<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Sekcja depektynizacji

Depektynizacja to proces, który przeprowadza się w zbiornikach kwasoodpornych wyposażonych w mieszadła.

Zbiorniki muszą być idealnie zwymiarowane, aby zapewnić prawidłowe dozowanie preparatów enzymatycznych przez stację przygotowania środków klarujących.

Po przeprowadzonej depektynizacji, sok mętny przepompowywany jest do zbiornika buforowego batch Systemu Ultrafiltracji XL w celu poddania procesowi ultrafiltracji.