Niemal cały świat walczy z koronawirusem SARS-CoV-2. Władze wielu krajów podejmują radykalne kroki, które mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Również wiele firm podejmuje działania, które mają zminimalizować ryzyko przenoszenia się koronawirusa. W gronie tym nie mogło zabraknąć B&P Engineering, gdzie opracowano i wdrożono procedury profilaktyki, które na bieżąco dostosowywane są do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Stąd decyzja o wdrożeniu procedur w B&P Engineering, które mają eliminować wszelkie możliwości zakażenia pracowników. Zarówno przed wejściem na teren zakładu, jak też przy wejściach do poszczególnych hal produkcyjnych oraz pomieszczeń biurowych rozwieszono plakaty przypominające najważniejsze zalecenia sanepidu.

 

Zwiększono również liczbę środków dezynfekujących. W wielu miejscach zamontowano dodatkowe dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk. A to nie wszystko, gdyż już wcześniej ograniczono wyjazdy zagraniczne i krajowe pracowników do niezbędnego minimum, a ponadto część załogi pracuje zdalnie.

   

Spotkanie ze specjalistą…

W środę 11 marca br. kierownictwo firmy zorganizowało spotkanie załogi ze spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, a zarazem Prezesem Centrum Medycznego „Medyk” w Rzeszowie, Stanisławem Mazurem. Wydarzeniu towarzyszyły szczególne środki ostrożności. Przed rozpoczęciem spotkania personel medyczny zmierzył temperaturę, odkaził ręce oraz wręczył maseczkę ochronną każdemu pracownikowi. Następnie głos zabrał Prezes Stanisław Mazur.   

 

- Chciałbym przede wszystkim podziękować Panu Peterowi Bauerowi oraz kierownictwu firmy, jak też pogratulować wyjątkowej zapobiegliwości i dbałości o firmę i jej pracowników – mówił – B&P Engineering jest prawdopodobnie pierwszym zakładem w kraju, gdzie podjęto tak stanowcze działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Możecie, a właściwie powinniście być stawiani innym za wzór.

 

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowia pracowników wprowadzone przez B&P Engineering:

 • przeszkolenie z procedur profilaktyki w temacie zagrożenia epidemią koronawirusa,

 • systematyczne ozonowanie wszystkich pomieszczeń,
 • wstawienie do pomieszczeń biurowych zaawansowanych oczyszczaczy powietrza z filtrem HEPA,

 • systematyczne opryski dezynfekujące hal produkcyjnych i pomieszczeń socjalnych,

 

 • zainstalowanie balustrad ochronnych na wejściu wymuszających przejście i skorzystanie z płynów dezynfekujących,

 • zainstalowanie dozowników z płynem dezynfekującym w halach produkcyjnych oraz pomieszczeniach biurowych,

 • wprowadzenie dodatkowych procedur obostrzających przebywanie kierowców firm zewnętrznych na terenie zakładu,
 • odkażanie wszystkich paczek przyjmowanych do magazynów,
 • wykonywanie codziennych, wydziałowych pomiarów temperatury, 
 • zmiana harmonogramu korzystania ze stołówki, 
 • modyfikacja zasad systemu zmianowego – zmiany zostały oddzielone godzinnym odstępem, aby zminimalizować kontakt pracowników,
 • wprowadzenie systemu zmianowego dla pracowników administracyjnych/biurowych,
 • umożliwienie cześci pracowników pracy zdalnej,
 • przeszkolenie pracowników ochrony i wprowadzenie nowych procedur przyjmowania osób z zewnątrz, 
 • objęcie procedurami ochrony każdego gościa w firmie (w tym szczegółowa ankieta),
 • opracowanie procedury/zarządzenia postępowania z pracownikami, u których wykryje się podejrzenie zakażenia,
 • uruchomienie internetowej bramki SMS Alert – w celu wysyłania błyskawicznych informacji alarmowych.

 

Fakty o koronawirusie…

W dalszej fazie wystąpienia lekarz mówił o zagrożeniach wynikających z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz o podejmowanych działaniach profilaktycznych ukierunkowanych na minimalizowanie możliwości zakażenia.

 

- Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów – instruował – A to oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem nie należy udawać się do przychodni ani na SOR. Jeden pacjent może stać się źródłem zakażenia dla wszystkich osób przebywających w poczekalni. Należy skontaktować się telefoniczne z najbliższą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne informacje na temat występujących objawów. Zapewniam, że służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce. Kontakt z SARS-CoV-2 niekoniecznie musi skończyć się zarażeniem, ale na pewno skończy się kwarantanną.

  

  

Na koniec apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych. Pamiętajmy, że niezwykle ważne jest zachowanie zasad higieny i nieuleganie panice.