Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie możliwości B&P Engineering w zakresie dopasowania funkcjonalności urządzeń do potrzeb zgłaszanych przez klientów.

PRZYKŁAD 1. Kierowanie gotowego produktu w różne miejsca zakładu.

W pierwszym przykładzie modyfikacji nasz klient potrzebował uniwersalne urządzenie, pozwalające na pasteryzację soku surowego, a także filtrację koncentratu w celu eliminacji bakterii ACB.

Klient kładł duży nacisk na to aby urządzenie gwarantowało bezpieczeństwo produktu i posiadało funkcję archiwizacji parametrów pracy.

Bardzo ważna była możliwość kierowania przerobionego surowca w różne miejsca zakładu.

Zaoferowaliśmy System Filtracji Aseptycznej MONA.

MONA jest urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie procesów pasteryzacji oraz filtracji koncentratu w celu eliminacji bakterii ACB. Program sterowania nadzoruje pracę urządzenia i dba o zachowanie procedur gwarantujących sterylność procesu i bezpieczeństwo produktu. Wszystkie parametry pracy są archiwizowane i dostępne w formie raportów.

 

Modyfikacja w pierwszym przykładzie dotyczyła oprogramowania systemu MONA oraz orurowania zakładu, które zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić bezpieczny wybór dróg produktu i kierowanie go poprzez panel przełączeniowy na tankownię koncentratu, tankownię aseptyczną, na rozlewaczkę lub bezpośrednio do cysterny.

PRZYKŁAD 2. Przerób różnych ilości soku na jednej wyparce

W tym przykładzie mamy klienta, który przerabia jabłka oraz owoce kolorowe. Aby optymalizować koszty inwestycji wymagał, aby przerób realizować na jednej stacji wyparnej (wyparce). Problemem było to, że jednorazowa ilość miazgi z owoców kolorowych w szarży jest u klienta istotnie mniejsza od przerabianej na pełnej wydajności wyparki miazgi z jabłka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego klienta jak i całego rynku zaprojektowaliśmy więc stację wyparną z możliwością zmiany trybu wydajności.

Dostarczona stacja wyparna umożliwia przerób jabłka z wydajnością do 40.000 l/h napływu soku. Przerób owoców kolorowych może być przeprowadzony z wydajnością już od 10.000 l/h napływu soku. Udało się to osiągnąć dzieląc sita rozpłyowe w kolumnach opadowych na trzy sekcje. Zainstalowane na szczycie każdej kolumny zawory pneumatyczne kierują sok na jedną, dwie lub na wszystkie sekcje umożliwiając pracę w trybach wydajności:

  • niskiej: 10-22 tys. l/h napływu soku
  • wysokiej: 20-40 tys. l/h napływu soku

W ramach każdego trybu wydajność można regulować bezstopniowo.

Istotne jest także to, że zmiana trybu pracy odbywa się automatycznie bez konieczności mechanicznej ingerencji przez operatora

Klient ma możliwość przerobu surowca z różną wydajnością dopasowaną do aktualnych możliwości i ilości dostępnego surowca.

PRZYKŁAD 3. Przerób różnego rodzaju surowca i dozator środków myjących

Trzeci przykład wprowadzonych w oparciu o dialog z klientem modyfikacji dotyczy pasteryzatora. Klient posiadał pasteryzator, ale urządzenie wymagało stałego nadzoru i kontroli parametrów pracy. Zależało mu, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu przez operatora automatyzując proces pasteryzacji. W trakcie rozmów dowiedzieliśmy się, że chcą przerabiać na pasteryzatorze także przeciery warzywne. I wreszcie jego dodatkowym, równie istotnym życzeniem było zoptymalizowanie etapu podawania środków myjących, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pracy. 

Zaproponowaliśmy pasteryzator z wymiennikiem rurowym i automatycznym dozatorem środków myjących.

Oprogramowanie sterujące pracą pasteryzatora w połączeniu z automatyką i urządzeniami pomiarowymi eliminuje potrzebę stałego nadzoru. Wszystkie parametry pracy są dostępne w formie raportów. Aby umożliwić pasteryzację różnego typu surowca, wymieniliśmy wymiennik z płytowego na rurowy. W zbiorniku buforowym zostało dodane mieszadło, które zapobiega zastygnięciu produktu (w przypadku przecierów warzywnych).

 

Dodatkową modyfikacją było wprowadzenie automatycznego dozowania środków myjących tzw. dozatora. Składa się on z pompek dozujących umieszczonych w dwóch pojemnikach wypełnianych kwasem i zasadą. Dozator eliminuje konieczność ręcznego odmierzania i dodawania środków myjących. Bazując na wskazaniach konduktometru, system pobiera odpowiedni środek myjący, aby utrzymać żądane parametry podczas etapu mycia.

Nasz klient otrzymał dostosowane do swoich potrzeb urządzenie. Jest zadowolony z automatyzacji procesu pasteryzacji i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy jakie udało się nam osiągnąć.

Zapraszamy do współpracy!