Zapraszamy na cykl ośmiu filmów prezentujących poszczególne etapy procesu produkcji soku i koncentratu z jabłek.

Odcinek 1. Przyjęcie surowca i metody rozładunku.

Odcinek 2. Przygotowanie i obróbka miazgi owocowej.

Odcinek 3. Pozyskanie soku na prasie IPS 10.000.

Odcinek 4. Pasteryzacja, dearomatyzacja i depektynizacja soku mętnego.

Odcinek 5. Ultrafiltracja soku mętnego przez system ultrafiltracji XL.

Odcinek 6. Zagęszczanie i schładzanie koncentratu na stacji wyparnej.

Odcinek 7. Standaryzacja i magazynowanie.

Odcinek 8. Mycie instalacji w systemie Clean in place.