<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de
Termobreak

Termobreak

Urządzenie służy do rozmrażania, podgrzewania lub chłodzenia rozdrobnionego surowca w postaci pulpy lub kremogenu oraz produktów zawierających całe owoce.


Parametry techniczne każdego urządzenia ustalane są indywidualnie dla aplikacji. Po konsultacji i zdefiniowaniu potrzeb produkcyjnych obliczane są gabaryty i zapotrzebowanie na czynniki grzewcze. Wielkość zależy od wydajności oraz różnicy temperatur ogrzewanego surowca, jego rodzaju, właściwości fizycznych i termodynamicznych.

Wydajność do 25 ton/h przy rozparzaniu z temperatury -30°C do +5°C
Szerokość 1200 mm
Długość 3500 mm
Wysokość 1900 mm
Medium grzewcze woda grzewcza lub para o ciśnieniu do 4 bar
Gatunek materiału AISI 304

 

  • Układ otwarty ze swobodnym zasypem produktu bezpośrednio do komory grzewczej (np. z młyna, kruszarki).
  • Układ w wykonaniu hermetycznym może pracować na nadciśnieniu do 0,2 bar z atmosferą ochronną surowca w postaci gazu obojętnego (np. azotu, dwutlenku węgla) lub z higienicznym układem odpowietrzającym w postaci filtrów oddechowych zabezpieczających produkt przed zanieczyszczeniem.
  • Urządzenie może być wyposażone w system przygotowania wody grzewczej oparty na wymienniku płaszczowo rurowym lub płytowym. Czynnikiem grzewczym w każdym przypadku jest para wodna.
  • Systemu sterowania od układu ręcznego poprzez pół automatyczny po w pełni automatyczny oparty na sterowniku programowalnym z wizualizacją procesu.
  • Największą zaletą urządzenia jest obracający się element grzewczy w postaci dwóch spirali umieszczonych na wspólnym wale. Ruchoma grzałka zabezpiecza produkt przed przypalaniem oraz zwiększa skuteczność wymiany ciepła poprzez ciągłe mieszanie surowca. Tego typu rozwiązanie umożliwia również zastosowanie bezpośredniego wtrysku pary ponieważ ciągły proces mieszania zabezpiecza surowiec przed przywieraniem surowca do wężownicy co mogłoby spowodować jego przypalanie.
  • Kolejną cechą tego rozwiązania jest delikatność traktowania surowca podgrzewanego. Elementem mieszającym jest sama wężownica grzewcza, która nie posiada żadnych krawędzi tnących, a delikatne mieszanie nie niszczy struktury surowca, dlatego też urządzenie może być wykorzystywane również do podgrzewania mediów, które wymagają szczególnie delikatnego traktowania np. nadzienia lub powidła zawierające całe owoce.
  • Zaletą Termobreaka jest duży współczynnik wymiany ciepła ok. 5 krotnie większy niż w standardowym podgrzewaczu rurowym oraz brak konieczności stosowania pompy zasilającej co prowadzi do mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Standardowe otwarte urządzenie składa się z ramy nośnej na której posadowiona jest  komora grzewcza w kształcie litery U. Kosz zasypowy surowca usytuowany jest w górnej części przestrzeni grzejnej. Zamknięciem komory grzewczej jest pokrywa unoszona poprzez ręczny układ hydrauliczny. Wewnątrz znajdują się dwie obrotowe wężownice zamontowane na wspólnym wale. W miejscach przejścia wału przez ściany boczne zostały zastosowane uszczelnienia dławnicowe. Wał spirali grzewczej jest obustronnie łożyskowany na dwóch stojących zespołach łożyskowych o podwyższonej odporności technicznej. Wężownica napędzana jest poprzez przekładnię łańcuchową z motoreduktorem.

Cała komora grzewcza jest izolowana, zastosowany rodzaj i grubość materiału izolacyjnego dobrana jest do temperatur pracy dla jakich projektowane jest urządzenie. Wewnątrz komory grzewczej znajduje się zespół dysz myjących, które umożliwiają mycie w centralnym układzie CIP.

Skontaktuj się ze specjalistą

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko
Adres email
Preferowany sposób kontaktu
    

Telefon kontaktowy
Wiadomość
Załącz plik (max: 64Mb)