Dearomatyzacja (oddzielenie substancji aromatycznych)

Sok z pras kierowany jest na sekcję dearomatyzacji na stacji wyparnej (tzw. sekcja soku mętnego).

Stacja wyparna składa się m.in. z kolumn z rurkami opadowymi (po wewnętrznych ściankach spływa sok), które pełnią rolę wymienników oraz z separatorów oparów (kolumna z separatorem tworzy stopień stacji wyparnej).

Sok jest podgrzewany w pierwszej kolumnie parą wodną dostarczoną z kotłowni, następnie opary są oddzielane w separatorze i kierowane do następnej kolumny jako czynnik grzewczy. Po ostatnim stopniu wyparki opary z separatora kierowane są do skraplacza. Poprzez skroplenie oparów i jednoczesną pracę pomp próżniowych uzyskuje się w stacji wyparnej podciśnienie, które wspomaga proces odparowania wody przy niższej temperaturze.

Sok surowy podaje się na I stopień stacji wyparnej (ew. I i II), gdzie sok zostaje ogrzany do  temp. powyżej 92°C oraz pozbawiony aromatów wskutek odparowania najbardziej lotnej frakcji soku (substancji aromatycznych). Opary uzyskane na tym etapie kierowane są do kolumny rektyfikacyjnej, gdzie następnie poddaje się je koncentracji i chłodzeniu otrzymując 100 - 200 krotny kondensat aromatów. Kondensat aromatu składa się z wodno – etanolowych roztworów związków zapachowych.

Podgrzewanie soku na tym etapie procesu technologicznego ma na celu inaktywację enzymów, stabilizację mikrobiologiczną soku, skleikowanie skrobi i denaturację białek zawartych w soku.

Zdearomatyzowany sok, po sekcji soku mętnego, zostaje ochłodzony do temp. obróbki enzymatycznej: 50 - 55°C i skierowany do zbiorników procesowych.

Aromat przechowywany jest w warunkach chłodniczych i następnie wykorzystywany przy odtwarzaniu soków z koncentratów w celu przywrócenia sokom ich naturalnego aromatu.

Produkty powiązane: stacja wyparna, stacja pozyskania aromatu