Pasteryzator z wymiennikiem rurowym i automatycznym dozatorem środków myjących jest urządzeniem umożliwiającym przerób różnego surowca, w tym przecierów warzywnych.

 

Aby umożliwić pasteryzację różnego typu surowca, w prezentowanym pasteryzatorze został użyty wymiennik rurowy a w zbiorniku buforowym zostało dodane mieszadło, które zapobiega zastygnięciu produktu (w przypadku np. przecierów warzywnych).

 

Dodatkową zaletą pasteryzatora jest wprowadzony mechanizm automatycznego dozowania środków myjących tzw. dozator.

Dozator środków myjących składa się z pompek dozujących umieszczonych w dwóch pojemnikach wypełnionych kwasem i zasadą. Dozator eliminuje konieczność ręcznego odmierzania i dodawania środków myjących. Bazując na wskazaniach konduktometru, system pobiera odpowiedni środek myjący, aby utrzymać żądane parametry podczas etapu mycia. Zredukowany został do niezbędnego minimum kontakt pracownika obsługującego pasteryzator z substancjami szkodliwymi dla organizmu ludzkiego co wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy operatora.

Oprogramowanie sterujące pracą pasteryzatora w połączeniu z automatyką i urządzeniami pomiarowymi eliminuje do minimum ryzyko popełnienia błedu przez opertora. Wszystkie parametry pracy są archiwiziwoane i dostępne w formie raportów. 

Klient otrzymuje zautomatyzowane urządzenie, które umożliwia przerób różnego typu surowca i optymalizacją podawania środków myjących. 

Więcej informacji o produkowanych przez B&P Enginering pasteryzatora znajdziesz tutaj

Zapraszamy do współpracy!