Pierwsza połowa bieżącego roku obfitowała w wiele istotnych wydarzeń dla branży sokowniczej, w których swój udział zaznaczyło B&P Engineering. Przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w konferencjach i seminariach, które odbyły się w Warce, Mikołajkach oraz Nowej Wsi k. Rzeszowa.

W samym sercu wareckiego zagłębia jabłkowego odbyła się w dniach 25-26 kwietnia 2019, XII Konferencja Naukowo-Techniczna, która przebiegała pod hasłem „ Polskie jabłko – postęp techniczny w produkcji i przetwórstwie owocowym”. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 przedstawicieli producentów przetworów owocowych, win i koncentratu jabłkowego, jak też naukowców, pracowników laboratoriów oraz reprezentantów podmiotów działających w sektorze handlu i dystrybucji.

Sesje i panele dyskusyjne…

Organizatorzy tegorocznej edycji konferencji zadbali o bardzo bogaty program, który był wypełniony wieloma wystąpieniami i prelekcjami popartymi ciekawymi prezentacjami multimedialnymi oraz panelami dyskusyjnymi, które były doskonałą okazją do wymiany poglądów. W pierwszym panelu doktor Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zapoznała słuchaczy z danymi z zakresu produkcji, eksportu i trendów na rynku owoców świeżych i soków. Następnie przedstawiciel firmy Calvatis, Paweł Czeczko mówił o korozji metali kolorowych i stali. Z niezwykle ciekawą prelekcją na temat technologii membranowych stosowanych w przetwórstwie soków wystąpił reprezentant Pall Poland, Marek Jastrzębski. Zwieńczeniem bogatego w wydarzenia dnia były wspólne dyskusje przy szklance soku, w trakcie których dzielono się wiedzą, spostrzeżeniami oraz wizją przyszłości branży sokowniczej. Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy mogli m. in. zapoznać się z najnowszą wiedzą na temat metod poprawy bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa oraz warunków wprowadzania na rynek produktów ekologicznych.

Z myślą o specjalistach i technologach…

Na początku maja br. usytuowany na tzw. Ptasiej Wyspie w Mikołajkach hotel „Mikołajki” gościł uczestników seminarium (8-10 maja 2019), na które specjalistów i technologów przemysłu sokowniczego zaprosiła Grupa Merkur - wyłączny dystrybutor na Polskę preparatów enzymatycznych AB Enzymes. Swój udział w wydarzeniu bardzo mocno zaakcentowało B&P Engineering, które było również jego współorganizatorem. Jeden z wykładów poprowadził przedstawiciel Działu Marketingu Marcin Rykała, który zapoznał słuchaczy z przykładami modyfikacji urządzeń dokonanych z myślą o indywidulanych potrzebach klientów. Uczestnicy wykładu mogli również zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat zakresu działalności Grupy B&P oraz oferty firmy dotyczącej budowy instalacji towarzyszących procesom produkcji. W dalszej fazie konferencji swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele m. in. takich firm jak: PCI Membranes, Algerchem GmbH, Optiflow, Endress+Hauser, IBPRS, JARS, Eurowater, ASiRAL, AB-System czy też Furex. Ostatnim akcentem pierwszego dnia konferencji był rejs statkiem po Jeziorze Mikołajskim oraz wspólne biesiadowanie, któremu towarzyszyły dyskusje, dobra zabawa oraz wyjątkowa atmosfera.        

Duże zainteresowanie…

Niespełna tydzień później (14-15 maja 2019) reprezentacja B&P Engineering w składzie: Wojciech Gurbisz, Wojciech Mazurek, Marcin Rykała i Piotr Bieniasz wzięła udział w kolejnym seminarium dla producentów koncentratów soków owocowych , zorganizowanym w hotelu Blue Diamond w Nowej Wsi k. Rzeszowa. Wydarzenie, którego współorganizatorem była firma EATON oraz B&P Engineering, dostarczyło zaproszonym gościom wielu inspiracji, ogromnej dawki wiedzy oraz okazji do rozmów biznesowych. Program pierwszego dnia obejmował liczne wykłady i prelekcje, a ponadto uczestnicy mogli zwiedzić wcześniej przygotowane strefy prezentacyjne. Odwiedzający stoisko B&P Engineering najczęściej interesowali się produkowanymi przez firmę liniami produkcyjnymi do soków i koncentratów oraz zbiornikami i urządzeniami ze stali nierdzewnej. Goście mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych przez firmę usług, jej parku maszynowego oraz możliwościach produkcyjnych. Mogli również wysłuchać prelekcji oraz obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą działalności B&P Engineering.    

Refleksje poseminaryjne…

Zorganizowane w Nowej Wsi seminarium zebrało bardzo dużo pozytywnych opinii. Zaproszeni goście mogli wysłuchać kilkunastu ciekawych prezentacji wyśmienitych prelegentów, którzy dostarczyli mnóstwo cennej wiedzy, wyników interesujących badań oraz inspiracji z zakresu nowych technologii i rozwiązań mogących przyczynić się do uwolnienia potencjału branży sokowniczej. Wszystko odbywało się w bardzo życzliwej atmosferze. Do zobaczenia za rok.