa wg dokumentacji - 1 kpl.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 72/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 72/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 71/POIR/NCBIR/2017

Olej do układów hydraulicznych – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 01-09-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 71/POIR/NCBIR/2017 Olej do układów hydraulicznych – 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: ORLEN OIL Sp. z o.o.

Adres: Ul. Opolska 114, 31-323 Kraków

Data wpływu oferty: 26-07-2017

Wartość oferty netto: 9 390,00 PLN

Wartość oferty brutto: 11 549,70 PLN

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.07.2017.pdf
Pytania i odpowiedzi z dnia 17.07.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 17-07-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (27.07.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 27.07.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 71/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 71/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 70/POIR/NCBIR/2017

Rury b/s ze stali nierdzewnej - 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 23-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 70/POIR/NCBIR/2017 Rury b/s ze stali nierdzewnej – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: SKAAP Sp. z o.o.

Adres: Ul. Towarowa 22, 41-103 Siemianowice Śląskie

Data wpływu oferty: 14-07-2017

Wartość oferty netto: 35 640,00 PLN

Wartość oferty brutto: 43 837,20 PLN

Termin wykonania zamówienia: 130 dni

Zapytanie ofertowe nr 70/POIR/NCBIR/2017
Zapytanie ofertowe nr 70/POIR/NCBIR/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 69/POIR/NCBIR/2017

Pręty ze stali konstrukcyjnej - 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 69/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 07.08.2017 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 69/POIR/NCBIR/2017 - Pręty ze stali konstrukcyjnej - 1 kpl.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe 69 POIR NCBIR 2017.zip
Zapytanie ofertowe 69 POIR NCBIR 2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 68/POIR/NCBIR/2017

Profile hutnicze ze stali konstrukcyjnej - 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 68/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 07.08.2017 r., unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 68/POIR/NCBIR/2017 - Profile hutnicze ze stali konstrukcyjnej - 1 kpl.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

zapytanie_aktualizacja 21.06.2017.pdf
zapytanie_aktualizacja 21.06.2017.pdf

W zapytaniu ofertowym omyłkowo wskazano datę (miesiąc) składania i otwarcia ofert.

Zaktualizowano:
- zapytanie ofertowe odnośnie terminu nadsyłania ofert oraz terminu otwarcia ofert (poprawny termin to 27.07.2017r.)
Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe 68 POIR NCBIR 2017.zip
Zapytanie ofertowe 68 POIR NCBIR 2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.2/BGK/2017

Półautomat do spawania TIG z chłodzeniem wodnym - 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 24-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 07/POIR3.2.2/BGK/2017 Półautomat do spawania TIG z chłodzeniem wodnym - 3 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 12.07.2017 

Wartość oferty netto: 62 400,00 PLN

Wartość oferty brutto: 76 752,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.2/BGK/2017
Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.2/BGK/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.2/BGK/2017

Spawarka TIG - 2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 24-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 06/POIR3.2.2/BGK/2017 Spawarka TIG - 2 szt. pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 12.07.2017 

Wartość oferty netto: 5 200,00 PLN

Wartość oferty brutto: 6 396,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Odpowiedzi+zał.2.pdf
Odpowiedzi+zał.2.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 07-07-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (14.07.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 14.07.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

06_POIR3.2.2_BGK_2017.zip
06_POIR3.2.2_BGK_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR3.2.1/PARP/2017

Spawarka z chłodzeniem TIG - 1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 23-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 08/POIR3.2.1/PARP/2017 Spawarka z chłodzeniem TIG - 1 szt. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 12.07.2017 

Wartość oferty netto: 20 800,00 PLN

Wartość oferty brutto: 25 584,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Pytania i załącznik nr 2
Pytania i załącznik nr 2

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 04-07-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (14.07.2017 godz. 12.00).

 

Termin otwarcia ofert: 14.07.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

08POIR3.2.1PARP2017.zip
08POIR3.2.1PARP2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.1/PARP/2017

Spawarka TIG - 3 szt.

W wyniku dokonania w dniu 23-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 07/POIR3.2.1/PARP/2017 Spawarka TIG - 3 szt. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: RYWAL RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów

Adres: ul. M. Reja10, 35-211 Rzeszów

Data wpływu oferty: 12.07.2017 

Wartość oferty netto: 7 800,00 PLN

Wartość oferty brutto: 9 594,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

Odpowiedzi + zał.2.pdf
Odpowiedzi + zał.2.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 07-07-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (14.07.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 14.07.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.1/PARP/2017
Zapytanie ofertowe nr 07/POIR3.2.1/PARP/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.1/PARP/2017

Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.

Zamawiający z dniem 02.08.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.1/PARP/2017 - Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.1/PARP/2017
Zapytanie ofertowe nr 06/POIR3.2.1/PARP/2017
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 05/POIR3.2.1/PARP/2017

Miernik tlenu szczątkowego – 4 szt.

W wyniku dokonania w dniu 01-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 05/POIR3.2.1/PARP/2017 Miernik tlenu szczątkowego- 4 szt.

pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: ORBITEC POLSKA - Rafał Tomczak

Adres: ul. Woźna 10/22, 61-777 Poznań

Data wpływu oferty: 07.07.2017

Wartość oferty netto: 25 400,00 PLN

Wartość oferty brutto: 31 242,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 21 dni

Okres gwarancji: 24 m-ce

Zapytanie ofertowe numer 05 POIR3.2.1 PARP 2017.zip
Zapytanie ofertowe numer 05 POIR3.2.1 PARP 2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 05/POIR3.2.2/BGK/2017

Suwnica o udźwigu 5T -2 szt.

W wyniku dokonania w dniu 11-08-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 05/POIR3.2.2/BGK/2017 Suwnica o udźwigu 5T - 2 szt. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: AJER TECH Sp. z o.o.

Adres: ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

Data wpływu oferty: 26.06.2017

Wartość oferty netto: 165 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 202 950,00 PLN

pytania i odpowiedzi 19 06 2017.zip
pytania i odpowiedzi 19 06 2017.zip

W nawiązaniu do przesłanego zapytania Zamawiający z dniem 19-06-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (27.06.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 27.06.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 05POIR3.2.2BGK2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 05POIR3.2.2BGK2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 04/POIR3.2.2/BGK/2017

Frezarka bramowa CNC -1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 06-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 04/POIR3.2.2/BGK/2017 Frezarka bramowa CNC - 1 szt.

pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: TBI Technology Sp. z o.o.

 • ul. Bosacka 52, 47-400 Racibórz

Wartość oferty netto: 4 473 000,00 PLN

Wartość oferty brutto: 5 501 790,00 PLN

Termin wykonania zamówienia: 170 dni

Okres gwarancji: 24 m-ce

Zapytanie ofertowe nr 04POIR3.2.2BGK2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 04POIR3.2.2BGK2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 03/POIR3.2.2/BGK/2017

Obrabiarka 5-osiowa CNC -1 szt.

W wyniku dokonania w dniu 06-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 03/POIR3.2.2/BGK/2017 Obrabiarka 5-osiowa CNC -1  szt. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG S.A.

Oddział w Polsce

 • ul. Solariego 1/2, 02-070 Warszawa

Wartość oferty netto: 1 434 720,00 PLN

Wartość oferty brutto: 1 764 705,60 PLN

Termin wykonania zamówienia: 220 dni

Okres gwarancji: 24 m-ce

Zapytanie ofertowe nr 03 POIR 3.2.2.BGK 2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 03 POIR 3.2.2.BGK 2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 67/POIR/NCBIR/2017

Elementy agregatów hydraulicznych – 3 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 30-06-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 67/POIR/NCBIR/2017 Elementy agregatów hydraulicznych -3 kpl.

pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: Bosch Rexroth Sp. z o.o.

 • Ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa

Data wpływu oferty: 09-06-2017

Wartość oferty netto: 313 313,57 PLN

Wartość oferty brutto: 385 375,70 PLN

Termin wykonania zamówienia119 dni

Pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2017.pdf
Pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 29-05-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (12.06.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 12.06.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 67 POIR NCBIR 2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 67 POIR NCBIR 2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 66/POIR/NCBIR/2017

Blacha ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 66/POIR/NCBIR/2017 z dnia 13-06-2017

Zamawiający z dniem 13-06-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 66/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 66POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 66POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 65/POIR/NCBIR/2017

Prowadnice wg dokumentacji – 1 kpl.,

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 65/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 29.06.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 65/POIR/NCBIR/2017 - Prowadnice wg dokumentacji - 1 kpl.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymagań formalnych Zapytania Ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 65POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 65POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 64/POIR/NCBIR/2017

Głowica sokowa wg dokumentacji – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 64/POIR/NCBIR/2017 z dnia 13-06-2017

Zamawiający z dniem 13-06-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 64/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 64POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 64POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 63/POIR/NCBIR/2017

Elementy złączne układów hydraulicznych – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 03-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 63/POIR/NCBIR/2017 Elementy złączne układów hydraulicznych – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: DELTAMET S.C.

 • Ul. Pokoju 27, 41-800 Zabrze

Data wpływu oferty: 26-05-2017

Wartość oferty netto: 14 629,90 PLN

Wartość oferty brutto: 17 994,78 PLN

Termin wykonania zamówienia49 dni

Zapytanie ofertowe nr 63POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 63POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 62/POIR/NCBIR/2017

Uszczelki profilowe wg dokumentacji – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 03-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 62/POIR/NCBIR/2017 Uszczelki profilowe wg dokumentacji – 1 kpl. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: InSol Anna Raczyńska

 • Ul. Okrężna 6, Krzaki Czaplinkowskie, 05-530 Góra Kalwaria

Data wpływu oferty: 23-05-2017

Wartość oferty netto: 8 500,00 PLN

Wartość oferty brutto: 10 455,00 PLN

Termin wykonania zamówienia28 dni

Pytania i odpowiedzi z 29.05.2017.pdf
Pytania i odpowiedzi z 29.05.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 29-05-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (5.06.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 5.06.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 62POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 62POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 61/POIR/NCBIR/2017

Rury b/s ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 61/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 21.06.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 61/POIR/NCBIR/2017 - Rury b/s ze stali nierdzewnej - 1 kpl.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie spełniająca kryterium Zapytania Ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 61POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 61POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 60/POIR/NCBIR/2017

Blacha i profile hutnicze ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 60/POIR/NCBIR/2017 z dnia 13-06-2017

Zamawiający z dniem 13-06-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 60/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 60POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 60POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 59/POIR/NCBIR/2017

Olej do układów hydraulicznych – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 59/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 21.06.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 59/POIR/NCBIR/2017 - Olej do układów hydraulicznych - 1 kpl.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty: jedna oferta, której wartość  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, druga nie spełnia wymagań specyfikacji zamówienia określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 12.05.2017.pdf
Odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 12.05.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 12-05-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (02.06.2017 godz.12.00) Termin otwarcia ofert: 02.06.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nr 59POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 59POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 58/POIR/NCBIR/2017

Elementy spawane z blachy oraz pierścienie zwijane z płaskowników – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 58/POIR/NCBIR/2017 z dnia 13-06-2017

Zamawiający z dniem 13-06-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 58/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 58POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 58POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 57/POIR/NCBIR/2017

Tworzywa sztuczne konstrukcyjne -1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 03-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 57/POIR/NCBIR/2017 Tworzywa sztuczne konstrukcyjne - 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: Firma Handlowo-Usługowa "GAMBIA" Krzysztof Stępień

 • Ul. Jana Pawła II 2, 58-420 Lubawka

Data wpływu oferty: 02-06-2017

Wartość oferty netto: 17 073,56 PLN

Wartość oferty brutto: 21 000,48 PLN

Termin wykonania zamówienia42 dni

Zapytanie ofertowe nr 57POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 57POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 56/POIR/NCBIR/2017

Armatura nierdzewna – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 03-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 56/POIR/NCBIR/2017 Armatura nierdzewna- 1 kpl.

pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: DELTAMET S.C.

 • Ul. Pokoju 27, 41-800 Zabrze

Data wpływu oferty: 26-05-2017

Wartość oferty netto: 11 505,10 PLN

Wartość oferty brutto: 14 151,27 PLN

Termin wykonania zamówienia21 dni

 

Zapytanie ofertowe nr 56POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 56POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 55/POIR/NCBIR/2017

Pręty i tuleje ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 30-06-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 55/POIR/NCBIR/2017 Pręty i tuleje ze stali nierdzewnej – 1 kpl.,

pragniemy poinformować, iż została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: DELTAMET S.C.

 • Ul. Pokoju 27, 41-800 Zabrze

Data wpływu oferty: 26-05-2017

Wartość oferty netto: 34 220,00 PLN

Wartość oferty brutto: 42 090,60 PLN

Termin wykonania zamówienia21 dni

Zapytanie ofertowe nr 55POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 55POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 54/POIR/NCBIR/2017

Rury b/s ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 54/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 03.07.2017 r. unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 54/POIR/NCBIR/2017 - Rury b/s ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 54POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 54POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 53/POIR/NCBIR/2017

Pręty ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 53/POIR/NCBIR/2017 z dnia 13-06-2017

Zamawiający z dniem 13-06-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 53/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 53POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 53POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 52/POIR/NCBIR/2017

Profile hutnicze ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 52/POIR/NCBIR/2017 z dnia 13-06-2017

Zamawiający z dniem 13-06-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 52/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 52POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 52POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 51/POIR/NCBIR/2017

Elementy złączne ze stali ocynkowanej – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 03-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 51/POIR/NCBIR/2017 Elementy złączne ze stali ocynkowanej - 1 kpl. pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: LOGIS Sp. z o.o.

 • Ul. Sieje 121 A, 25-561 Kielce

Data wpływu oferty: 02-06-2017

Wartość oferty netto: 5 063,32 PLN

Wartość oferty brutto: 6 227,88 PLN

Termin wykonania zamówienia 14 dni

Zapytanie ofertowe nr 51POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 51POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 50/POIR/NCBIR/2017

Elementy blachowe ze stali konstrukcyjnej cięte na wymiar wg dokumentacji – 1 kpl.

W wyniku dokonania w dniu 30-06-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 50/POIR/NCBIR/2017 -  Elementy blachowe ze stali konstrukcyjnej cięte na wymiar wg dokumentacji – 1 kpl., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa oferenta: HUT - TRANS KATOWICE Sp. z o.o.

Adres: Ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice

Data wpływu oferty: 26-05-2017

Wartość oferty netto: 55 939,52 PLN

Wartość oferty brutto: 68 805,61 PLN

Termin wykonania zamówienia: 41 dni

P51 230.20.11-S355g16.DXF.zip
P51 230.20.11-S355g16.DXF.zip

W dokumentacji omyłkowo nie załączono jednego pliku .DXF. Oferta w odpowiedzi na zapytanie nr 50/POIR/NCBIR/2017 powinna być zgodna z całością dokumentacji, włącznie z plikiem P51_230.20.11-355g16.DXF

Zapytanie ofertowe nr 50POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 50POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 04/POIR3.2.1/PARP/2017

Wideoendoskop - 1 szt

 

W wyniku dokonania w dniu 04-07-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 04/POIR3.2.1/PARP2017  Wideoendoskop - 1 szt.

pragniemy poinformować, iż iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

 

Nazwa oferenta: OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Data wpływu oferty: 02.06.2017 godz. 8.10

Wartość oferty netto: 57 082,18 PLN

Wartość oferty brutto: 70 211,08 PLN

Termin wykonania zamówienia: 35 dni

Okres gwarancji: 24 m-ce

aktualizacja z dnia 15.05.2017.zip
aktualizacja z dnia 15.05.2017.zip

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 15-05-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert ulega zmianie (02.06.2017 godz.12.00) Termin otwarcia ofert: 02.06.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zaktualizowano:

- zapytanie ofertowe odnośnie terminu nadsyłania ofert oraz terminu otwarcia ofert

- załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia w zakresie p. 5, 22, 23

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 04POIR3.2.1PARP2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 04POIR3.2.1PARP2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 03/POIR3.2.1/PARP/2017

Miernik tlenu szczątkowego - 4 szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 03/POIR3.2.1/PARP/2017

Zamawiający z dniem 30.05.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 03/POIR3.2.1/PARP/2017 - Miernik tlenu szczątkowego - 4 szt.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Pytania i odpowiedzi 19.05.2017.pdf
Pytania i odpowiedzi 19.05.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 19-05-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (26.05.2017 godz. 12.00).

Termin otwarcia ofert: 26.05.2017 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 03POIR3.2.1PARP2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 03POIR3.2.1PARP2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 02/POIR3.2.1/PARP/2017

Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 02/POIR3.2.1/PARP/2017

Zamawiający z dniem 30.05.2017 r. , unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 02/POIR3.2.1/PARP/2017 - Czujnik pomiaru gazów - 4 szt.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 02POIR3.2.1PARP2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 02POIR3.2.1PARP2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 01/POIR3.2.1/PARP/2017

Budowa hali produkcyjnej (wraz z infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi na nieruchomościach Spółki w Przeworsku, przy ul. Lubomirskich 1E zgodnie z decyzją Starosty Przeworskiego nr AB.6740.387.2015 z dnia 02.11.2015r.)

Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 29.05.2017 r.

W postępowaniu prowadzonym na podstawie Zapytania Ofertowego nr 01/POIR3.2.1/PARP/2017 dotBudowy hali produkcyjnej  (wraz z infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi na nieruchomościach Spółki w Przeworsku, przy ul. Lubomirskich 1E zgodnie z decyzją Starosty Przeworskiego nr AB.6740.387.2015 z dnia 02.11.2015r.) oferty złożyli:

PPUH Stalbud Mariusz Całka

Mostostal Kraków S.A.

W wyniku dokonania w dniu 29.05.2017 r. przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, pragniemy poinformować, iż  jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nazwa: PPUH Stalbud Mariusz Całka

Adres: Brzóza Stadnicka 79, 37-110 Żołynia

Data wpływu oferty: 28.04.2017 godz. 14:38

Wartość oferty netto: 13 328 356,22 PLN

Wartość oferty brutto: 16 393 878,15 PLN

Termin wykonania zamówienia: 30.04.2018

Okres rękojmi i gwarancji: 10 lat

Serdecznie gratulujemy.

Zapytanie ofertowe 01_POIR3.2.1_PARP_2017.zip
Zapytanie ofertowe 01_POIR3.2.1_PARP_2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 02/POIR3.2.2/BGK/2017

Hydrauliczna zwijarka do kształtowników -1 szt.

Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 09-05-2017

W wyniku dokonania w dniu 09-05-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 02/POIR3.2.2/BGK/2017 – Hydrauliczna zwijarka do kształtowników – 1 szt., pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nawa firmy: FIRMA POL-WELT, MASZYNY – NARZĘDZIA – ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU JOLANTA GANCZAREK

Siedziba firmy: UL. ROLNA 60, 40-555 KATOWICE

Wartość oferty netto: 455 175,00 PLN

Wartość oferty brutto: 559 865,25 PLN

Termin wykonania zamówienia: 79 DNI

Okres gwarancji: 36 msc

Serdecznie gratulujemy.

załącznik numer 6 aktualizacja z dnia 10-03-2017.pdf
załącznik numer 6 aktualizacja z dnia 10-03-2017.pdf

Zamawiający z dniem 10-03-2017 aktualizuje załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 02/POIR3.2.2/BGK/2017 tj. wzór umowy.

Poprzednia wersja jest nieaktualna. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest omyłkowe zamieszczenie niewłaściwego pliku.

Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu oznacza akceptację aktualnego wzoru umowy.  

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 19.04.2017 godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe nr 02 POIR 3.2.2.BGK 2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 02 POIR 3.2.2.BGK 2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 01/POIR3.2.2/BGK/2017

Budowa hali produkcyjnej nr 4 IA wraz z infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi na dz. Nr ewidencyjny 325/61, 325/58, 325/63, 325/65, 325/67, 325/42, 325/43, 325/45, 325/59, 325/48 przy ul. Lubomirskich w Przeworsku

Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 21-02-2017

W postepowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego nr 01/POIR3.2.2/BGK/2017 dot. Budowy hali produkcyjnej nr 4 IA wraz z infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi na dz. Nr ewidencyjny 325/61, 325/58, 325/63, 325/65, 325/67, 325/42, 325/43, 325/45, 325/59, 325/48 przy ul. Lubomirskich w Przeworsku oferty złożyli:

PPHU Stalbud Mariusz Całka

Rest Urbis S.J

Inżynieria Rzeszów S.A.

Uniserv Jarosław Sp. z o.o.

Deserto Sp. z o.o.

PPHU Pan-bud Andrzej Przybyłowicz

 

W wyniku dokonania w dniu 21-02-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

Nawa firmy: PPHU Stalbud Mariusz Całka

Siedziba firmy: Brzóza Stadnicka 79, 37-110 Żołynia

Wartość oferty netto: 4 055 085,11 PLN

Wartość oferty brutto: 4 987 754,69 PLN

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2017

Okres rękojmi i gwarancji: 10 lat

Serdecznie gratulujemy.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01POIR3.2.2BGK2017_Aktualizacja_08.02.2017.pdf
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01POIR3.2.2BGK2017_Aktualizacja_08.02.2017.pdf

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 31-01-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin składania ofert nie ulega zmianie (10.02.2017 godz.15.00)

Termin otwarcia ofert: 10.02.2017 godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego.

01POIR3.2.2BGK2017_Aktualizacja__31.01.2017.zip
01POIR3.2.2BGK2017_Aktualizacja__31.01.2017.zip

W nawiązaniu do przesłanych zapytań Zamawiający z dniem 31-01-2017 udziela odpowiedzi i wyjaśnień. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega wydłużeniu do 10.02.2017 do godz. 15.00

 

Zapytanie ofertowe nr 01POIR3.2.2BGK2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 01POIR3.2.2BGK2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 49/POIR/NCBIR/2017

Olej do układów hydraulicznych – 1 kpl.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 49/POIR/NCBIR/2017 (Olej do układów hydraulicznych – 1 kpl.).

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego”,  na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0029/15 w ramach osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom. oświadcza, iż Zamawiający z dniem 10.02.2017 roku, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 49/POIR/NCBIR/2017 (Olej do układów hydraulicznych – 1 kpl.).

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie zapytanie ofertowe dotyczące Oleju do układów hydraulicznych zostanie ogłoszone ponownie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom.

Zapytanie ofertowe nr 49POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 49POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 48/POIR/NCBIR/2017

Farba – 1 kpl.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 48/POIR/NCBIR/2017 (Farba – 1 kpl.).

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0029/15 w ramach osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom. oświadcza, iż Zamawiający z dniem 13.04.2017 roku, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowania prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 48/POIR/NCBIR/2017 (Farba -1 kpl.)

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 48/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 20-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy KAMICOR S. C.

Odpowiedzi i wyjaśnienia
Odpowiedzi i wyjaśnienia

Odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 10-02-2017

Zapytanie ofertowe nr 48POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 48POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 47/POIR/NCBIR/2016

Siłowniki dociskowe -1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 47/POIR/NCBIR/2016

W wyniku dokonania w dniu 06-02-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. o.

Zapytanie ofertowe nr 47POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 47POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 46/POIR/NCBIR/2016

Blok hydrauliczny wg dokumentacji – 1kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 46/POIR/NCBIR/2016

W wyniku dokonania w dniu 06-02-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy WROPOL ENGINEERING JÓZEF KORSAK.

Zapytanie ofertowe nr 46POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 46POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 45/POIR/NCBIR/2016

Prowadnice wg dokumentacji – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 45/POIR/NCBIR/2016 z dnia 27-02-2017

Zamawiający z dniem 27-02-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 45/POIR/NCBIR/2016. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 45POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 45POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 44/POIR/NCBIR/2016

Głowica sokowa wg dokumentacji – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 44/POIR/NCBIR/2016 z dnia 27-02-2017

Zamawiający z dniem 27-02-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 44/POIR/NCBIR/2016. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 44POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 44POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 43/POIR/NCBIR/2016

Elementy spawane z blachy oraz pierścienie zwijane z płaskowników – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 43/POIR/NCBIR/2016 z dnia 27-02-2017

Zamawiający z dniem 27-02-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 43/POIR/NCBIR/2016. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 43POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 43POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 42/POIR/NCBIR/2017

Wąż elastyczny spożywczy – 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 42/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 20-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 42POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 42POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 41/POIR/NCBIR/2017

Kraty pomostowe – 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 41/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 06-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DELTAMET S.C.

Zapytanie ofertowe nr 41POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 41POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 40/POIR/NCBIR/2017

Układ centralnego smarowania – 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 40/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 20-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DELTAMET S.C.

Odpowiedzi i wyjaśnienia
Odpowiedzi i wyjaśnienia

Odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 10-02-2017

Zapytanie ofertowe nr 40POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 40POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 39/POIR/NCBIR/2017

Szafa elektryczna, panel sterowania – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 39/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 06-03-2017-02-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 39/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Odpowiedzi i wyjaśnienia
Odpowiedzi i wyjaśnienia

Odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 10-02-2017

Zapytanie ofertowe nr 39POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 39POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 38/POIR/NCBIR/2016

Elementy układów elektrycznych – 1kpl.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w oparciu o Zapytania ofertowe nr 38/POIR/NCBIR/2016 (Elementy układów elektrycznych – 1 kpl.).

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0029/15 w ramach osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom. oświadcza, iż Zamawiający z dniem 26.01.2017 roku, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytania ofertowe nr 38/POIR/NCBIR/2016 (Elementy układów elektrycznych – 1 kpl.). Przyczyną unieważnienia postępowania są błędy w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie zapytanie ofertowe dotyczące Elementów Układów Elektrycznych zostanie ogłoszone ponownie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom.

Zapytanie ofertowe nr 38POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 38POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 37/POIR/NCBIR/2017

Napędy elektryczne – 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 37/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 06-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DELTAMET S.C.

Zapytanie ofertowe nr 37POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 37POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 36/POIR/NCBIR/2017

Elementy przeniesienia napędu – 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 36/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 06-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy PIVEXIN TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 36POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 36POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 34/POIR/NCBIR/2017

Elementy układów pneumatycznych – 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 34/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 06-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DELTAMET S.C.

Zapytanie ofertowe nr 34POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 34POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 33/POIR/NCBIR/2017

Elementy złączne układów hydraulicznych – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 33/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 06-03-2017, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 33/POIR/NCBIR/2017 (Elementy złączne układów hydraulicznych – 1 kpl.).

Odpowiedzi i wyjaśnienia
Odpowiedzi i wyjaśnienia

Odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 10-02-2017

Zapytanie ofertowe nr 33POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 33POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 32/POIR/NCBIR/2017

Elementy agregatów hydraulicznych – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 32/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 06-03-2017, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 32/POIR/NCBIR/2017 (Elementy agregatów hydraulicznych – 1 kpl.).

 

AKTUALIZACJA 11.01.2017:

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr 32/POIR/NCBIR/2017 z dnia 11-01-2017

W nawiązaniu do załącznika nr 2 zapytania ofertowego pragniemy wyjaśnić, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kompletów elementów agregatów, przy czym 2 komplety zgodnie z tabelą wg pkt. 1 oraz 1 komplet zgodnie z tabelą wg pkt. 2. Ilość podana w tabeli jest liczona dla jednego kompletu.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zapytanie ofertowe nr 32POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 32POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 31/POIR/NCBIR/2016

Uszczelnienia techniczne – 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 31/POIR/NCBIR/2016

W wyniku dokonania w dniu 17-02-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy WIKOM SEAL.

31_Za2_ver2_20170113.pdf
31_Za2_ver2_20170113.pdf

W dniu 13-01-2017 zaktualizowano załącznik nr 2, stanowiący opis przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego nr 31/POIR/NCBIR/2016 dotyczącego dostawy Uszczelnień technicznych -1 kpl.  Poprzednia wersja załącznika nr 2 jest nieaktualna. Termin nadsyłania ofert: 09-02-2017 godz. 12.00 tj. bez zmian. 

Zapytanie ofertowe nr 31POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 31POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 30/POIR/NCBIR/2016

Siłowniki hydrauliczne – 1kpl.

Unieważnienie postępowania ofertowego nr 30/POIR/NCBIR/2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 30/POIR/NCBIR/2016 dot.: Siłowniki hydrauliczne – 1kpl. pragniemy poinformować, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, podana bezpośrednio przed jawnym otwarciem w dniu 30-01-2017 wynosi: 440 000,00 PLN. W trakcie postępowania wpłynęła jedna oferta od firmy Wropol Engineering Józef Korsak, której wartość brutto przekracza 440 000,00 PLN. W związku z powyższym Zamawiający z dniem 06-02-2017 unieważnia postępowanie, gdyż kwota wskazana w ofercie znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie. 

Zapytanie ofertowe nr 30POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 30POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 29/POIR/NCBIR/2017

Uszczelki profilowe wg dokumentacji – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 29/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 06-03-2017-02-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 29/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 29POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 29POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 28/POIR/NCBIR/2017

Tworzywa sztuczne konstrukcyjne – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 28/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 06-03-2017, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 28/POIR/NCBIR/2017 (Tworzywa sztuczne konstrukcyjne– 1 kpl.).

Aktualizacja z dnia 14.02.2017.zip
Aktualizacja z dnia 14.02.2017.zip

W dniu 14-02-2017 zaktualizowano załącznik nr 2 dla zapytania ofertowego nr 28/POIR/NCBIR/2017. Poprawiona została błędnie określona ilość całkowita Płyty gr40 PE1000 – pkt.1, poz. 14. Wymagana ilość całkowita wynosi 1m2. Wszystkie pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Termin nadsyłania ofert: 20-02-2017 godz. 12.00.

Aktualizacja z dnia 10.02.2017.zip
Aktualizacja z dnia 10.02.2017.zip

W dniu 10-02-2017 zaktualizowano załącznik nr 2 dla zapytania ofertowego nr 28/POIR/NCBIR/2017.  Zamawiający nie wymaga dostarczenia jednej z pozycji: Elementy z płyty Iglidur J. - Krążek Ø320 x10. Materiał Iglidur J. W związku z powyższym usunięto ten zapis z załącznika nr 2 stanowiącego specyfikację przedmiotu zapytania. Wszystkie pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Termin nadsyłania ofert: 20-02-2017 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 28POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 28POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 27/POIR/NCBIR/2017

Elementy złączne ze stali ocynkowanej – 1 kpl.

 Unieważnienie postępowania prowadzonego w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 27/POIR/NCBIR/2017 (Elementy złączne ze stali ocynkowanej – 1 kpl.).

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego”,  na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0029/15 w ramach osi priorytetowej  1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom. oświadcza, iż Zamawiający z dniem 10.02.2017 roku, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 27/POIR/NCBIR/2017 (Elementy złączne ze stali ocynkowanej – 1 kpl.).

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie zapytanie ofertowe dotyczące Elementów złącznych ze stali ocynkowanej zostanie ogłoszone ponownie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom.

Zapytanie ofertowe nr 27POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 27POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 26/POIR/NCBIR/2016

Elementy złączne ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 26/POIR/NCBIR/2016 z dnia 27-02-2017

Zamawiający z dniem 27-02-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 26/POIR/NCBIR/2016. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

26_aktualizacja 02-02-2017.zip
26_aktualizacja 02-02-2017.zip

W dniu 02-02-2017 zaktualizowano zapytanie ofertowe, załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 dla zapytania ofertowego nr 26/POIR/NCBIR/2016.  Zamawiający nie wymaga spełnienia następującej pozycji: „Atesty materiałowe 3.1. - dostarczone do Zamawiającego nie później niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.” W związku z powyższym usunięto ten zapis z zapytania ofertowego, załącznika nr 1 stanowiącego formularz oferty oraz załącznika nr 2 stanowiącego specyfikację przedmiotu zapytania. Wszystkie pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Termin nadsyłania ofert: 09-02-2017 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 26POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 26POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 25/POIR/NCBIR/2017

Elementy drenażowe pras – 1kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 25/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 06-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Insol Anna Raczyńska.

Zapytanie ofertowe nr 25POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 25POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 24/POIR/NCBIR/2016

Armatura nierdzewna – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 24/POIR/NCBIR/2016 z dnia 27-02-2017

Zamawiający z dniem 27-02-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 24/POIR/NCBIR/2016. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 24POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 24POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 23/POIR/NCBIR/2016

Pręty i tuleje z brązu – 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 23/POIR/NCBIR/2016

W wyniku dokonania w dniu 17-02-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy LOGIS SP. Z O.O.

Zapytanie ofertowe nr 23POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 23POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/NCBIR/2016

Pręty i tuleje ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 22/POIR/NCBIR/2016 z dnia 27-02-2017

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 22/POIR/NCBIR/2016 wpłynęła jedna oferta. Nie podlega ona ocenie zgodnie ze sposobem przyznawania punktacji, ponieważ stwierdzono ingerencję w formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, co jest niedopuszczalne. Zamawiający z dniem 27-02-2017 unieważnia postępowanie z ww. przyczyn.

Zapytanie ofertowe nr 22POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 22POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/NCBIR/2017

Blacha i profile hutnicze ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 21/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 06.03.2017 roku, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/NCBIR/2017 (Blacha i profile hutnicze ze stali nierdzewnej – 1 kpl.).

Zapytanie ofertowe nr 21POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 21POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 20/POIR/NCBIR/2017

Blacha ze stali nierdzewnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 20/POIR/NCBIR/2017 z dnia 01-03-2017

Zamawiający z dniem 01-03-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 20/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 20POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 20POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 19.2/POIR/NCBIR/2017

Rury b/s ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 19.2/POIR/NCBIR/2017 z dnia 01-03-2017

Zamawiający z dniem 01-03-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 19.2/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 19.2POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 19.2POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 19.1/POIR/NCBIR/2017

Pręty ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 19.1/POIR/NCBIR/2017

Zamawiający z dniem 06.03.2017 roku, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 19.1/POIR/NCBIR/2017 (Pręty ze stali konstrukcyjnej – 1 kpl.).

Zapytanie ofertowe nr 19.1POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 19.1POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/NCBIR/2017

Elementy blachowe ze stali konstrukcyjnej cięte na wymiar wg dokumentacji – 1 kpl.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/NCBIR/2017 (Elementy blachowe ze stali konstrukcyjnej cięte na wymiar wg dokumentacji – 1 kpl.).

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych poziomych prac hydraulicznych stosowanych w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0029/15 w ramach osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom. oświadcza, iż Zamawiający z dniem 21.04.2017 roku, na podstawie punktu X.5 zapytania ofertowego unieważnia postępowania prowadzone w oparciu o Zapytania ofertowe nr 18/POIR/NCBIR/2017 (Elementy blachowe ze stali konstrukcyjnej cięte na wymiar wg dokumentacji – 1 kpl.).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 18/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 06-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy HUT-TRANS KATOWICE Sp. z o.o.

Odpowiedzi i wyjaśnienia
Odpowiedzi i wyjaśnienia

Odpowiedzi i wyjaśnienia z dnia 10-02-2017

Zapytanie ofertowe nr 18POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 18POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 17.2/POIR/NCBIR/2017

Profile hutnicze ze stali konstrukcyjnej– 1 kpl.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 17.2/POIR/NCBIR/2017 z dnia 01-03-2017

Zamawiający z dniem 01-03-2017 unieważnia postępowanie ofertowe nr 17.2/POIR/NCBIR/2017. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 17.2POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 17.2POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 17.1POIRNCBIR2017

Blacha ze stali konstrukcyjnej– 1 kpl.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 17.1/POIR/NCBIR/2017

W wyniku dokonania w dniu 06-03-2017 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty z nadesłanych w ramach przedmiotowego zapytania, pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy LOGIS SP. Z O.O.

Zapytanie ofertowe nr 17.1POIRNCBIR2017.zip
Zapytanie ofertowe nr 17.1POIRNCBIR2017.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/NCBIR/2016

Układ centralnego smarowania do pras – 3 kpl.
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Pytania_odpowiedzi_16_POIR_NCBIR_2016.pdf
Pytania_odpowiedzi_16_POIR_NCBIR_2016.pdf
Zapytanie ofertowe nr 16POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 16POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/NCBIR/2016

Materiały do montażu podzespołów i sekcji składowych prototypów pras - 1 kpl.
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Zapytanie ofertowe nr 15POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 15POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 14/POIR/NCBIR/2016

Materiały niezbędne do przyłączenia prototypów pras do linii - 3 kpl.
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Zapytanie ofertowe nr 14POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 14POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/NCBIR/2016

Pompa zasilająca prasę - 3 szt.
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Zapytanie ofertowe nr 13POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 13POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/NCBIR/2016

Przepływomierz do miazgi – 3 szt. Przepływomierz do soku – 6 szt.
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Odpowiedzi na pytania dotyczące: Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/NCBIR/2016 z dn. 2016-06-23
Odpowiedzi na pytania dotyczące: Zapytanie ofertowe nr 12/POIR/NCBIR/2016 z dn. 2016-06-23
Zapytanie ofertowe nr 12POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 12POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 11/POIR/NCBIR/2016

Zbiornika miazgi z mieszadłem górnym poj. 30 000 l (3 szt.) oraz zbiornika pod prasy (zbiornik buforowy) wraz z pompą (3 szt.).
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Zapytanie ofertowe nr 11POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 11POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/NCBIR/2016

Podajników ślimakowych wytłoków: - przenośnik ślimakowy do usuwania wytłoków spod trzech pras (1 szt.), - przenośnik ślimakowy skośny do transportu wytłoków na zewnątrz hali (1 szt.).
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Zapytanie ofertowe nr 10POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 10POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/NCBIR/2016

Konstrukcja oraz podest prasy – 3 szt.
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_09-16_POIR_NCBIR-2016.pdf
Zapytanie ofertowe nr 09POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 09POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR/NCBIR/2016

Szafa elektryczna w trzech rozmiarach
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
8_Szafa elektryczna w trzech rozmiarach.zip
8_Szafa elektryczna w trzech rozmiarach.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR/NCBIR/2016

Zespół prowadnic oraz rur teleskopowych w trzech rozmiarach
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
7_Zespół prowadnic oraz rur teleskopowych w trzech rozmiarach.zip
7_Zespół prowadnic oraz rur teleskopowych w trzech rozmiarach.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/NCBIR/2016

Blok siłowników w trzech rozmiarach
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
6_Blok siłowników w trzech rozmiarach.zip
6_Blok siłowników w trzech rozmiarach.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/NCBIR/2016

Układ obrotowy w trzech rozmiarach
 • Układ obrotowy w trzech rozmiarach
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Zapytanie ofertowe nr 05POIRNCBIR2016.zip
Zapytanie ofertowe nr 05POIRNCBIR2016.zip
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 04/POIR/NCBIR/2016

Sekcja tłoczenia w trzech rozmiarach
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Zapytanie ofertowe nr 04POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 04POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/NCBIR/2016

Cylinder sokowy w trzech rozmiarach
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Zapytanie ofertowe nr 03POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 03POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 02/POIR/NCBIR/2016

Konstrukcja nośna prasy w trzech rozmiarach
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Unieważnienie_postepowań_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Zapytanie ofertowe nr 02POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 02POIRNCBIR2016.7z
Termin nadsyłania ofert
Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe nr 01/POIR/NCBIR/2016

Agregat hydrauliczney w trzech rozmiarach
Uniewaznienie_postepowan_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Uniewaznienie_postepowan_01-08_POIR_NCBIR_2016.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytań ofertowych 1 do 8.pdf
Zapytanie ofertowe nr 01POIRNCBIR2016.7z
Zapytanie ofertowe nr 01POIRNCBIR2016.7z