<> _
B&P ENGINEERING GROUP
pl en de
Orurowanie - rurarze

Orurowanie - rurarze

System orurowania oferowany przez firmę B&P Engineering odpowiada najnowszym rozwiązaniom technicznym w tej dziedzinie.


Podstawą każdego dobrego systemu orurowania jest planowanie. W fazie planowania do planu produkcyjno-montażowego bierze się pod uwagę wszelkie wymogi, wytyczne oraz uwarunkowania. To ten etap przesądza o późniejszej praktyczności urządzenia pod kątem jego obsługi, utrzymania oraz mycia. W dalszej kolejności następuje wdrożenie planu.

Podpory rur wykonane są z profili ze stali chromoniklowej. Zaopatrzone zostały w trzpień dystansowy w celu wyeliminowania niepotrzebnych miejscowych zabrudzeń.

Rury wykonane są w całości ze stali chromoniklowej, pospawane i uformowane argonem oraz wytrawione.

Okablowanie dostarczonych urządzeń zostanie wykonane w sposób fachowy przez elektryków B&P Engineering i dotyczy wewnętrznych połączeń elektrycznych i pneumatycznych w obrębie urządzeń. Są to wszelkiego rodzaju połączenia (podłączenia napędów, sygnałów wejściowych i wyjściowych 4…20 mA, wszelkich innych sygnałów sterowniczych i sieci Profibus – stacja wyparna i ultrafiltracja).

W przypadku pneumatyki są to głównie połączenia od elektrozaworów w szafach zasilająco-sterowniczych do pneumatycznych napędów zaworów klapowych i regulacyjnych. Do wykonania w/w wewnętrznych połączeń elektrycznych wykorzystujemy wysokiej jakości elastyczne kable typu YstY do podłączeń napędów i sterowań oraz LiYCY (ekranowane) do sygnałów sterujących i napędów z przetwornicami częstotliwości.

Wykonujemy orurowanie obiektów wraz z okablowaniem elektrycznym i pneumatycznym a także montażem i szkoleniem.

Zakres dostawy i montażu:

 • konstrukcje wsporcze do montażu rurociągów w obrębie hal produkcyjnych, główny ciąg rurociągów podwieszony na słupach nośnych hali magazynowej.
 • rurociągi miazgi DN150 z młynka do zbiorników miazgi wyposażony w zawory ręczne
 • rurociągi zasilające i powrotne DN50 CIP,  wyposażone w zawory klapowe ręczne
 • rurociąg DN200 kolektorujący zbiorniki miazgi wraz z zasuwami automatycznymi
 • rurociąg DN150 miazgi zasilający prasy
 • rurociągi DN50 oraz DN80 zasilający zbiorniki uśredniające koncentratów,
 • rurociągi DN50 wody technologicznej w obrębie hali produkcyjnej wraz z zaworami klapowymi i kulowymi
 • rurociąg produktu w obrębie zbiorników depektynizacyjnych, soku świeżego i klarownego DN50, DN65 wraz z niezbędna armaturą (zawory klapowe ręczne, zawory zwrotne, wzierniki rurowe itp.).
 • rurociąg DN50 z UF do zbiorników soku klarownego
 • rurociągi DN50 zasilające stację wyparną w sok świeży i klarowny 
 • rurociągi środków klarujących w obrębie zbiorników depektynizacyjnych DN25 i DN40
 • rurociągi sprężonego powietrza w obrębie hali produkcyjnej DN40 oraz DN25
 • rurociągi pary w obrębie hali produkcyjnej DN100, DN80, DN50, DN25
 • rurociągi w obrębie pras (para, woda ekstrakcyjna, woda sieciowa, sok świeży, ścieki po myciu)
 • rurociągi magazynowe

Przykładowe specyfikacje dot. wykonawstwa i montażu rurociągów dla producentów soków i koncentratów owocowych.

Rurociągi procesowe w obrębie hali magazynowej:

 • rurociągi do paneli dystrybucyjnych w obrębie magazynu wyposażone w zawory klapowe ręczne
 • izolowany wełną mineralną z poszyciem ze stali wybłyszczanej 1.4301 rurociąg parowy, wyposażony w ręczne zawory grzybkowe
 • rurociąg powietrza z zaworami kulowymi ręcznymi od pasteryzatora do paneli dystrybucyjnych na hali magazynowej wraz z zaworami kulowymi ręcznymi
 • rurociąg produktu z paneli dystrybucyjnych do zbiornika uśredniającego z zaworami klapowymi ręcznymi wraz zaworami klapowymi ręcznymi
 • rurociągi CIP (zasilanie i powrót) w obrębie hali magazynowej z zaworami klapowymi ręcznymi
 • konstrukcje nośne dla posadowienia rurociągów wykonane z profili zamkniętych 1.4301 w obrębie hali magazynowej

Wszystkie rurociągi wyposażone są w niezbędną armaturę montażową (zawory klapowe, śrubunki, kolana, trójniki, uchwyty montażowe).

Kompletne linie do produkcji soków i koncentratów
Kompletne linie do produkcji soków i koncentratów
Skontaktuj się ze specjalistą

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko
Adres email
Preferowany sposób kontaktu
    

Telefon kontaktowy
Wiadomość
Załącz plik (max: 64Mb)