<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de
Stacja mycia CIP

Stacja mycia CIP

Stacja CIP służy do mycia instalacji, urządzeń i rurarzy w linii produkcyjnej w systemie CIP (clean in place), gdzie higiena jest na najwyższym poziomie.


Urządzenia CIP mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.

Mycie w tzw. cyklu zamkniętym pozwala na oszczędność środków myjących, jak też na zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych po myciu. Na stacji CIP przygotowuje się roztwory robocze w stężeniach zalecanych przez producenta oraz w odpowiednich temperaturach. Roztwory przetrzymywane są w zbiornikach i pobierane w razie potrzeb przez pompę.

Przykładowe urządzenie:

Pompa obiegowa wydajność 15m3/h, 4 bar, 5,5 kW
Moc przyłączeniowa ca.  13 kW
Zużycie pary ca. 1 500 kg/h
Wymiary

długość 5325, szerokość 1565, wysokość 4138 mm

 • Wysoka skuteczność i wydajność
 • Łatwość konserwacji
 • W pełni automatyczne sterowanie SPS z wizualizacją
 • Wymagana niewielka przestrzeń
 • 3 zbiorniki na roztwory myjące z izolowanym płaszczem podwójnym, pojemność ok. 2000
 • 2 pompy stężonych środków myjących i płuczących
 • Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy JAD do podgrzewania roztworów
 • Pompa obiegowa 15m³/h, 4 bary, 5,5 kW
 • Elementy automatyki oraz niezbędna armatura
 • Rurarze CIP w obrębie urządzenia
 • Szafa sterownicza SIEMENS SIMATIC S-7

Środki do mycia przygotowywane są na stacji w formie roztworów roboczych i przepompowywane do urządzenia lub instalacji, która jest poddawana myciu. Następnie krążą w obiegu zamkniętym między stacją CIP a danym urządzeniem w czasie, który zapewni dokładne wymycie urządzenia przy założonej temperaturze. Temperatura mycia podlega stałej kontroli i automatycznej regulacji.

Stacja mycia Clean in place
Stacja mycia Clean in place
Skontaktuj się ze specjalistą

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko
Adres email
Preferowany sposób kontaktu
    

Telefon kontaktowy
Wiadomość
Załącz plik (max: 64Mb)