<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de
Projektowanie i kompleksowe wykonawstwo instalacji procesowych oraz izolacji rurociągów technologicznych.

Projektowanie i kompleksowe wykonawstwo instalacji procesowych oraz izolacji rurociągów technologicznych.

Grupa B&P Engineering zapewnia kompleksowe usługi projektowania i wykonawstwa instalacji procesowych w tym wodnych, chłodzących, sanitarnych, sprężonego powietrza oraz izolacji rurociągów technologicznych.


 

Wykonawcą robót jest firma Termoinstal z Łańcuta będąca częścią grupy kapitałowej B&P Engineering Group.  

Firma Termoinstal specjalizuje się w budowie kotłowni i kompresorowni. Wykonuje remonty i montaż urządzeń. Zajmuje się doprowadzeniem mediów i budową instalacji procesowych wraz z wykonawstwem izolacji rurociągów technologicznych (ciepło i zimnochronnych).

Oferta firmy Termoinstal uzupełnia zakres usług związanych z kompleksowymi realizacjami budowy kompletnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów. 

  

Pełny zakres usług firmy Termoinstal obejmuje: 

RUROCIĄGI PRZEMYSŁOWE (wykonanie i montaż)

 • rurociągi technologiczne (woda, para, sprężone powietrze)
 • rurociągi sanitarne
 • rurociągi kanalizacyjne
 • rurociągi technologiczne ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego
 • rurociągi z rur miedzianych
 • rurociągi gazu średniego i wysokiego ciśnienia wraz z montażem stacji redukcyjno - pomiarowych

 

INSTALACJE CHŁODNICZE (wykonanie, montaż, remont)

 • rurociągi instalacji chłodniczych glikolowych i amoniakalnych
 • montaż agregatów chłodniczych i armatury
 • roboty remontowe magazynów chłodniczych oraz mroźni do -40°C

 

INSTALACJE WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNE (wykonanie, montaż, remont)

 • dostawa i montaż central klimatyzacyjnych
 • dostawa i montaż instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz odpylających
 • regeneracja, pomiary oraz rozruch instalacji

 

NAPRAWA URZĄDZEŃ NADZOROWANYCH PRZEZ UDT (remont i naprawa)

 • kotły wodne
 • kotły parowe
 • zbiorniki ciśnieniowe

 

IZOLACJA (wykonanie, montaż, remont)

 • izolacja zimnochronna pianką poliuretanową oraz otulinami
 • izolacja ciepłochronna wełną mineralną, matami i otulinami

 

ROBOTY BLACHARSKIE (wykonanie i montaż)

 • płaszcze izolacyjne na rurociągi i zbiorniki
 • kaptury izolacyjne na armaturę i urządzenia
 • płaszcze izolacyjne z blachy ocynkowanej, aluminium i chromoniklu w wersji płaskiej oraz trapezowej

 

ROBOTY SPAWALNICZE STALI CZARNEJ I CHROMONIKLOWEJ

 • spawanie elektryczne
 • spawanie gazowe
 • spawanie w osłonie CO2 - MIG  
 • spawanie w osłonie argonu - TIG
 • spawanie podlegające pod odbiory U.D.T.

 

KONSTRUKCJE STALOWE (wykonanie, montaż, remont)

 • konstrukcje ze stali czarnej malowane lub zabezpieczone galwanicznie
 • konstrukcje ze stali nierdzewnych

 

POZOSTAŁE ROBOTY SPECJALISTYCZNE (montaż, remont)

 • montaż stacji uzdatniania wody
 • montaż urządzeń pomiarowych pary
 • montaż  ekonomizerów (urządzeń odzysku ciepła)
 • montaż autoklawów
 • montaż wymienników
 • dostawa i montaż kanałów spalin, kominów
 • roboty remontowe linii technologicznych rozlewni piwa
 • roboty remontowe instalacji cieplnych
 • roboty remontowe instalacji technologicznych (woda, sprężone powietrze, acetylen, gaz, transport pneumatyczny) dla przemysłu szklarskiego
 • roboty remontowe instalacji technologicznych (woda, glikol, amoniak, gorące gazy, sprężone powietrze) dla przemysłu mięsnego
 • roboty remontowe instalacji technologicznych dla przemysłu chemicznego

 

Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na stronie firmy Termoinstal

 

Skontaktuj się ze specjalistą

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko
Adres email
Preferowany sposób kontaktu
    

Telefon kontaktowy
Wiadomość
Załącz plik (max: 64Mb)