Podczas zorganizowanej przez firmę SPXFLOW imprezy pt. Supplier Day 2019 otrzymaliśmy nagrodę Top Performance Award.

Dziękujemy za to wyróżnienie oraz za zaufanie, którym korporacja SPX obdarza nas nieprzerwanie od 2008 roku. Przez ponad 10 lat kontakty biznesowe pomiędzy naszymi firmami rozwijały się dynamicznie. Obecnie produkujemy i dostarczamy produkty do wielu oddziałów SPX na świecie.