Wysłana do klienta w Rosji, 6-stopniowa stacja wyparna nabiera kształtów.

Z powodu obostrzeń podyktowanych pandemią nasi inżynierowie korzystając z transmisji wideo, wspierają wiedzą i doświadczeniem, ekipy monterskie klienta. Montaż stacji wyparnej pomimo utrudnień przebiega zgodnie z harmonogramem.