<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Urządzenia i maszyny do produkcji soków i koncentratów

Zadaniem urządzeń pracujących w każdej sekcji jest jak najefektywniejsze wykorzystanie surowca aby zmaksymalizować ilość otrzymanego soku lub koncentratu.

Sekcja przyjęcia i transportu surowca

Sekcja przyjęcia i transportu surowca

Proces produkcji soków i koncentratów owocowych rozpoczyna się od skupu surowca.
Sekcja przygotowania miazgi i pozyskania soku

Sekcja przygotowania miazgi i pozyskania soku

Głównym zadaniem urządzeń pracujących w sekcji pozyskania soku jest odpowiednie zmielenie surowca.
Sekcja depektynizacji

Sekcja depektynizacji

Depektynizacja to proces, który przeprowadza się w zbiornikach kwasoodpornych wyposażonych w mieszadła.
Sekcja filtracji

Sekcja filtracji

Sok mętny zostaje przepompowany ze zbiorników depektynizacyjnych na system ultrafiltracji.
Sekcja zagęszczania

Sekcja zagęszczania

Wytłoczony w prasie sok mętny trafia do zbiornika przejściowego. Następnie kierowany jest na sekcję pasteryzacji i odzyskiwania aromatów na stacji (...)
Zbiorniki magazynowe - Magazynowanie

Zbiorniki magazynowe - Magazynowanie

Koncentrat ze stacji wyparnej zostaje schłodzony i przetransportowany do zbiorników magazynowych.