Wyprodukowane przez B&P Engineering oraz dostarczone do odległego o 1700 km zakładu przetwórstwa owoców i warzyw urządzenia umożliwią naszemu klientowi produkcję soku NFC z wydajnością do 6000 litrów na godzinę.

W skład dostawy weszły:

- zbiorniki:

 • aseptyczne do magazynowania soku NFC,
 • na sok surowy,
 • uśredniające,
 • do systemu CIP, 
 • na glikol,

- urządzenia peryferyjne:

 • system filtracji aseptycznej MONA,
 • separator,
 • system CIP,
 • sterylizator zbiorników,
 • systemy sterowania,
 • rozlewaczka aseptyczna do soków NFC.

Dostarczony System Filtracji Aseptycznej MONA pozwoli na eliminację bakterii Alicyclobacillus (ACB), obniżenie NTU w koncentracie oraz przeprowadzenie procesu pasteryzacji soków bezpośrednich.

System sterowania umożliwi przekierowanie finalnego produktu na rozlewaczkę aseptyczną lub na magazyn.