Kolejny pasteryzator gotowy do transportu i montażu u finalnego użytkownika. Zaprezentowane na zdjęciu urządzenie stosowane będzie do produkcji soków bezpośrednich.

Wyprodukowany pasteryzator jest urządzeniem kompaktowym na ramie nośnej, w jego skład wchodzą:

 • Zbiornik buforowy
 • Płytowy, trzysekcyjny wymiennik ciepła
 • Sekcja przetrzymywania  - wężownica z regulowanym czasem przetrzymywania
 • Układ przygotowania wody gorącej
 • Pompy, zawory i niezbędna armatura kontrolno-pomiarowa
 • Szafa elektryczna

Zasada działania pasteryzatora soków:

Urządzenie pobiera sok ze zbiornika buforowego i kieruje do sekcji regeneracji (sok/sok), gdzie zostaje wstępnie ogrzany sokiem wypływającym z sekcji przetrzymywania. Sok po podgrzaniu przechodzi do sekcji pasteryzacji, gdzie w wyniku ogrzania gorącą wodą osiąga zadaną w programie temperaturę pasteryzacji.

Z sekcji pasteryzacji produkt jest skierowany do sekcji przetrzymywania, gdzie przez 30 sekund zostaje przetrzymany w zadanej temperaturze, a następnie trafia do sekcji regeneracji i kolejno do sekcji chłodzenia, gdzie ulega schłodzeniu do zadanej temperatury wyjściowej  i przekazywany jest do zbiornika procesowego.

Zarówno proces pasteryzacji jak również mycie i przygotowanie do produkcji (dezynfekcja układu) nadzorowane i kontrolowana są przez dedykowany system zgodnie z wprowadzonymi przez użytkownika recepturami.

Dodatkowo program zapisuje i archiwizuje wszelkie istotne dla użytkownika parametry oraz generuje raporty z mycia i produkcji wymagane systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Sterowanie odbywa się z szafy sterowniczej zamontowanej na konstrukcji nośnej urządzenia. Szafa w wykonaniu materiałowym 1.4301 o stopniu ochrony IP65 wyposażona jest w dotykowy panel sterowniczy typu Touch-Screen 6” i programowalny sterownik Siemens S7 300.

Parametry regulowane i kontrolowane:

 • wydajność urządzenia
 • przepływ przez elektromagnetyczny przepływomierz
 • temperatura pasteryzacji
 • temperatura wyjściowa soku
 • stany zaworów
 • praca pomp (stany awaryjne)
 • temperatura wody grzewczej
 • temperatura czynnika chłodzącego

Parametry pasteryzatora:

Wydajność:

3 500 – 6 000 l/h

Temperatura pasteryzacji

regulowana w zakresie do 96°C

Temperatura wejściowa soku

około 20°C

Czas przetrzymania w pasteryzacji

min. 30” w zależności od przepływu (regulacja poprzez ręczną zmianę kolan łączących i skracanie długości rurociągu przetrzymującego)

Temperatura wyjściowa

ok. 5°C

Powierzchnia zabudowy:

3,5 x 2 m

Zużycie energii

Moc elektryczna

ok. 10 kW

Para

3 – 4 bar

Zużycie pary:

do 300 kg/h w trakcie produkcji standard

 

do 800 kg/h w trakcie produkcji rozlew na gorąco

 

Na pasteryzatorze możliwe jest realizowanie procesu „rozlew na gorąco“ po zainstalowaniu rozlewaczki aseptycznej wraz ze zbiornikiem buforowym.

Więcej materiałów o pasteryzatorze znajdziecie tutaj.

Pojęcia:

Pasteryzacja to rodzaj termicznej obróbki produktów spożywczych, mającej na celu zniszczenie i zahamowanie rozwoju znajdujących się w nich drobnoustrojów. Unieszkodliwienie form wegetatywnych mikroorganizmów pozwala przedłużyć trwałość pożywienia, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów smakowych oraz wartości odżywczych.

Więcej informacji: słownik pojęć

Soki bezpośrednie (w jęz. ang. NFC – Not From Concentrate), uzyskane z owoców poprzez wyciśnięcie, tłoczenie lub odwirowanie, pasteryzowane lub niepasteryzowane (soki niepasteryzowane wymagają chłodniczych warunków transportu i przechowywania).

Źródło: Krajowa Unia Producentów Soków