Pierwsze z trzech zaplanowanych na Maj wydarzeń branżowych dobiegło końca: „Seminarium dla specjalistów i technologów przemysłu sokowniczego”.
B&P Engineering - Partner strategiczny Seminarium, dziękuje wszystkim gościom oraz zaprzyjaźnionym firmom za możliwość wymiany doświadczeń oraz wysłuchania interesujących prelekcji.
Prezentację poświęconą prasom nowej generacji do produkcji soków NFC oraz koncentratów, wygłosił Artur Kiełb, który jest odpowiedzialny za rozwój produktów w B&P Engineering.
Więcej informacji o prasach nowej generacji znajdziesz tutaj.
Szczególne podziękowania należą się pracownikom firmy PGD Sp. z o.o. - organizatora konferencji, za wzorową organizację całego wydarzenia.