Prasy hydrauliczne typu IPS 5.000, 10.000 i 15.000 pozwalają na efektywne otrzymywanie soku z różnych surowców – twardych owoców jak jabłka, gruszki oraz z owoców miękkich i warzyw.

Niezawodna konstrukcja prasy i zastosowanie komponentów czołowych światowych producentów pozwoliły B&P Engineering na wyprodukowanie pras o jednej z najwyższych wydajności i uzysku na rynku.

 

Prasa typu IPS jest urządzeniem, które sterowane jest przez zaawansowany system. 

Poniżej prezentujemy nowe funkcjonalności i najważniejsze zmiany w systemie sterowania prasami hydraulicznymi koszowo-tłokowymi  IPS.

W efekcie stałego rozwoju i doskonalenia pras typu IPS w 2017 roku, został zaimplementowany system sterowania w nowej wersji, który przynosi wiele usprawnień i udogodnień dla operatora oraz osoby nadzorującej pracę całej linii produkcyjnej, które opisujemy w dalszej części publikacji.  

SYSTEM STEROWANIA – MOŻLIWOŚCI NOWEJ WERSJI

System sterowania prasy IPS oparty jest na sterowniku PLC Simatic S7-300 firmy Siemens. Interakcja z systemem odbywa się poprzez 15 calowy dotykowy panel sterujący Siemens Comfort. Panel umieszczony jest na ruchomym ramieniu aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi i ułatwić obsługę prasy.

  

 • udoskonalony pod kątem większej intuicyjności interfejs

Podział sterowania na etapy:

 • Napełnianie
 • Tłoczenie
 • Ekstrakcja
 • Wysyp wytłoków

 

Duże przyciski na ekranie dotykowym, ułatwiają operatorowi pracę podczas wprowadzania danych. 

 

 • funkcje pozwalające na wykonanie niestandardowych operacji bez ingerencji w recepturę i bez opuszczania strony głównej

System sterowania umożliwia doświadczonemu operatorowi korektę parametrów procesu tak aby niwelować skutki zaistniałych anomalii dostawy miazgi lub zaplanować koniec produkcji bez zmieniania treści receptury.

 • czytelny, animowany schemat hydrauliki

Informacje prezentowane na animowanym schemacie układu hydraulicznego prasy IPS pozwalają błyskawicznie zdiagnozować ewentualną usterkę układu i szybko dokonać czynności serwisowych, skracając czas przestoju urządzenia do minimum.

 • schemat technologiczny prasy z funkcjami sterowniczymi
 • Wszystkie niezbędne dane na jednym ekranie
 • Automatyczna praca prasy
 • Samo-optymalizujący się system sterowania w zależności od jakości miazgi
 • Szybki dostęp do kluczowych parametrów pracy prasy

 • konta użytkowników definiowane przez klienta

Możliwość skonfigurowania użytkowników wg ich nazwisk i przypisania im stosownych uprawnień. Gwarantuje to bezpieczeństwo produkcji i eliminuje dostęp do istotnych dla procesu produkcji funkcji systemu sterowania przez osoby nieupoważnione. Informacje o wykonywanych na prasie czynnościach i historii produkcji są zapisywane wraz z nazwą konta zalogowanego użytkownika. 

 • rejestracja czynności sterowniczych

System zapisuje każdą czynność z uwzględnieniem daty jej wykonania, godziny i loginu użytkownika. Uławia to identyfikację wszystkich zmian w procesie pracy prasy. 

 • predefiniowane receptury produkcyjne

System posiada zdefiniowane receptury produkcyjne dla różnych owoców i warzyw.

Rozdzielona jest baza receptur na:

 • nieedytowalne (fabryczne) dostarczone przez B&P Engineering
 • edytowalne receptury Użytkownika 

Możliwość edycji receptur ma operator z odpowiednim poziomem uprawnień.

 • mycie wg receptur
 1. Mycie prasy może odbywać się wg zdefiniowanych receptur lub zgodnie
  z parametrami wprowadzonymi przez operatora.
 2. Wprowadzono możliwość powtarzania poszczególnych etapów celem poprawienia skuteczności mycia np. zaschniętych drenów bez zużywania nadmiernej ilości chemii.
 3. Mycie podzielone zostało na poszczególne etapy, prezentowane na ekranie. Z możliwością szybkiej edycji parametrów.
 4. Istnieje możliwość mycia linii sokowej w trakcie opróżniania prasy z medium myjącego.

 • przeglądy serwisowe z automatycznym wyświetlaniem opisu czynności

System sterowania automatycznie informuje o konieczności przeprowadzenia prewencyjnych czynności serwisowych i wymaga potwierdzenia ich wykonania.

 • łatwy dostęp do wpisów historii produkcji

Analiza archiwalnych parametrów pracy prasy pozwala na stałą poprawę wydajności kolejnych szarż produkcyjnych.

 • automatyczne wysyłanie wiadomości email wg zdefiniowanych zdarzeń

Osoba nadzorująca pracę operatorów może otrzymywać na wskazany adres e-mail alerty dotyczące zdarzeń związanych z bieżącą pracą prasy i stanu wykonania czynności serwisowych. 

Przykład treści alertu E-MAIL:

Zgłoszenie od prasy IPS1000

Stanowisko nr 1: dnia 2017-06-26 o godzinie 13:43 odnotowano szarżę o zbyt niskim uzysku wynoszącym 81,3%.

Receptura: Jabłko1 – baza receptur użytkownika

Operator: Jan Nowak

 • możliwość wybierania innej linii sokowej dla poszczególnych etapów tłoczenia

System sterowania prasą IPS umożliwia zmianę linii sokowej po osiągnięciu określonego % uzysku. Pozwala to na separacje soku o lepszej jakości do osobnego zbiornika. 

 • ilość wody do ekstrakcji wyrażona procentowo – stabilizacja brix wytłoków

System pozwala na maksymalizację wydajności etapu ekstrakcji wytłoków dzięki możliwości zadania w procentach ilości użytej wody w stosunku do ilości wypraski.

Stopień brix wytłoków został w ten sposób ustabilizowany i nie zależy on już tak znacznie od jednorodności miazgi.

 • podręczna instrukcja obsługi

Operator otrzymuje przejrzystą instrukcję obsługi prasy w wersji papierowej i elektronicznej.

Wersja elektroniczna dostępna jest w panelu operatorskim. Umożliwia to operatorowi szybki dostęp do niej podczas wykonywania czynności obsługowych. 

Specjaliści B&P Engineering są zawsze dostępni pod telefonem zapewniając całodobowe wsparcie i natychmiastową reakcję w wymagających tego sytuacjach.  

Więcej informacji o prasach typu IPS znajdziesz TUTAJ.