<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de

Sekcja przygotowania miazgi i pozyskania soku

Głównym zadaniem urządzeń pracujących w sekcji pozyskania soku jest odpowiednie zmielenie surowca.

Linia krojenia sterowana jest przez zaprojektowany i zautomatyzowany system z wizualizacją. Operator obsługuje ją poprzez panel dotykowy zainstalowany na szafie sterowniczej. Po zmieleniu, miazga owocowa trafia na rurowy podgrzewacz, skąd jest transportowana do zbiorników miazgi. Ze zbiorników miazgi pobierana będzie do tłoczenia na prasie koszowo-tłokowej typu IPS.