Będąc partnerem biznesowym dużych korporacji stale zwiększamy kompetencje technologiczne, jednak nie zapominamy o wpływie, jaki nasza działalność wywiera na środowisko i społeczeństwo.

Potwierdzeniem naszego zaangażowania jest pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez EcoVadis, oceniającego naszą działalność pod kątem stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. 

Uzyskany wynik plasuje B&P Engineering wśród 20% najlepiej ocenionych firm przez Ecovadis. Jest to dla nas duże wyróżnienie oraz zastrzyk energii aby nadal integrować działalność z zasadami polityki CSR.

Aby podkreślić nasze zaangażowanie przystąpiliśmy w ubiegłym tygodniu do inicjatywy WASH Pledge