Jest nam miło poinformować, o spełnieniu wytycznych normy ISO 31000.

Certyfikat jest potwierdzeniem, iż spółka B&P Engineering aktywnie stosuje zasady i wytyczne dotyczące Zarządzania Ryzykiem wg normy ISO 31000, mające wpływ na: 

• identyfikowanie możliwości i zagrożeń, ich ocenę i reagowanie na nie
• zwiększenie efektywności operacyjnej przez aktywne zarządzanie ryzykiem
• skuteczniejsze zapobieganie stratom
• wykorzystanie lepszej znajomości przepisów dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska
• poprawienie odporności działalności firmy w obliczu różnego rodzaju wyzwań i zagrożeń

Uzyskanie certyfikatu jest efektem stałego dążenia B&P Engineering do zwiększenia zaufania u naszych klientów i poprawienia efektywności operacyjnej.

Certyfikat dotyczy poniższego zakresu działalności:
Projektowanie, produkcja i instalacja linii technologicznych do wytwarzania soków i koncentratów oraz urządzeń pochodnych dla różnych branż przemysłu, usługi obróbki skrawaniem i spawania; projektowanie i budowa szaf zasilająco-sterowniczych z wizualizacja procesów.

Certyfikat wydała firma SGS Polska Sp. z o.o. Systems & Services Certification z Warszawy.

Definicja:
ISO 31000 - zarządzanie ryzykiem — zasady i wytyczne to standard postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem, którego celem jest pomoc małym i dużym przedsiębiorstwom prywatnym i publicznym w efektywnym zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Efektywne metody zarządzania ryzykiem można stosować w odniesieniu do zagrożeń, które mogą wpłynąć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na działalność przedsiębiorstwa.

Źródło: www.sgs.pl

Certyfikat do pobrania tutaj.