<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de
Mieszalnia soków

Mieszalnia soków

System mieszania jest budowany dla producentów soków, napojów i innych produktów płynnych.


Jest to praktyczne rozwiązanie, które daje możliwość sprawnego sporządzania mieszanin roztworów z dowolnych, dostępnych w zakładzie komponentów w celu stworzenia satysfakcjonującego wyrobu gotowego o niezmiennej jakości.

  • Wysoki stopień ochrony przed błędami obsługi
  • Możliwość wprowadzenia szerokiej bazy receptur
  • Uniknięcie kontaminacji produktu z roztworem myjącym
  • Gwarancja powtarzalności jakości produktu gotowego
  • Duża oszczędność czasu wynikająca z optymalizacji procesów produkcyjnych
  • Oszczędności finansowe związane z większą dokładnością dozowania
  • Kontrola procesów poprzez archiwizację danych.

Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od sprecyzowania potrzeb klienta poprzez ofertę, wykonanie, sporządzenie dokumentacji technicznej, która jest integralną częścią wyprodukowanego urządzenia, aż po zorganizowanie transportu jak również szereg prac związanych z montażem i uruchomieniem.

Dla każdego klienta przygotowywany jest indywidualny projekt określający ilość, rodzaj, pojemność zbiorników, rodzaj sterowania. Istnieje możliwość zintegrowania mieszalni z istniejącą linią rozlewniczą lub innymi urządzeniami.

Całość instalacji oparta jest na oprogramowaniu systemu sterowania, które zarządza pracą bloków zaworowych i zaworów z całą instalacją.

System mieszania pracuje na kolektorach w układzie który umożliwia realizację kilku cykli mieszania produktów jednocześnie. Do zrealizowania tego rozwiązania niezbędne jest wprowadzenie do komputera rodzajów, ilości i miejsca składowania składników.

Każdy produkt ma nadany numer i wprowadzone są dane odnośnie jego podstawowych parametrów. Program może przechowywać dane nawet stu składników do sporządzania mieszanin. Całość procesów mieszania sterowana jest za pomocą sterownika, który ma możliwość zapamiętania kilkuset gotowych receptur. W przypadku braku receptury, technolog może wprowadzić ją do bazy receptur dowolnie wybierając składniki, pamiętając o tym, że suma składników musi wynosić 100%. Realizacja mieszania składników wg danej receptury sprowadza się do wybrania jej numeru i nazwy, podania ilości łącznej po zmieszaniu składników i miejsca mieszania. Program realizując recepturę gotowego produktu wpuszcza przez kolejne zawory do kolektora poszczególne komponenty i przepompowuje je do zbiornika mieszającego.

Wizualizacja umożliwia ciągle śledzenie drogi składników do zbiornika mieszającego oraz podgląd na specjalnej tablicy realizacji zadanej receptury. Pokazany jest na niej każdy kolejny krok pobierania składników, ich ilość i przyrastający ciężar w zbiorniku mieszającym. Oprogramowanie zgodne z normami HACCP umożliwia pełną identyfikowalność produktu na każdym etapie produkcji. Po zakończeniu procesu program automatycznie przystępuje do mycia instalacji. Mycie instalacji może przebiegać równolegle z procesem produkcyjnym.

Mieszalnia soków
Mieszalnia soków
Skontaktuj się ze specjalistą

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko
Adres email
Preferowany sposób kontaktu
    

Telefon kontaktowy
Wiadomość
Załącz plik (max: 64Mb)