System MONA jest opatentowanym, kompaktowym urządzeniem służącym do higienicznego przeprowadzenia procesu filtracji, w trakcie którego eliminowane są przetrwalniki bakterii Alicyclobacillus z koncentratu owocowego.

Program sterowania jest zaprojektowany w taki sposób aby proces był przeprowadzony z gwarancją maksymalnego bezpieczeństwa produktu.

  • zapewnia wydajność ok. 8 t/h przy temp. filtracji 80°C
  • pozwala na eliminowanie bakterii ACB i poprawienie jakości soków zagęszczonych, np. których jakość pogorszyła się w wyniku składowania w magazynie
  • w zależności od jakości produktu, możemy przefiltrować do 300 ton koncentratu na jednym obłożeniu płyt filtracyjnych
  • możemy na nim przeprowadzać także pasteryzację i dochłodzić koncentrat przed transportem

 

Zasada działania Systemu MONA opiera się na trzech procesach: podgrzewanie, filtracja, schłodzenie.

 

  • Podgrzewanie:

Przechowywany w magazynie koncentrat ma wysoką lepkość, co uniemożliwia skuteczną filtrację. W celu umożliwienia filtracji należy obniżyć jego lepkość – efekt ten uzyskujemy w sekcji regeneracji i podgrzewania na wymienniku przez podgrzanie do temperatury ustalonej przez użytkownika (w granicach 60-90°C).

Opcjonalnie koncentrat może zostać przetrzymany przez minimum 30s w żądanej temperaturze lub podany od razu na filtr płytowy.

  • Filtracja:

Filtracja podgrzanego koncentratu odbywa się na dwusekcyjnym filtrze płytowym.

  • w pierwszej sekcji przebiega filtracja wstępna eliminująca większe zanieczyszczenia,
  • w drugiej filtracja sterylna, która zapewnia eliminację drobnoustrojów, łącznie z przetrwalnikami bakterii ACB. Sok po filtracji jest produktem całkowicie sterylnym.

W naszych aplikacjach zalecamy stosowanie filtrów kartonowych firmy Eaton. 

  • Schłodzenie:

Sterylny sok przechodzi na sekcję regeneracji wymiennika ciepła, gdzie częściowo oddaje ciepło, a następnie jest dochłodzony do zadanej temperatury na sekcji chłodzenia glikolem w wymienniku.

Istnieje możliwość schłodzenia produktu do temperatury niższej niż na wejściu.

Konstrukcja urządzenia zapewnia pozytywną różnicę ciśnień na sekcji regeneracji i sekcji chłodzenia, na dzień dzisiejszy jest to wymaganym standardem w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

Obsługa Systemu MONA została maksymalnie uproszczona i dzieli się na dwa etapy: mycie i produkcję.

 

Operator wybiera odpowiedni program mycia np. pełne mycie kwasem i zasadą lub samą zasadą, według wcześniej zdefiniowanej receptury mycia. 

System MONA może być podłączony do zakładowej instalacji CIP lub skonfigurowany do przeprowadzenia samodzielnej procedury mycia. 

Istnieje możliwość rozszerzenia programu mycia o dezynfekcję chemiczną.

Po każdym etapie mycia dostępny jest szczegółowy raport, który można zapisać do pliku pdf lub wydrukować i wykorzystać jako zapis Systemu Zarządzania Jakością. 

Dopiero po przeprowadzonym i zakończonym myciu można rozpocząć produkcję.

Operator wybiera wówczas program pracy i po wciśnięciu przycisku „start” system napełnia się wodą i automatycznie rozpoczyna dezynfekcję termiczną.

Woda w obiegu zamkniętym zostaje  podgrzana do zadanej temperatury (zwykle ok. 125°C) i po upływie określonego przez recepturę czasu (np. 30 minut), urządzenie przechodzi w obieg sterylny i czeka na podanie produktu.  Równolegle do dezynfekcji termicznej system przeprowadza sterylizację sekcji filtracji parą. Po zakończeniu dezynfekcji (jednostki centralnej i sekcji filtracji) system zezwala na podanie produktu i filtrację.

Operator uruchamia program filtracji. Urządzenie napełnia się produktem, następuje wyparcie wody z układu. System MONA automatycznie oddziela fazę mieszaną od wody. Podczas filtracji system zapewnia utrzymanie właściwej różnicy ciśnień na sekcji filtracji sterylnej, gwarantując bezpieczeństwo i skuteczność procesu. 

Istotne parametry procesu są monitorowane i archiwizowane przez system. 

Na zakończenie procesu produkcji możemy wygenerować analogiczny raport jak przy etapie mycia, lub  w każdej chwili podejrzeć parametry na panelu, w formie wykresu.   

System Mona jest jedynym skutecznym sposobem eliminacji bakterii ACB, jest to autonomiczne urządzenie umożliwiające obróbkę w dowolnym momencie. Nie wymaga od operatora długiego szkolenia a obsługa interfejsu sterowania jest intuicyjna. 

System MONA gwarantuje, że podczas całego procesu produkt jest bezpieczny i stale nadzoruje pracą wszystkich sekcji urządzenia.

Dba także o optymalne wykorzystanie płyt filtracyjnych dzięki specjalnemu algorytmowi.

Zapewnia niskie koszty jednostkowe filtracji. Szacowane koszty przefiltrowania jednej tony koncentratu oscylują w okolicach 25-30 zł.

 

Jest urządzeniem utrzymującym stałą wysoką jakość i dokumentującym pracę raportami z archiwizacją danych.

MONA zbudowana jest z wykorzystaniem najwyższej jakości podzespołów renomowanych producentów. W ostatnich 4 latach został przez nas dostarczony do szeregu wiodących producentów w kraju i zagranicą. Dostarczane urządzenie jest zawsze indywidualnie dopasowywane do potrzeb finalnego użytkownika.

Powinniśmy iść do przodu, eliminować zagrożenia, być coraz bardziej konkurencyjni.

START \ OFERTA \ URZĄDZENIA DODATKOWE \ SYSTEM FILTRACJI ASEPTYCZNEJ MONA (ELIMINACJA BAKTERII ALICYCLOBACILLUS)

Dlatego też serdecznie zachęcamy do kontaktu.