Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zaprojektowaliśmy stację wyparną z możliwością zmiany trybu wydajności bez konieczności mechanicznej ingerencji przez operatora.

Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego nie muszą posiadać dwóch stacji wyparnych aby mieć możliwość przerobu soku z różnych owoców. Wydajność wyparki może być dostosowana bezpośrednio z pulpitu do aktualnych możliwości i ilości dostępnego surowca. Stacja wyparna z możliwością zmiany trybu wydajności z panelu operatorskiego umożliwia pracę z wydajnością już od 10.000 l/h napływu soku.

Zainstalowane na szczycie każdej kolumny zawory pneumatyczne, kierują przerabiany sok na odpowiednie sekcje sit rozpływowych w kolumnach opadowych. Umożliwia to pracę wyparki w dwóch trybach wydajności:

  • niskiej: 10-22 tys. l/h napływu soku
  • wysokiej: 20-40 tys. l/h napływu soku

W ramach każdego trybu wydajność można regulować bezstopniowo.

Istotne jest także to, że zmiana trybu pracy odbywa się w pełni automatycznie bez konieczności mechanicznej ingerencji przez operatora

Klient ma możliwość przerobu surowca ze zmienną wydajnością dopasowaną do aktualnych możliwości i ilości dostępnego surowca.

Więcej informacji o stacjach wyparnych produkowanych przez B&P Engineering znajdziesz tutaj.

Zapraszamy do współpracy!