W dniach 22-24 maja br. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbyło się już po raz dwudziesty drugi Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków.

W tegorocznym wydarzeniu, które przebiegało pod hasłem „Branża sokownicza dziś i jutro”, uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli przemysłu, nauki oraz mediów z Polski i zagranicy. W tym gronie nie mogło zabraknąć delegacji B&P Engineering.

Organizowane cyklicznie Sympozjum KUPS od wielu lat zajmuje stałą pozycję w kalendarzu najważniejszych wydarzeń branży sokowniczej. Głównym celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją na rynku krajowym oraz światowym, poddanie analizie stanu obecnego potencjału rynkowego, a także prognozowanie zjawisk, które mogą wpływać na rozwój branży soków. Sympozjum stanowi swoistą platformę do wymiany wiedzy, doświadczenia i pomysłów wśród członków branży. Jest również doskonałą okazją do poszerzenia kontaktów oraz zacieśniania współpracy.

Wystąpienia, prelekcje, debaty….

Organizatorzy tegorocznej edycji przygotowali dla uczestników bogaty program merytoryczny, w ramach którego prelegenci i paneliści dzielili się swoją wiedzą, spostrzeżeniami oraz wizją przyszłości przemysłu sokowniczego. Z kolei uczestnicy wydarzenia mieli idealną platformę do spotkań branżowych i biznesowych. Mogli też wziąć udział warsztatach i panelach dyskusyjnych z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów. Obrady zainaugurowało wystąpienie Juliana Pawlaka z KUPS, który starał się nakreślić teraźniejszy obraz oraz perspektywy dla przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce i Europie. Następnie dr Bożena Nosecka z Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wystąpiła z prelekcją pt. „Sytuacja na rynku zagęszczanych soków owocowych w Polsce”, zaś sytuację finansową branży przetwórstwa owocowo – warzywnego przybliżył słuchaczom przedstawiciel Santander Banka Polska, Grzegorz Rykaczewski. W dalszej fazie obrad głos zabierali: Daniel Gerhards (Pall Food and Beverage), dr Artur Miszczak (Instytut Ogrodnictwa) oraz Piotr Podoba (Döhler Sp. z o.o.).

Drugi dzień …

…poświęcony był nowym wyzwaniom i perspektywom rozwoju branży sokowniczej. Panel dyskusyjny zainaugurowało wystąpienie Rafała Żbikowskiego (DSM) na temat demografii jako siły napędowej innowacji oraz odżywiania osób starszych. Z kolei Ipek İşbitiren (Turkish Fruit Juice Industry Sssociation Meyed) wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Rynek turecki – szanse i zagrożenia, nowości i trendy”. Kolejnymi prelegentami byli: Wouter Lox i Jan Hermans (AIJN), Izabela Tańska  (IGI Food consulting), prof. dr hab. Mirosław Jarosz i dr Katarzyna Stoś (Instytut Żywności i Żywienia), prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz dr n. med. Agnieszka Kozioł – Kozakowska (UJ Collegium Medicum). Tę część seminarium zakończyła dyskusja panelowa, która przebiegała pod hasłem „Strategia branży sokowniczej w odpowiedzi na spadek spożycia produktów sokowniczych”. Godziny popołudniowe upłynęły pod znakiem przygotowanych przez pracowników naukowych warsztatów. M. in. dr inż. Sylwia Skąpska z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zapoznała słuchaczy z jakością i standaryzacją zagęszczonego soku jabłkowego dla powstającej polskiej giełdy towarowej. Z kolei dr hab. inż. Justyna Cybulska (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk) przybliżyła temat pektyn jako prozdrowotnego dodatku zagęszczającego, zaś dr inż. Marcin Kidoń z Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu mówił o sokach warzywnych jako prozdrowotnej alternatywie. Na koniec słuchacze wysłuchali prelekcji pt. „Owoc derenia jadalnego jako potencjalny surowiec w branży sokowniczej”, autorstwa dra hab. inż. Alicji Kucharskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Po zakończonych sesjach uczestnicy i goście seminarium mieli okazję do kontynuacji rozmów w kuluarach oraz podczas wspólnych kolacji. Organizatorzy zadbali również o moc atrakcji dodatkowych. Zwieńczeniem pierwszego dnia były występy wokalne i taneczne. Natomiast w drugim dniu, podczas kolacji grillowej zabawa toczyła się przy muzyce wykonywanej przez kapelę góralską, która nie tylko świetnie bawiła zebranych gości, ale też przybliżyła im prawdziwy górski klimat.