B&P Engineering z firmą Merkur Polska Grupa Dystrybucyjna, zaprosili przedstawicieli przemysłu sokowniczego na doroczne seminarium.

W roku bieżącym (4-6 maja) odbyło się ono w położonym pośród malowniczych lasów i wzniesień Pogórza Przemyskiego Hotelu Arłamów. Jednym z współorganizatorów seminarium było B&P Engineering.

W tegorocznym spotkaniu udział wzięło około 100 przedstawicieli kadry zarządzającej i specjalistów najważniejszych firm sektora producentów soków i koncentratów. Podczas debaty poruszano tematy związane z higieną środowiska produkcji, filtracją soków owocowych oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, stosowanymi w przemyśle sokowniczym.

Na wstępie przedstawiciele firmy AB Enzymes GmbH wnikliwie omówili kwestię wytwarzania preparatów enzymatycznych oraz ich roli w przetwórstwie owoców i warzyw. Następnie głos zabrał reprezentant B&P Engineering, Radosław Czapla. Prelekcja technologa naszej firmy dotyczyła klarowania soków owocowych za pomocą stacji ulfrafiltracji UF-XL. W kolejnych wystąpieniach prelegenci dzieli się wiedzą i doświadczeniem m. in. w zakresie: innowacyjnych urządzeń pomiarowych oraz działań przynoszących oszczędności dla zakładów produkujących soki i napoje, nowej generacji bentonitów stosowanych w przemyśle sokowniczym, produktów do uzdatniania wody otrzymywanej podczas procesów zagęszczania soków owocowych, produktów do mycia i dezynfekcji membranowych systemów filtracyjnych, narzędzi do monitoringu higieny, analiza wody i żywności, systemów wytwarzania wody do zastosowań laboratoryjnych oraz mikrobiologicznego uzdatniania powietrza w obszarach podwyższonego ryzyka.

W zgodnej opinii uczestników i zaproszonych gości, seminarium było niezwykle ciekawą i dobrze zorganizowaną imprezą oraz doskonałym miejscem do wymiany myśli i doświadczeń. -  Takie spotkania umożliwiają wymianę najnowszych informacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w przetwórstwie sokowniczym – przekonuje Radosław Czapla – To także świetna okazja do nawiązania nowych relacji oraz skonfrontowania wiedzy na temat wszelkiego typu nowości technicznych.