W malowniczo położonej we wschodniej części Beskidu Małego miejscowości Jaroszewice, po raz kolejny Grupa Merkur (wyłączny dystrybutor na Polskę preparatów enzymatycznych AB Enzymes) wraz z firmami B&P Engineering oraz OptiFlow zorganizowała w dniach 9-11 maja seminarium dla specjalistów i technologów przemysłu sokowniczego.

Tegoroczna edycja imprezy zgromadziła ponad 100 przedstawicieli kadry zarządzającej najważniejszych firm sektora, producentów i przetwórców, naukowców, pracowników laboratoriów oraz przedstawicieli dystrybucji i handlu.

Tegoroczne seminarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, jak też zaprezentowania własnych wyników badań oraz dyskusji. – Szczególne słowa uznania należą się organizatorom, którzy przygotowali bardzo ciekawy program – podkreśla Piotr Bieniasz z B&P Engineering – Były ciekawe prelekcje oraz prezentacje multimedialne, zaś polemiki były doskonałą okazją do wymiany poglądów.

W pierwszym panelu przedstawiciel AB Enzymes GmBH wnikliwie przedstawił temat wytwarzania preparatów enzymatycznych oraz ich roli w przetwórstwie owoców i warzyw. Kolejny wykład poprowadził z-ca dyrektora Działu Handlowego w B&P Engineering Michał Powroźnik, który zapoznał słuchaczy z nowymi trendami w dziedzinie produkcji soków oraz urządzeniami do produkcji soków NFC. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wystąpienia przedstawicieli firm OptiFlow i Endress+Hauser, którzy zapoznali słuchaczy z technologią pomp stosowanych w przetwórstwie owocowo – warzywnym oraz zasadami dokonywania pomiarów gęstości i stężeń w procesach technologicznych.

Zwieńczeniem bogatego w wydarzenia dnia była wycieczka, podczas której uczestnicy seminarium mogli zwiedzić miejscową Bazylikę, Rynek, Klasztor Karmelitów Bosych oraz wystawę poświęconą Wadowicom z lat dzieciństwa Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II.