Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy uhonorowani „Certyfikatem Wiarygodnej Firmy Województwa Podkarpackiego” oraz tytułem „Lider Województwa Podkarpackiego”.

Niezwykle uroczysty charakter miała ceremonia wręczenia prestiżowych nagród i wyróżnień przedsiębiorstwom i zakładom, które notują szczególne osiągnięcia w aktywnej walce z bezrobociem, jak też wykazują się dobrymi wynikami finansowymi oraz stawiają na rzetelność i rozwój.

W gronie uhonorowanych znalazła się firma B&P Engineering, której przyznano niezwykle prestiżowy tytuł „Lidera Województwa Podkarpackiego” oraz „Certyfikat Wiarygodnej Firmy Województwa Podkarpackiego”. Okazałą statuetkę i okolicznościową paterę z rąk wiceministra finansów, doktora Jarosława Nenemana odebrał prezes Peter Bauer.