_
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de
Linia technologiczna do bezodpadowego pozyskiwania biopaliwa ze słomy kukurydzianej

Linia technologiczna do bezodpadowego pozyskiwania biopaliwa ze słomy kukurydzianej

Linia funkcjonuje w sposób zautomatyzowany, sterowany zewnętrznie mikroprocesorowo z pomocą odpowiednich automatycznych układów wykonawczych.


Konfiguracja poszczególnych maszyn użytych w linii, a także poszczególne etapy procesów przetwarzania biomasy, są unikalne i niestosowane dotychczas przez żadnego producenta działającego na światowym rynku energetyki odnawialnej.

Opomiarowanie linii oparte na zastosowaniu systemu bezkontaktowego z wykorzystaniem czujników izotopowych.

Linia Biocorn została zgłoszona do ochrony patentowej.

 

 

Projekt pt. „Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych linii technologicznych do bezodpadowego pozyskiwania biopaliwa  z kukurydzy”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA–POIG.04.04.00-18-010/13.

Przykładowe zdjęcia elementów linii:

   

                    

          

Oferujemy linie Biocorn o wydajnościach: 10 t/h, 20 t/h, 30 t/h i 40 t/h.

Każdorazowo specyfikacja linii dostosowywana jest do wymagań i potrzeb klienta.

UWAGA!
Produkt końcowy wytworzony na linii nie nadaje się do spożycia oraz do zastosowania w przemyśle spożywczym.

Linia Biocorn wykorzystywana jest do przetwarzania zielonych łodyg i liści kukurydzy o zróźnicowanej wilgotności na biopaliwo ciekłe (sok) oraz stałe (pelet).

INNOWACYJNY ALGORYTM DZIAŁANIA PROGRAMU LINII

Kluczowy wpływ na proces produkcji realizowany przez linię Biocorn ma algorytm działania programu linii, który oprócz standardowych procesów uruchamiania napędów, zaworów, kontroli ich ruchów, pozycji zabezpieczeń, przewiduje procedury zapamiętywania dokonanych cykli i optymalizacje przed każdym kolejnym cyklem.

Proces samouczenia dokonuje się na bazie ilości wprowadzonej słomy, ilości podgrzanej miazgi oraz czasu tłoczenia.

Wszystkie procesy niezbędne do produkcji biopaliwa są w pełni zautomatyzowane, łączniez procesem pomiaru wilgotności wyprodukowanej miazgi oraz kalorycznością soku słomianego.

 

 • Podajnik ślimakowy przetwarzanej masy z układem zwilżającym do wymaganej wilgotności.
 • Urządzenie rozcierające podawaną masę, wraz z regulatorem dozowania, w miazgę o odpowiedniej konsystencji.
 • Podgrzewacz rurowy z systemem mieszania.
 • Zbiornik uśredniająco-buforowy A z mieszadłem, zraszaczem i dogrzewaniem do wymaganej temperatury.
 • Prasa pierwszego tłoczenia z podajnikiem rurowym i pompą ślimakową.
 • Zbiornik pośredni I cieczy odciśniętej na prasie.
 • Zbiornik uśredniająco-buforowy B miazgi z pierwszego tłoczenia.
 • Prasa drugiego stopnia tłoczenia, odciskająca dalszą porcje cieczy biopaliwowej.
 • Zbiornik pośredni II przyjmujący ciecz biopaliwa z prasy drugiego tłoczenia.
 • Zbiornik uśredniający właściwości cieczy biopaliwowych ze zbiornika I i II.
 • Zbiorniki magazynowe otrzymanego biopaliwa.  

 

Sposób wytwarzania soku na linii BIOCORN charakteryzuje się tym, że rozdrobnione zielone frakcje zrasza się zimną wodą na przenośniku ślimakowym, dokonując przy tym pomiaru ich wilgotności.

Kolejnym etapem jest podanie rozdrobnionej słomy przenośnikiem do urządzenia rozdrabniającego. Do rozdrabniacza w trakcie procesu rozdrabniania słomy dozuje się wodę w celu uzyskania płynnej miazgi. Za rozdrabniaczem zamontowany jest miernik koncentracji miazgi sterujący ilością podawanej wody.

Miazgę o właściwym stopniu rozdrobnienia i koncentracji przesyła się pompą do podgrzewacza rurowego z systemem mieszania. W podgrzewaczu następuje podgrzanie miazgi ze słomy kukurydzianej za pomocą pary wodnej i wody. System sterowania w zależności od parametrów miazgi steruje wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w linii przed podgrzewaczem.

Następnie płynną i wstępnie podgrzaną miazgę podaje się do I-go zbiornika uśredniająco – buforowego, gdzie miesza się ją dodając wodę do założonej koncentracji oraz dogrzewa systemem zautomatyzowanego podawania pary wodnej w celu uzyskania jednolitej
stałej i płynnej konsystencji. Podgrzaną miazgę podaje się następnie pompą do tłoczenia na prasie w celu uzyskania soku (substratu). Pozyskany w pierwszym tłoczeniu sok przesyła się pompą do I-go zbiornika pośredniego.

Odciśniętą miazgę kukurydzianą z tłoczenia rozcieńcza się i podaje pompą do II-go zbiornika uśredniająco–buforowego z mieszadłem, miesza się ją dodając wodę w celu uzyskania koncentracji płynnej. Następnie miazga przesyłana jest pompą do podgrzewacza rurowego z systemem mieszania i podgrzewa się ją za pomocą pary wodnej i wody.

Wstępnie podgrzana miazga podawana jest do III- go zbiornika uśredniająco–buforowego, gdzie miesza się ją dodając wodę oraz dogrzewa parą wodną w celu uzyskania jednolitej, stałej, płynnej konsystencji. Podgrzaną miazgę podaje się następnie pompą do II-go tłoczenia na prasie w celu uzyskania soku (substratu). Pozyskany w drugim tłoczeniu sok przesyła się do II-go zbiornika pośredniego. Wytworzony w I-szym i II-gim tłoczeniu sok podaje się ze zbiorników pośrednich za pomocą układu pomp do zbiornika uśredniającego w celu uzyskania jednolitej konsystencjii charakterystyki.

Następnie sok jest transportowany za pomocą pomp jako produkt jednolity do zespołu zbiorników magazynowych. Odciśnięta miazga po II-gim tłoczeniu podawana jest transporterem ślimakowym na linie do peletyzowania, gdzie jest w pełni zagospodarowywana jako biopaliwo.

Schemat linii:

    

Linia technologiczna BIOCORN
Linia technologiczna BIOCORN
Skontaktuj się ze specjalistą

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko
Adres email
Preferowany sposób kontaktu
    

Telefon kontaktowy
Wiadomość
Załącz plik (max: 64Mb)